Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta Banku Handowego w Warszawie S.A. („BHW”) zabezpieczenia finansowego Transakcji Handlowych pomiędzy PGL LP a odbiorcami surowca drzewnego („Odbiorca”).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta Banku Handowego w Warszawie S.A. („BHW”) zabezpieczenia finansowego Transakcji Handlowych pomiędzy PGL LP a odbiorcami surowca drzewnego („Odbiorca”)."— Zapis prezentacji:

1 Oferta Banku Handowego w Warszawie S.A. („BHW”) zabezpieczenia finansowego Transakcji Handlowych pomiędzy PGL LP a odbiorcami surowca drzewnego („Odbiorca”). Oferta nr 1 - dla Odbiorców o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 8 mln PLN Produkty zabezpieczające otrzymanie należności przez PGL LP :  Gwarancja Bankowa płatności - BHW wypłaci PGL LP środki pieniężne z gwarancji bankowej płatności, zgodnie z warunkami podanymi w tej gwarancji, jeżeli Odbiorca będący klientem BHW nie dokona zapłaty za towar.  Kontrgwarancja - BHW udzieli na rzecz PGL LP Gwarancji Bankowej płatności po otrzymaniu kontrgwarancji z banku Odbiorcy nie będącego klientem BHW.  Faktoring Właściwy – pełny - Nabywanie wierzytelności handlowych udokumentowanych fakturami.  Lokata zablokowana - Oferowana w przypadku, gdy Odbiorca prowadzi w BHW depozyt terminowy i chciałby wykorzystać środki na nim ulokowane na zapłatę należności wobec PGL LP poprzez utworzenie depozytu zablokowanego.  Dyskonto weksli - Transakcja polegająca na skupieniu przez BHW weksli własnych lub trasowanych pochodzących z transakcji handlowych.  Rachunek powierniczy - To rozwiązanie zabezpieczające transakcje pomiędzy Klientami BHW i ich kontrahentami. Środki są uwalniane zgodnie z warunkami określonymi w umowie powierzenia środków zawartej pomiędzy Powiernikiem a Powierzającym oraz w odpowiadających im postanowieniach umowy Rachunku Powierniczego.  Akredytywa dokumentowa - Akredytywa jest uwarunkowaną formą zapłaty za dostarczony towar. Jest samodzielnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia określonej kwoty po zaprezentowaniu przez PGL LP zgodnych z warunkami Akredytywy dokumentów. Akredytywa może być także oferowana jako element oferty finansowania handlu np. dyskonto należności z tytułu Akredytyw. Akredytywa „pokryta z góry” - Odbiorca będący Klientem BHW płaci z góry za dokumenty handlowe, które zostaną złożone przez PGL LP w terminie ważności Akredytywy, o którą wnioskuje Odbiorca będący Klientem BHW Inne produkty zwiększające bezpieczeństwo transakcji i zapewniające prawidłowe wykonanie kontraktu:  Gwarancja Bankowa - przetargowa, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, celna, akredytywa zabezpieczająca Stand-by  Program faktoringu z Ubezpieczeniem w KUKE SA  Program finansowania należności ubezpieczonych - Ubezpieczyciele – Coface, Hermes, Atriadus )

2 Oferta nr 2 - dla Odbiorców o rocznych przychodach ze sprzedaży od 300 tysięcy do 8 mln PLN: Produkty zabezpieczające otrzymanie należności przez PGL LP:  Gwarancja Płatności – BHW wypłaci PGL LP środki pieniężne z gwarancji płatności, zgodnie z warunkami podanymi w tej gwarancji, jeżeli Odbiorca, będący klientem BHW nie dokona zapłaty za towar.  Akredytywa Dokumentowa – Bank jest zobowiązany do zapłaty lub do zabezpieczenia zapłaty kwoty określonej akredytywą na podstawie dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy, otrzymanych od PGL LP w okresie jej ważności. Akredytywa zwiększa również bezpieczeństwo dobrego wykonania umowy/kontraktu przez PGL LP, jeżeli treść akredytywy zostanie odpowiednio sporządzona. Podstawowe wymagania dotyczące w/w zaproponowanych produktów: min. 2 lata – minimalny czas funkcjonowania Odbiorcy na rynku. spełnienie podstawowych kryteriów finansowych określonych przez BHW.  Lokata zablokowana – zwolnienie lokaty jest uzależnione od pisemnej zgody wierzyciela, który równocześnie może wystawić dyspozycję przelewu środków z lokaty na wskazany przez niego rachunek. Dodatkowo oprocentowanie takiej lokaty może być indywidualnie negocjowane. Inne produkty zwiększające bezpieczeństwo transakcji i zapewniające prawidłowe wykonanie kontraktu :  gwarancja dobrego wykonania kontraktu.  gwarancja przetargowa  gwarancja zwrotu zaliczki  gwarancja celna  akredytywa zabezpieczająca ( stand-by )  dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej (możliwość finansowania oferowana Sprzedającym, którzy rozliczają swoje transakcje handlowe przy pomocy akredytyw dokumentowych) Ponadto oferujemy kredyty obrotowe podnoszące płynność finansową Odbiorców:  kredyt w rachunku bieżącym  kredyt rewolwingowy  W przypadku wszystkich przedstawionych produktów wymagane jest otwarcie rachunku bankowego w BHW w celu obsługi produktu.

3 Korzyści wynikające dla Państwa ze współpracy z BHW Wysokiej jakości obsługa poparta wieloletnim rynkowym doświadczenie BHW w zakresie Finansowania Handlu. Dopasowania oferty do Państwa potrzeb - dwie oferty dla dwóch grup Odbiorców określonych w oparciu o roczne obroty. Szeroka gama produktowa z zakresu Finansowania Handlu oraz duża elastyczność poszczególnych produktów. Elektroniczna Platforma do obsługi produktów finansowania handlu. Bezpłatna instalacja oraz użytkowanie – w ramach oferty nr 1. W przypadku zainteresowania ofertą BHW zostaniecie Państwo otoczeni opieką indywidualnego doradcy bankowego – dotyczy to obszaru całej Polski. Dla Odbiorców PGL LP, którzy wybrali produkt wymagający otworzenia rachunku bankowego lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie podstawowej obsługi bankowej propozycja atrakcyjnego pakietu: 50 PLN - ryczałt miesięczny (rachunek bankowy + subkonto + bankowość elektroniczna + 2 karty debetowe) Obsługa Gwarancji otwartych przez inne banki, w tym przyjęcie gwarancji obcej do depozytu. Obsługa Akredytyw dokumentowych i akredytyw zabezpieczających otwartych przez inne banki. Wszelkie koszty związane z wybranym produktem zostaną z Państwem indywidualnie uzgodnione. Preferencyjne koszty w stosunku do oferty standardowej.

4 Przygotowana przez Citibank Handlowy oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jest ona wstępną propozycją ukazującą rozwiązania, które możemy zaproponować mając na uwadze informacje dotyczącą rodzaju oraz charakteru danej transakcji handlowej, która to zostanie skonkretyzowana po spełnieniu przez strony biorące udział w danej transakcji wymaganych kryteriów związanych z danym produktem bankowym. W przypadku zainteresowania naszą ofertą, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących propozycji przedstawionej przez citbank handlowy prosimy o kontakt z naszymi Doradcami Bankowymi:  W ramach oferty nr 1 (Odbiorcy od 8 milionów PLN przychodów rocznych) Tel. kontaktowy : 022 – 657-78-77  W ramach oferty nr 2 (Odbiorcy o przychodach rocznych od 300 tys. do 8 milionów PLN) Tel. kontaktowy : 0-801- 530 300 Szanowni Państwo,


Pobierz ppt "Oferta Banku Handowego w Warszawie S.A. („BHW”) zabezpieczenia finansowego Transakcji Handlowych pomiędzy PGL LP a odbiorcami surowca drzewnego („Odbiorca”)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google