Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną Opracowała: Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programu Krajowy Koordynator Programu

2 2 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część I - Założenia programowe. Część I - Założenia programowe. Część II - Zakażenia HCV Część II - Zakażenia HCV i zachorowania na wzw C i zachorowania na wzw C - epidemiologia i profilaktyka. - epidemiologia i profilaktyka. Część III - Zawodowe ekspozycje Część III - Zawodowe ekspozycje na krew i postępowanie na krew i postępowanie poekspozycyjne. poekspozycyjne.

3 3 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część I Część I Założenia programowe Założenia programowe

4 4 Element społecznej kampanii na rzecz zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C i ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń HCV w Polsce: HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych

5 5 Cel programu Podniesienie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i kliniki oraz możliwości epidemiologii i kliniki oraz możliwości profilaktycznych i terapeutycznych profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń HCV. zakażeń HCV.

6 6 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Grupy docelowe kierownictwo i personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej, lekarze prowadzący indywidualną praktykę o charakterze zabiegowym.

7 7 Forma Szkolenie kaskadowe Szkolenie kaskadowe etap wojewódzki, etap wojewódzki, etap powiatowy, etap powiatowy, etap wewnątrzzakładowy. etap wewnątrzzakładowy. HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych

8 8 Realizatorzy Realizatorzy pracownicy Państwowej Inspekcji pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, i powiatowego, kadra kierownicza zakładów opieki kadra kierownicza zakładów opieki zdrowotnej. zdrowotnej.

9 9 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Patroni Patroni Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Sanitarny, Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni. Sanitarni. Wykładowcy Wykładowcy Koordynator wojewódzki programu, Koordynator wojewódzki programu, Specjalista chorób zakaźnych z wiodącego Specjalista chorób zakaźnych z wiodącego wojewódzkiego ośrodka diagnostyki wojewódzkiego ośrodka diagnostyki i terapii HCV. i terapii HCV.

10 10 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Uczestnicy Uczestnicy (etap wojewódzki) (etap wojewódzki) Państwowi Powiatowi Inspektorzy Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni i pracownicy Pionu Nadzoru Sanitarni i pracownicy Pionu Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE. Przeciwepidemicznego PSSE. Dyrektorzy nadzorowanych szpitali Dyrektorzy nadzorowanych szpitali i członkowie Zespołów Kontroli Zakażeń i członkowie Zespołów Kontroli Zakażeń Zakładowych. Zakładowych.

11 11 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Etap powiatowy Wykładowcy Wykładowcy Koordynator wojewódzki programu, Koordynator wojewódzki programu, Specjalista chorób zakaźnych z wiodącego Specjalista chorób zakaźnych z wiodącego wojewódzkiego ośrodka diagnostyki wojewódzkiego ośrodka diagnostyki i terapii HCV. i terapii HCV. Uczestnicy szkoleń Dyrektorzy placówek lecznictwa otwartego Dyrektorzy placówek lecznictwa otwartego i wyznaczone przez nich osoby, i wyznaczone przez nich osoby, Lekarze prowadzący indywidualną praktykę Lekarze prowadzący indywidualną praktykę o charakterze zabiegowym. o charakterze zabiegowym.

12 12 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Szkolenia wewnątrzzakładowe Wykładowcy Wykładowcy Dyrektorzy placówek opieki zdrowotnej Dyrektorzy placówek opieki zdrowotnej lub wyznaczone przez nich osoby. lub wyznaczone przez nich osoby. Uczestnicy szkoleń Uczestnicy szkoleń Personel medyczny placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego.

13 13 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Inicjator kampanii i współrealizator Programu Polska Grupa Ekspertów HCV Polska Grupa Ekspertów HCV Partner Programu Schering-Plough Central East SA

14 14 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zaproszeni do udziału w szkoleniach Zaproszeni do udziału w szkoleniach przedstawiciele organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, zakładów opieki zdrowotnej, przedstawiciele NFZ, przedstawiciele NFZ, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i medycznych towarzystw naukowych. i medycznych towarzystw naukowych.

15 15 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Czas trwania Programu październik 2005r. – czerwiec 2006r. październik 2005r. – czerwiec 2006r. Osoby odpowiedzialne Osoby odpowiedzialne Koordynatorzy: szczebla krajowego, szczebla krajowego, szczebli wojewódzkich, szczebli wojewódzkich, szczebli powiatowych. szczebli powiatowych.

16 16 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zasięg Programu 5 wojewódzkich SSE, 5 wojewódzkich SSE, 118 powiatowych SSE, 118 powiatowych SSE, 323 szpitale, 323 szpitale, 5 207 placówek lecznictwa otwartego, 5 207 placówek lecznictwa otwartego, 120 667 pracowników medycznych. 120 667 pracowników medycznych.


Pobierz ppt "1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google