Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ SZPITALE DZIAŁAJĄCE W FORMIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W WOJ. OPOLSKIM Mgr Kazimierz Łukawiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ SZPITALE DZIAŁAJĄCE W FORMIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W WOJ. OPOLSKIM Mgr Kazimierz Łukawiecki."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ SZPITALE DZIAŁAJĄCE W FORMIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W WOJ. OPOLSKIM Mgr Kazimierz Łukawiecki Dyrektor Opolskiego OW NFZ

2 Wielkość szpitali w województwie opolskim w 2000r. województwo opolskie województwo opolskie 45 szpitali 18 szpitali ma <100 łóżek,40 % 16 szpitali ma 101-200 łóżek,35,6 % 8 szpitali ma 201-300 łóżek,17,8 % 1 szpital ma 301-600 łóżek,2,2 % 2 szpitale mają >600 łóżek4,4 % przeciętny szpital w regionie liczył 159 łóżek przeciętny szpital w regionie liczył 159 łóżek

3 Wielkość przeciętnego szpitala w Polsce i w woj. Opolskim – 2000r.

4 Wcześniejsze restrukturyzacje Likwidacja we współpracy z samorządami małych jednostek lecznictwa stacjonarnego ew. ich przekształcenie: Likwidacja we współpracy z samorządami małych jednostek lecznictwa stacjonarnego ew. ich przekształcenie: Małe szpitale (np.Niemodlin)- ZOL (SP ZOZ)- organ założycielski- Gmina; Małe szpitale (np.Niemodlin)- ZOL (SP ZOZ)- organ założycielski- Gmina; Odrębne obiekty większych szpitali (Zawadzkie, Wołczyn, Głogówek, Dobrodzień,…) Odrębne obiekty większych szpitali (Zawadzkie, Wołczyn, Głogówek, Dobrodzień,…) Łącznie dokonano przekształcenia 12 jednostek. Łącznie dokonano przekształcenia 12 jednostek.

5 Po wyczerpaniu przekształceń w oddziały/placówki dla przewlekle chorych – czas na przekształcenia własnościowe. Po wyczerpaniu przekształceń w oddziały/placówki dla przewlekle chorych – czas na przekształcenia własnościowe. Przyczyny tych przekształceń: Przyczyny tych przekształceń: Odpowiedzialność właściciela za finanse; Odpowiedzialność właściciela za finanse; Odpowiedzialność samorządu za zdrowie; Odpowiedzialność samorządu za zdrowie; Redukcja kosztów… Redukcja kosztów… Droga do przejęcia zadłużenia i zmniejszenie ryzyka zadłużania się w przyszłości; Droga do przejęcia zadłużenia i zmniejszenie ryzyka zadłużania się w przyszłości; Rosnąca świadomość (możliwość ograniczenia dostępności do świadczeń całodobowych- zmniejszenie kosztów bez szkody dla pacjenta); Rosnąca świadomość (możliwość ograniczenia dostępności do świadczeń całodobowych- zmniejszenie kosztów bez szkody dla pacjenta); Oczekiwania. Oczekiwania.

6 Różnorodność form organizacyjnych Łączenie SP ZOZ-ów funkcjonalne i organizacyjne (Kup-Pokój), Łączenie SP ZOZ-ów funkcjonalne i organizacyjne (Kup-Pokój), Łączenie SP ZOZ-ów - wspólny zarząd (Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce), Łączenie SP ZOZ-ów - wspólny zarząd (Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce), Działalność prywatna na mieniu publicznym (EUROMEDICARE Ozimek, PROMED Grodków, Polsko-Ameryk.Kl.Serca –K-Koźle, dializy), Działalność prywatna na mieniu publicznym (EUROMEDICARE Ozimek, PROMED Grodków, Polsko-Ameryk.Kl.Serca –K-Koźle, dializy), Częściowa prywatyzacja – samorząd województwa+prywatny inwestor (Suchy Bór), Częściowa prywatyzacja – samorząd województwa+prywatny inwestor (Suchy Bór), Spółki samorządowe (Kluczbork, Prudnik,…), Spółki samorządowe (Kluczbork, Prudnik,…), Pełna prywatyzacja … Pełna prywatyzacja … SP ZOZ N ZOZ

7 RESTRUKTURYZACJA - oczekiwania tworzenie, tworzenie, przekształcanie, zmiana funkcji przekształcanie, zmiana funkcji...likwidowanie,...likwidowanie, PRYWATYZACJA... PRYWATYZACJA...

8 Punkt widzenia pacjenta...być młodym, pięknym, zdrowym i bogatym... (2-3 możliwe, 4-prawie nigdy)...być młodym, pięknym, zdrowym i bogatym... (2-3 możliwe, 4-prawie nigdy) jak najbliżej do szpitala (bliskość ważniejsza od jakości), jak najbliżej do szpitala (bliskość ważniejsza od jakości), zapewnienie dostępu do świadczeń, które są dostępne na miejscu na dzień dzisiejszy, najlepiej nowe świadczenia, zapewnienie dostępu do świadczeń, które są dostępne na miejscu na dzień dzisiejszy, najlepiej nowe świadczenia, obawa przed pogorszeniem dostępu do świadczeń, obawa przed pogorszeniem dostępu do świadczeń, oczekiwanie na świadczenia ambulatoryjne (zabiegowe, pediatria), oczekiwanie na świadczenia ambulatoryjne (zabiegowe, pediatria), oczekiwanie na szybki powrót do zdrowia. oczekiwanie na szybki powrót do zdrowia.

9 Punkt widzenia organu założycielskiego zapewnienie dostępu do świadczeń, zapewnienie dostępu do świadczeń, jak najlepsza kondycja finansowa jednostki, jak najlepsza kondycja finansowa jednostki, spokój społeczny, utrzymanie miejsc pracy, spokój społeczny, utrzymanie miejsc pracy, zadowolenie pacjentów, zadowolenie pacjentów, zaangażowanie skromnych środków w ilości niezbędnej dla osiągnięcia celu, zaangażowanie skromnych środków w ilości niezbędnej dla osiągnięcia celu, uruchamianie nowych działalności. uruchamianie nowych działalności.

10 Punkt widzenia pracowników jednostki utrzymanie miejsca pracy możliwie najbliżej domu, utrzymanie miejsca pracy możliwie najbliżej domu, obawa przed ewentualną zmianą, obawa przed ewentualną zmianą, potrzeba utrzymania działalności z uwagi na zadowolenie pacjentów, potrzeba utrzymania działalności z uwagi na zadowolenie pacjentów, podwyżki uposażeń, podwyżki uposażeń, obawa przed pogorszeniem dostępu do świadczeń... obawa przed pogorszeniem dostępu do świadczeń...

11 Punkt widzenia płatnika organizacja efektywnej i tańszej struktury organizacyjnej, organizacja efektywnej i tańszej struktury organizacyjnej, zapewnienie wysokiej jakości świadczeń, zapewnienie wysokiej jakości świadczeń, zapewnienie dostępu do świadczeń, ciągłości ich udzielania, zapewnienie dostępu do świadczeń, ciągłości ich udzielania, spełnienie kryteriów kadrowych, spełnienie kryteriów kadrowych, spełnienie kryteriów lokalowych i wyposażenia, spełnienie kryteriów lokalowych i wyposażenia, spełnianie oczekiwań ubezpieczonych... spełnianie oczekiwań ubezpieczonych...

12 Stanowisko OOW NFZ odpowiedzialność za działalność medyczną – sukcesja i pełne następstwo prawne... odpowiedzialność za działalność medyczną – sukcesja i pełne następstwo prawne... zapewnienie warunków technicznych i kadrowych wykonywania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie warunków technicznych i kadrowych wykonywania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie dostępu do świadczeń przynajmniej na dotychczasowym poziomie, zapewnienie dostępu do świadczeń przynajmniej na dotychczasowym poziomie, równość w traktowaniu sektorów publicznego i niepublicznego. równość w traktowaniu sektorów publicznego i niepublicznego.

13 Przekształcenia szpitali w roku 2004 w woj. opolskim Jednostka przekształcana Data przekszt. Nowopowstała jednostka SP ZOZ Kluczbork 10.04.2004r. Powiatowe Centrum Zdrowia NZOZ Szpital Powiatowy SP ZOZ Ozimek 01.05.2004r. Euro Medi Care Wrocław Brzeskie Centrum Medyczne 15.09.2004r. Przejęcie przez NZOZ Promed Grodków SP ZOZ Prudnik 01.10.2004r. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. N ZOZ

14 Główne kierunki zmian w realizacji świadczeń przez nowe jednostki wejście w nisze, wejście w nisze, dopasowanie się do oczekiwań NFZ i realiów epidemiologicznych, dopasowanie się do oczekiwań NFZ i realiów epidemiologicznych, zmniejszenie kosztów wytworzenia usługi medycznej, zmniejszenie kosztów wytworzenia usługi medycznej, zwiększenie aktywności w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, zwiększenie aktywności w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, zyski przeznaczone na inwestycje. zyski przeznaczone na inwestycje.

15 Efekty obserwowane z punktu widzenia NFZ dalsze skrócenie czasu pobytu w oddziałach szpitalnych, dalsze skrócenie czasu pobytu w oddziałach szpitalnych, poprawa jakości usług medycznych (certyfikaty jakości, ankietowanie pacjentów, systemy motywacyjne), poprawa jakości usług medycznych (certyfikaty jakości, ankietowanie pacjentów, systemy motywacyjne), współpraca w doinformowaniu społeczeństwa o kosztach opieki zdrowotnej, współpraca w doinformowaniu społeczeństwa o kosztach opieki zdrowotnej,

16 Chirurgia – Kluczbork średni czas pobytu w latach 2004-2006

17 Chirurgia – Prudnik - średni czas pobytu w latach 2004-2006

18 Chirurgia – Ozimek- średni czas pobytu w latach 2004-2006

19 Pediatria – Kluczbork średni czas pobytu w latach 2004-2006

20 Pediatria – Prudnik - średni czas pobytu w latach 2004-2006

21 Pediatria – Ozimek - średni czas pobytu w latach 2004-2006

22 Ginekologia i położnictwo – w latach 2005-2006

23 Zwiększenie liczby porodów w roku 2006: Zwiększenie liczby porodów w roku 2006: Kluczbork – wzrost o ok. 4%; Kluczbork – wzrost o ok. 4%; Prudnik – wzrost o ok. 16%. Prudnik – wzrost o ok. 16%. Wprowadzenie analgezji porodu w roku 2005 jako standardu postępowania w Kluczborku (upowszechnienie) – 153 porody w znieczuleniu (co 3-ci poród !); Wprowadzenie analgezji porodu w roku 2005 jako standardu postępowania w Kluczborku (upowszechnienie) – 153 porody w znieczuleniu (co 3-ci poród !); Zmniejszenie liczby hospitalizacji w o.ginekologicznych Zmniejszenie liczby hospitalizacji w o.ginekologicznych Skrócenie śr. Czasu pobytu 2006/2004 – 83,83% -śr. 3,85 dni (śr.woj 97,00%- 4,45 dni w 2006r) Skrócenie śr. Czasu pobytu 2006/2004 – 83,83% -śr. 3,85 dni (śr.woj 97,00%- 4,45 dni w 2006r)

24 Czas oczekiwania na przyjęcie do o.wewnętrznego w roku 2004

25 Interna – w latach 2005-2006

26 O.Chorób wewnętrznych szpitali niepublicznych na tle regionu 2006/2004 Niepubliczne Łącznie wojew. Liczba hospitalizacji 116,56%103,7% Powtarzalność hospitalizacji tego samego pacjenta 1,211,21 Śr.czas leczenia 84,72% 4,14 dni (06) 97,61% 5,82 dni(06) Śr.l.pkt na 1 hospitalizację 96,80% 100,24 (06) 100,70% 114,35 (06)

27 O.Chorób wewnętrznych szpitali niepublicznych na tle regionu 2006/2004 Niepubliczne Łącznie wojew. Śr. koszt 1 hospitalizacji 102,24% 1.002,44 zł 107,46% 1.143,49 zł Śr. koszt 1 osobodnia 120,68% 242,38 zł 110,10% 196,54 zł

28 Wnioski (1) Skrócenie śr.czasu pobytu w oddziałach po prywatyzacji pomimo wcześniejszych działań racjonalizacji kosztów, Skrócenie śr.czasu pobytu w oddziałach po prywatyzacji pomimo wcześniejszych działań racjonalizacji kosztów, Wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie w roku 2004, Wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie w roku 2004, Tendencja do mniejszych nadwykonań, Tendencja do mniejszych nadwykonań, Zmniejszenie liczby hospitalizacji, Zmniejszenie liczby hospitalizacji, Zwiększenie liczby kontraktowanych poradni AOS, Zwiększenie liczby kontraktowanych poradni AOS, Walka o pacjenta ( jakość opieki, marketing, systemy motywacyjne...) Walka o pacjenta ( jakość opieki, marketing, systemy motywacyjne...)

29 Wnioski (2) Czy szpitale niepubliczne wybierają atrakcyjniejsze finansowo świadczenia? Czy szpitale niepubliczne wybierają atrakcyjniejsze finansowo świadczenia? Czy możliwe jest to w całodobowym zabezpieczeniu dostępu do świadczeń (szpital powiatowy)? Czy możliwe jest to w całodobowym zabezpieczeniu dostępu do świadczeń (szpital powiatowy)? Odpowiedzialność za zakres realizowanych świadczeń. Odpowiedzialność za zakres realizowanych świadczeń. Równość w dostępie do pieniędzy z systemu ubezpieczeniowego = równość w odpowiedzialności ! Równość w dostępie do pieniędzy z systemu ubezpieczeniowego = równość w odpowiedzialności ! Płatność jest wprost proporcjonalna do zaangażowania, a nie do statusu organizacyjnego (SP ZOZ, NZOZ). Płatność jest wprost proporcjonalna do zaangażowania, a nie do statusu organizacyjnego (SP ZOZ, NZOZ).

30 Hospitalizacje pacjentów z rozp. kamicy dróg żółciowych w roku 206

31 Operacje żylaków kk dolnych w jednym ze szpitali w roku 206 wykonane na rzecz mieszkańców powiatu

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REALIZACJA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ SZPITALE DZIAŁAJĄCE W FORMIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W WOJ. OPOLSKIM Mgr Kazimierz Łukawiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google