Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY ODDZIAŁU OGÓLNOPEDIATRYCZNEGO „GDZIEŚ W POLSCE” PROPOZYCJE NA DZIŚ I JUTRO Tomasz Jarmoliński Konsultant Wojewódzki ds. Pediatrii, województwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY ODDZIAŁU OGÓLNOPEDIATRYCZNEGO „GDZIEŚ W POLSCE” PROPOZYCJE NA DZIŚ I JUTRO Tomasz Jarmoliński Konsultant Wojewódzki ds. Pediatrii, województwo."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY ODDZIAŁU OGÓLNOPEDIATRYCZNEGO „GDZIEŚ W POLSCE” PROPOZYCJE NA DZIŚ I JUTRO Tomasz Jarmoliński Konsultant Wojewódzki ds. Pediatrii, województwo lubuskie (Szpital Międzyrzecki Sp.z o.o.)

2 CHORA W.M. (20 miesięcy) * od pół roku brak przyrostu masy (7,5kg), zahamowanie rozwoju psychoruchowego * kilkakrotnie hospitalizowana w szpitalach powiatowych z powodu różnych zakażeń (nieprawidłowy obraz USG głowy)  poradnia zaburzeń rozwoju - brak terminów (ten sam lekarz prywatnie - „trzeba zrobić badania”)  poradnia neurologiczna - odległy termin kontrolnego USG głowy  wybłagany termin diagnostyki gastrologicznej - „jak się coś zwolni”  Klinika Gastrologii Dziecięcej - potwierdzona odmowa przyjęcia  Klinika Neurologii Dziecięcej - potwierdzona odmowa przyjęcia  interwencyjne przyjęcie na pododdział neurologii (brak możliwości znieczulenia do badań obrazowych)

3

4 CZEGO ZABRAKŁO? * prawidłowego nadzoru lekarza POZ? * przepływu informacji pomiędzy POZ a szpitalem? * zaufania pomiędzy lekarzami a matką? * staranności w diagnostyce różnicowej? * możliwości diagnostycznych? * determinacji w negocjacjach z ośrodkami klinicznymi? * sprawności organizacyjnej? * serca? rozumu?

5 CHOROBY POLSKIEJ MEDYCYNY (nie wyłączając pediatrii) * POSPIESZNOŚĆ * POBIEŻNOŚĆ * KONSULTACJONIZM * EKONOMIZACJA * BIEDA * BAŁAGAN ORGANIZACYJNY (CHAOS)

6 PODSTAWOWYMI OGNIWAMI SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM CHORYM BYŁY PRZEZ WIELE LAT ODDZIAŁY PEDIATRII W SZPITALACH POWIATOWYCH * placówki docelowe dla większości pacjentów * „stacje pośrednie” pomiędzy POZ a opieką szpitalną specjalistyczną

7 SZPITALE POWIATOWE CZYLI JAKIE? * KRYTERIUM FORMALNE * KRYTERIUM TERYTORIALNE * KRYTERIUM ORGANIZACYJNE * ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI /WŁAŚCICIEL ?

8 ZADANIA SAMORZĄDU POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA * wynikające z pełnienia funkcji organu założycielskiego SPZOZ lub właściciela przedsiębiorstwa leczniczego (Ustawa o działalności leczniczej, KPH) FAKULTATYWNE!!! * wynikające z innych funkcji zapisanych w ustawach ** powiatowy plan zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych ** profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa i antynikotynowa ** organizacja DPS ** organizacja inspekcji sanitarnej ** zapewnienie opieki zdrowotnej kobietom w ciąży ** harmonogram pracy aptek

9 SZPITALE POWIATOWE CZYLI JAKIE?

10 SZPITALE W POLSCE RPWDL - 1347 podmiotów SZPITALE POWIATOWE-295 INNE SZPITALE „WIELOPROFILOWE” - 344 ?

11 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE SZPITALE „OGÓLNE” 17 placówek * w 11 powiatach - 1 szpital * w 3 powiatach - 2 szpitale ** międzyrzecki (1388km 2 /58,6tys. mieszkańców) ** żarski (1383km 2 /99,1tys. mieszkańców) ** żagański (1131 km 2 /81,8 tys. mieszkańców) 17 placówek * w 11 powiatach - 1 szpital * w 3 powiatach - 2 szpitale ** międzyrzecki (1388km 2 /58,6tys. mieszkańców) ** żarski (1383km 2 /99,1tys. mieszkańców) ** żagański (1131 km 2 /81,8 tys. mieszkańców)

12 ORGANY WŁAŚCICIELSKIE * podmiot prywatny (GNS) - 6 * samorządy powiatu (spółki) - 4 * samorządy powiatu (SPZOZ) - 3 * samorząd województwa - 2 * MON - 2 * podmiot prywatny (GNS) - 6 * samorządy powiatu (spółki) - 4 * samorządy powiatu (SPZOZ) - 3 * samorząd województwa - 2 * MON - 2

13 PODSTAWOWE PROBLEMY ORGANIZACYJNE SZPITALI POWIATOWYCH * zróżnicowanie organów prowadzących i form działania - brak wspólnej strategii i koordynacji („wolny rynek zdrowia”) * nierówny dostęp do świadczeń w powiatach * konkurencja pomiędzy szpitalami w powiecie * trudności w przekazywaniu chorych * zróżnicowanie organów prowadzących i form działania - brak wspólnej strategii i koordynacji („wolny rynek zdrowia”) * nierówny dostęp do świadczeń w powiatach * konkurencja pomiędzy szpitalami w powiecie * trudności w przekazywaniu chorych

14 ODDZIAŁY PEDIATRII * podmiot prywatny (GNS) - 2 * samorządy powiatu (spółki) - 4 * samorządy powiatu (SPZOZ) - 2 * samorząd województwa - 2 * podmiot prywatny (GNS) - 2 * samorządy powiatu (spółki) - 4 * samorządy powiatu (SPZOZ) - 2 * samorząd województwa - 2

15 ODDZIAŁY PEDIATRII ZAMKNIĘTE OD 1999r. * 2000 - Gorzów (szpital dziecięcy), Lubsko (12) * 2003 - Sulechów (20) * 2005 - Skwierzyna (16) * 2007 - Świebodzin (17), Żagań (11), Kostrzyn (15) * 2010 - Wschowa (22) * 2012 - Gubin (17) LICZBA ŁÓŻEK: 2005 - 332 2015 - 245 * 2000 - Gorzów (szpital dziecięcy), Lubsko (12) * 2003 - Sulechów (20) * 2005 - Skwierzyna (16) * 2007 - Świebodzin (17), Żagań (11), Kostrzyn (15) * 2010 - Wschowa (22) * 2012 - Gubin (17) LICZBA ŁÓŻEK: 2005 - 332 2015 - 245

16 Łóżka w oddziałach pediatrycznych w woj. lubuskim w porównaniu z krajem w latach 2005 – 2013 (wskaźnik na 10 tys. ludności ogółem) * Dane dot. Polski opracowano na podstawie Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia wydawanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie ** Dane dot. woj. lubuskiego opracowano na podstawie sprawozdania MZ-29

17 ODDZIAŁY PEDIATRYCZNE W LUBUSKIEM (2014) SZPITALliczba łóżek liczba leczonych średni pobyt obłożenie (%) lekarze pełnoetatowi pielęgnarki i położne Gorzów 402518 (+163)4,781,21322 Zielona Góra 502057 (+223)4,657,91229 Drezdenko 15754 (-46)3,548,7316 Krosno 15716 (-1)4,153,2211 Międzyrzecz 201200 (+76)3,760,9714 Nowa Sól 251170 (+5)4,856,51211 Słubice 16549 (-38)4,239,8210 Sulęcin 18722 (-102)4,245,8310 Szprotawa 26957 (+47)4,040,429 Żary 20937(+85)4,355,5610 Razem 245 11703 (+312) 4,356,862142

18 LEKARZE NA ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH (2015) SZPITAL Specjaliści pediatrii PozostaliRezydenciNiepełny wymiar Łącznie Gorzów 516113 Zielona Góra 7-7115 Drezdenko 2-114 Krosno 2---2 Międzyrzecz 225-9 Nowa Sól 614-11 Słubice 2--13 Sulęcin 21--3 Szprotawa 2---2 Żary 213-6 Razem 32626/37468

19 PODSTAWOWE PROBLEMY POWIATOWYCH ODDZIAŁÓW PEDIATRYCZNYCH * niekontrolowane zamykanie oddziałów i ograniczanie dostępności do świadczeń (chaotyczna reorganizacja przez likwidację) * dezintegracja środowiska pediatrycznego w powiatach bez oddziałów i obniżenie jakości świadczeń * brak wspólnej strategii rozwoju i koordynowanej współpracy pomiędzy oddziałami * trudności z zapewnieniem odpowiedniej jakości usług pediatrycznych w szpitalach prywatnych * niekontrolowane zamykanie oddziałów i ograniczanie dostępności do świadczeń (chaotyczna reorganizacja przez likwidację) * dezintegracja środowiska pediatrycznego w powiatach bez oddziałów i obniżenie jakości świadczeń * brak wspólnej strategii rozwoju i koordynowanej współpracy pomiędzy oddziałami * trudności z zapewnieniem odpowiedniej jakości usług pediatrycznych w szpitalach prywatnych

20 PODSTAWOWE PROBLEMY POWIATOWYCH ODDZIAŁÓW PEDIATRYCZNYCH * braki kadrowe (obsada dyżurów), infrastrukturalne i sprzętowe * nadmierne obciążenie pracą lekarzy pediatrów (dyżury w kilku komórkach szpitala - IP, NŚP, noworodki, pediatria) * przerzucenie na NŚP roli pediatrycznej poradni POZ * ograniczone możliwości kontynuowania opieki specjalistycznej w poradniach (brak poradni gastrologicznej, reumatologicznej, konsultacyjnej szczepień) * przechodzenie wykształconej kadry do POZ * braki kadrowe (obsada dyżurów), infrastrukturalne i sprzętowe * nadmierne obciążenie pracą lekarzy pediatrów (dyżury w kilku komórkach szpitala - IP, NŚP, noworodki, pediatria) * przerzucenie na NŚP roli pediatrycznej poradni POZ * ograniczone możliwości kontynuowania opieki specjalistycznej w poradniach (brak poradni gastrologicznej, reumatologicznej, konsultacyjnej szczepień) * przechodzenie wykształconej kadry do POZ

21 PODSTAWOWE PROBLEMY POWIATOWYCH ODDZIAŁÓW PEDIATRYCZNYCH * niedostosowanie oddziałów do „wymogów 2017” * braki w zakresie specjalistyki szpitalnej (OIOM, gastrologia, kardiologia, reumatologia, laryngologia dziecięca, choroby zakaźne), wysokie koszty migracji (17,3mln zł) * trudności z przekazywaniem chorych do placówek wojewódzkich i innych specjalistycznych * problemy w finansowaniu świadczeń pediatrycznych przez NFZ (niedoszacowanie JGP, nadlimity, pobyty jednodniowe, specjalistyka, noworodki i niemowlęta do 26 t.ż.) * niedostosowanie oddziałów do „wymogów 2017” * braki w zakresie specjalistyki szpitalnej (OIOM, gastrologia, kardiologia, reumatologia, laryngologia dziecięca, choroby zakaźne), wysokie koszty migracji (17,3mln zł) * trudności z przekazywaniem chorych do placówek wojewódzkich i innych specjalistycznych * problemy w finansowaniu świadczeń pediatrycznych przez NFZ (niedoszacowanie JGP, nadlimity, pobyty jednodniowe, specjalistyka, noworodki i niemowlęta do 26 t.ż.)

22 SZPITALE POWIATOWE A NFZ SzpitalPłatność za nadwykonania w 2014r (% kwoty) Pediatria - wartość punktu JGP w nadwykonaniach (kwota w zł) Kontrakt pediatryczny 2015r (zł/mieszkańca) L100 %-- Z90 %41,3323 G87 %41,2030 N87 %bd22 S183%41,6020 D79%40,4231 S277% (małe kwoty)bd39 K71 (małe kwoty)50,0930 M70%22,4119 S350% (małe kwoty)25,6722

23 JAK ROZWIĄZAĆ TE PROBLEMY... * W SKALI KRAJU? * W WOJEWÓDZTWIE? * CO MOŻEMY ZROBIĆ SAMI? * W SKALI KRAJU? * W WOJEWÓDZTWIE? * CO MOŻEMY ZROBIĆ SAMI?

24 ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE KRAJU * KOSZYK ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH = STANDARYZACJA * WERYFIKACJA WARTOŚCI PUNKTOWEJ JGP * SIEĆ SZPITALI (KRYTERIA JAKOŚCIOWE) * WPROWADZENIE PEDIATRYCZNEJ PORADNI KONSULTACYJNEJ * NADZÓR PEDIATRYCZNY W POWIECIE * DYWERSYFIKACJIA UBEZPIECZEŃ ? * POWRÓT DO BUDŻETU ? * WSPÓŁPŁACENIE ? * KOSZYK ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH = STANDARYZACJA * WERYFIKACJA WARTOŚCI PUNKTOWEJ JGP * SIEĆ SZPITALI (KRYTERIA JAKOŚCIOWE) * WPROWADZENIE PEDIATRYCZNEJ PORADNI KONSULTACYJNEJ * NADZÓR PEDIATRYCZNY W POWIECIE * DYWERSYFIKACJIA UBEZPIECZEŃ ? * POWRÓT DO BUDŻETU ? * WSPÓŁPŁACENIE ?

25 ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA * organizacja wojewódzkiego systemu opieki nad dzieckiem (POZ - szpital powiatowy - szpital specjalistyczny), opracowanie i wdrożenie dokumentu strategicznego * realizacja programu inwestycyjnego poprawy infrastruktury i wyposażenia oddziałów (jeden projekt, fundusze unijne?) * mapa potrzeb zdrowotnych jako podstawa do kontraktowania usług z zakresu pediatrii przez NFZ i recepta na nierówności w zdrowiu * wykorzystanie wydziału lekarskiego dla rozwoju pediatrii (szkolenie kadr, rozwój infrastruktury szpitalnej) * organizacja wojewódzkiego systemu opieki nad dzieckiem (POZ - szpital powiatowy - szpital specjalistyczny), opracowanie i wdrożenie dokumentu strategicznego * realizacja programu inwestycyjnego poprawy infrastruktury i wyposażenia oddziałów (jeden projekt, fundusze unijne?) * mapa potrzeb zdrowotnych jako podstawa do kontraktowania usług z zakresu pediatrii przez NFZ i recepta na nierówności w zdrowiu * wykorzystanie wydziału lekarskiego dla rozwoju pediatrii (szkolenie kadr, rozwój infrastruktury szpitalnej)

26 NA BUDOWĘ WOJEWÓDZKIEGO SYSTEMU NA POZIOMIE POWIATÓW POTRZEBA... 25 000 000zł

27 CO MOŻEMY ZROBIĆ SAMI? * ODBUDOWA RELACJI MISTRZ-UCZEŃ W SYSTEMIE SPECJALIZACJI (osobista odpowiedzialność) * POWRÓT DO RELACJI INTERPERSONALNYCH POMIĘDZY LEKARZAMI (kontakt/konsultacja/konsylium) * BUDOWA ZAUFANIA LEKARZ-PACJENT OD POZIOMU POZ (koordynacja opieki) * NACISK NA REALIZACJĘ KONSTYTUCYJNYCH I UNIJNYCH PRIORYTETÓW ZDROWOTNYCH (opieka nad matką i dzieckiem)

28 NO I SZKOLENIE...

29 CHORA H.J. (7 lat) * pogryzienie przez owady * 3 dni gorączka do 40 o C * bóle brzucha, głowy, wymioty * wysypka na całym ciele * leczenie objawowe i przeciwwirusowe * stopniowe pogorszenie stanu, utrata apetytu, osłabienie, rozdrażnienie, bóle „wszystkiego” * CRP - 168mg/l, D-dimer > 2000ng/ml * KAWASAKI DISEASE * LECZENIE W CIĄGU 24 GODZIN, ROZLICZENIE Z NFZ PO WIELU MIESIĄCACH I LICZNYCH KONTROLACH (koszt 35 000zł, JGP 4800zł)

30 CHORA S.R. (10 lat) * nawracające zakażenia układu moczowego * skierowana do USG brzucha przez lekarza rodzinnego, w badaniu... guz trzustki * informacja do ordynatora pediatrii z pracowni USG * przyjęcie do szpitala w trybie pilnym

31 POSTĘPOWANIE GUZ GRUBERA - FRANTZA

32 CHORA S.R. * przekazana do Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu * potwierdzenie rozpoznania * pancreatoduodenectomia m. Longmire-Traverso (prof. J.Godziński, Oddział Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego) * URATOWANA W CIĄGU DWÓCH TYGODNI DZIĘKI SKOORDYNOWANEJ OPIECE (5 placówek)

33 ”Musimy, jako naród, zdać sobie wreszcie sprawę z tego, jak cenne jest zdrowie, jak wielkie koszty społeczne i ekonomiczne wiążą się z niezadowalającym stanem zdrowia i dlatego właśnie warto inwestować w poprawę stanu zdrowia Polaków. Nie tylko inwestować więcej pieniędzy, ale również wydawać je w sposób znacznie bardziej efektywny niż dotąd” prof. Witold Orłowski

34 12 000 000 000 zł ŚRODKÓW UNIJNYCH

35 MILIARD DLA PEDIATRII!

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! tjarmo@wp.pl


Pobierz ppt "PROBLEMY ODDZIAŁU OGÓLNOPEDIATRYCZNEGO „GDZIEŚ W POLSCE” PROPOZYCJE NA DZIŚ I JUTRO Tomasz Jarmoliński Konsultant Wojewódzki ds. Pediatrii, województwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google