Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sportu i Turystyki Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2015 Projekt Elżbieta Wyrwicz Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sportu i Turystyki Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2015 Projekt Elżbieta Wyrwicz Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sportu i Turystyki Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2015 Projekt Elżbieta Wyrwicz Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, 12 maja 2008 roku

2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

3

4 Cel operacyjny I.2 - Rozwój infrastruktury turystycznej Działanie I.2.1 - Rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych: unowocześnienie i dynamizowanie form i metod prezentacji atrakcji turystycznych (sposób ekspozycji, prezentacje interaktywne), udogodnienia techniczne dla specyficznych grup turystów np. dzieci niepełnosprawnych, wspieranie procesów zarządzania atrakcjami oraz wdrażanie innowacji technologicznych.

5 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.2 - Rozwój infrastruktury turystycznej Działanie I.2.2 - Rozbudowa specjalistycznej infrastruktury turystycznej: utworzenie lub rozbudowa produktów turystycznych o ogólnopolskim znaczeniu tworzenie infrastruktury wokół szlaków turystyki kwalifikowanej, rozwój infrastruktury wodnych szlaków śródlądowych i morskich, tworzenie udogodnień i usprawnień dla uprawiania specjalistycznych form turystyki, służących m.in. organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

6 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.2 - Rozwój infrastruktury turystycznej Działanie I.2.4 - Wsparcie rozwoju infrastruktury uzupełniającej istotnej dla konkurencyjności produktów turystycznych oraz sprzyjającej wydłużeniu sezonu turystycznego: stworzenie skutecznych instrumentów finansowych na rzecz obszarów o szczególnych walorach turystycznych oraz niskim stopniu rozwoju gospodarczego, wspieranie zintegrowanych regionalnych planów rozwoju infrastruktury turystycznej i innej wykorzystywanej dla turystyki, wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej przyczyniającej się do wydłużenia sezonu turystycznego, wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej minimalizującej szkodliwe oddziaływania na środowisko w miejscach zagrożonych nadmierną presją ruchu turystycznego.

7 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.2 - Rozwój infrastruktury turystycznej Działanie I.2.5 - Wsparcie rozwoju infrastruktury proekologicznej: ochrona przyrody i krajobrazu, w tym obszary sieci NATURA 2000, podczas ich udostępniania dla turystów. ochrona krajobrazu kulturowego jako elementu produktu turystycznego, udostępnienie wiedzy o systemach ochrony przyrody i krajobrazu poza obszarami instytucjonalnej ochrony (NATURA 2000, obszary chronione z mocy ustaw).

8 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.3 - Integracja produktów i oferty turystycznej regionów Działanie I.3.1 - Budowa i rozwój wiodących produktów turystycznych: inwestowanie w rozwój wiodących produktów, opracowanie programów budowy i rozwoju produktów wokół wybranych szlaków tematycznych wraz z infrastrukturą specjalistyczną oraz zagospodarowaniem głównych atrakcji, wykorzystywanie doświadczeń w zakresie rozwoju produktów niszowych, opracowanie efektywnych modeli wdrażania produktów, budowa silnej platformy partnerskiej wokół kreowanych i wdrażanych rozwiązań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, transferu technologii, a także identyfikację potencjału i możliwości rozwoju produktów niszowych, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, określenie możliwości budowy i rozwoju produktów transgranicznych o strategicznym znaczeniu dla polskiej turystyki.

9 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.3 - Integracja produktów i oferty turystycznej regionów Działanie I.3.2 - Zawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi obszarami dla kreowania zintegrowanych produktów turystycznych: realizowanie wspólnej polityki promocyjnej, wzajemne działania promocyjne różnych miejscowości, powiatów, regionów, “przekazywanie” klientów pomiędzy obszarami, zwiększanie dostępności do informacji o atrakcjach występujących na innych obszarach, tworzenie szlaków turystycznych łączących atrakcje na różnych obszarach i ułatwiających przemieszczanie się turystów. realizowanie wspólnych przedsięwzięć związanych z wielkimi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.

10 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.1 - Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz turystyki typu wellness: prowadzenie prac badawczych dla identyfikowania kolejnych miejsc o walorach uzdrowiskowych, przedsięwzięcia podwyższające estetykę i wyposażenie miejscowości uzdrowiskowych, opracowywanie innowacyjnych produktów i usług uzdrowiskowych, prowadzenie działań marketingowych nakierowanych na stworzenie polskiej marki uzdrowiskowej w oparciu o renomę i potencjał najlepszych uzdrowisk.

11 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.2 - Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej, turystyki kulturowej i turystyki w obiektach dziedzictwa przemysłowego: wzmacnianie metropolii, ich oferty kulturalnej, wykorzystanie środowisk twórczych związanych z najsilniejszymi ośrodkami regionalnymi. wykorzystanie potencjałów obecnie nieaktywnych, lub aktywnych tylko w niewielkiej części. W ramach tego typu turystyki powinny znaleźć się również przedsięwzięcia wchodzące w zakres turystyki kulturowej i poprzemysłowej opracowywanie innowacyjnych produktów i usług uzdrowiskowych, organizacja imprez kulturalnych, sportowych oraz spotkań politycznych mogących tworzyć wizerunek regionów i kluczowych metropolii.

12 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.3 - Wspieranie rozwoju turystyki pielgrzymkowej i etnicznej : eksponowanie lokalnego kolorytu, wykorzystanie dużej aktywności podmiotów zajmujących się dzisiaj turystyką tego typu, podwyższenie standardu świadczonych usług i wzbogacenie infrastruktury dla potrzeb tej turystyki.

13 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.4 - Wspieranie rozwoju turystyki w strefach przygranicznych : można wykorzystać dobrą sieć komunikacyjną w krajach sąsiednich oraz połączenia morskie, należy uwzględnić możliwości tworzenia wspólnej oferty z krajami sąsiednimi, co mogłoby zwiększyć zasięg i siłę oferty, prowadzenie w strefach przygranicznych intensywnej promocji walorów turystycznych Polski. rozwój turystyki carawaningowej cieszącej się dużą popularnością w Europie Zachodniej oraz tworzenie nowej oferty turystycznej nad Bałtykiem.

14 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.5 - Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej : rozwój społeczny oraz aktywizacja obszarów wiejskich, zdynamizowanie rozwoju obszarów wiejskich, zdywersyfikowanie zakresu pozarolniczych działalności gospodarczych realizowanych na tych obszarach.

15 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.6 - Wspieranie rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych z rozszerzonym pakietem usług, w tym dla uczestników Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 : umożliwienie pełniejszego udostępniania dyscyplin sportu i rekreacji w turystyce prowadzi do pełnej realizacji idei sportu dla wszystkich, natomiast w ujęciu przestrzennym do bezpośredniego łączenia oferty turystycznej terenów wiejskich ze zurbanizowanymi w ramach określonego produktu turystycznego. niezwykle ważnym instrumentem w promocji turystyki aktywnej mogą okazać się wielkie wydarzenia sportowe, jak np. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, dzięki którym będzie możliwe propagowanie wśród Polaków, w szczególności dzieci i młodzieży, potrzeby aktywności ruchowej.

16 Ministerstwo Sportu i Turystyki Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.7 - Wspieranie rozwoju turystyki biznesowej i kongresowej : tworzenie bazy dla organizacji kongresów, spotkań biznesowych, konferencji i seminariów, organizacja targów, wystaw, spotkań gospodarczych i politycznych o wysokiej randze, rozszerzenie oferty dla firm w zakresie organizacji podróży motywacyjnych i innych form związanych z integracją i edukacją załóg przedsiębiorstw.

17 Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Tel. (022) 693-49-40 Fax (022) 693-40-44 E-mail: turystyka@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Sportu i Turystyki Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2015 Projekt Elżbieta Wyrwicz Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google