Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wrocław, 23 września 2009 Celem modernizacji systemu ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku w latach 2008-2010 pozostaje zdecydowane obniżenie poziomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wrocław, 23 września 2009 Celem modernizacji systemu ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku w latach 2008-2010 pozostaje zdecydowane obniżenie poziomu."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Wrocław, 23 września 2009

3 Celem modernizacji systemu ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku w latach 2008-2010 pozostaje zdecydowane obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków oraz innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego mieszkańców Dolnego Śląska.

4 1. Ustawa z dn. 8 września 2006,,O Państwowym Ratownictwie Medycznym’’ -Nowelizacja z dnia 17 lipca 2009 r. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. z dn. 29 grudnia 1999 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2009 r. 3. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym- nowelizacja z dnia 17 lipca 2009 r. nowelizacja. 4. Projekt Ustawy o sieci szpitali – wersja zmieniona z maja 2007 r. 5. Publikacja: Prof. Juliusz Jakubaszko „ Medycyna Ratunkowa w Polsce 2008 „. 6. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej z dn 28.02.2008 7. Materiały z prac Komisji Zdrowia Sejmu RP nad nowelizacją Ustawy „O państwowym Ratownictwie Medycznym” z 2008 r. 8. Dane z wizytacji szpitali na terenie Dolnego Śląska. 9. Dane uzyskane od Prof. dr hab. med. Juliusza Jakubaszko - Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Prof. Jerzy Robert Ładny – SPSK AM w Białymstoku 10. Dane uzyskane od dr n.med. Roberta Gałązkowskiego- Dyrektora LPR. 11. Publikacja: „Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” 2009 r.

5 Program modernizacji systemu medycyny ratunkowej przedstawiony został Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego razem z propozycjami dotyczącymi modernizacji leczenia psychiatrycznego, medycyny perinatologicznej oraz lecznictwa onkologicznego. W dniu 26 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/406/08 przyjęto jednogłośnie wszystkie 4 programy do dalszej realizacji

6 Ogniwa łańcucha przeżycia 1.Sytuacja nagłego zagrożenie życia lub zdrowia (wypadek) 2.Wysłany sygnał o zagrożeniu (telefon 999, 112) 3.Odbiór i lokalizacja sygnału i miejsca zdarzenia (dyspozytor RM, Centrum Powiadamiania Ratunkowego -CPR) 4.Dotarcie pierwszej pomocy medycznej (jednostka RM, Państwowa Straż Pożarna -PSP lub Lotnicze Pogotowie Ratunkowe -LPR) 5.Transport do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -SOR 6.Działania ratunkowe w SOR 7.Specjalistyczne działanie medyczne w szpitalu specjalistycznym

7 ZŁOTA GODZINA Prawdopodobieństwo przeżycia % przeżycia 00 3030 6060 9090 MINUTYMINUTY 00 2020 4040 6060 8080 100100 x x

8 W Polsce jak i w wielu krajach, w niesieniu pomocy osobom w stanie zagrożenia życia uczestniczy i współdziała wiele różnych instytucji i organizacji. Są to podmioty należące do różnych systemów ratownictwa jak: Państwowe Ratownictwo Medyczne Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz organy administracyjne (samorząd, administracja Państwa) co wymaga precyzyjnego koordynowania ich współdziałania.

9 Miarą skuteczności działania systemu RM jest wskaźnik tzw. zgonów do uniknięcia/ "Zgony do uniknięcia"- są to nagłe zgony, których można byłoby uniknąć w lepszych warunkach organizacyjnych, w lepszym otoczeniu przedszpitalnym i szpitalnym oraz przy lepszym przygotowaniu osób zajmujących się ratowaniem życia ludzkiego.

10 W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków drogowych

11 Analiza elementów składowych, stopnia rozwoju i stanu funkcjonalnego systemu ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku pozwala stwierdzić, że istnieją już mocne podstawy i elementy do jego skutecznego funkcjonowania.

12 ELEMENTY SYSTEMU RM Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitalne Oddziały Ratunkowe Szpitale

13 Zespoły RM Ilościowy rozkład ambulansów przypisanych do zespołów RM jest następujący: R-48; W-61,33; Łącznie: 109,33; Statystycznie: 1 ambulans / 30 tys. ludności. W 2009 r. zwiększono liczbę zespołów ratownictwa medycznego o 1 zespół R w Świeradowie Zdroju. Na Dolnym Śląsku przy planowanej liczbie 15 SOR, populacja zabezpieczana przez 1 SOR liczyłaby ok. 190 tys.. !!!!! Prowadzi to do rozproszenia sił i środków i chronicznego niedofinansowania.

14 Łączna ilość interwencji w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia w 2006 i 2008 roku oraz udział wrocławskiego oddziału RM (Pogotowie)

15 W roku 2008 finansowanie zespołów RM wynosiło 99 mln zł. a na rok 2009 planuje się przeznaczenie 131 mln złotych co daje kwotę 1,2 mln zł/ambulans/rok.

16

17 PRM- Poprawa wyposażenia zespołów RM Działanie 12. 1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Dolny Śląsk ok. 8 mln zł w latach 2008/2009 - najwięcej w Polsce Wrocław- 4 mln zł Wałbrzych 2 mln zł Kłodzko - 950 tys. zł Świdnica- 850 tys. zł Oleśnica- 320 tys. zł

18 SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE SOR w krajach zachodnich UE tworzone są przy szpitalach wielospecjalistycznych i zabezpieczają populację 200-250 tys. a nawet do 300 tys. ludności. Przy planowanej liczbie SOR 14-15 na Dolnym Śląsku, jeden SOR zabezpieczał będzie około 190 tys. mieszkańców.

19 POPRAWA INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA SOR-ÓW Działanie 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Dolny Śląsk w latach 2008/2009 Na liście podstawowej znajduje się osiem zakładów z Dolnego Śląska z dofinansowaniem na kwotę 48 372 462,90 zł w tym trzy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję organu tworzącego, z dofinansowaniem na kwotę 16 845 144,70 zł. Na liście rezerwowej umieszczono trzy dolnośląskie jednostki ochrony zdrowia, z planowanym dofinansowaniem w kwocie 16 705 767,60 zł, w tym dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję organu tworzącego, z dofinansowaniem na kwotę 7 182 937,76 zł.

20 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WSZYSTKICH PLACÓWEK Z DOLNEGO ŚLĄSKA, KTÓRE WINNY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W ŁĄCZNEJ KWOCIE 65 078 230,50 ZŁ. PROJEKTY WSKAZANE W POZ. 9, 10 ORAZ 11 MAJĄ STATUS REZERWOWYCH: L.p. Pozycja na liście rankingowejNazwa Wnioskodawcy Wnioskowana kwota dofinansowania w mln 14Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu 5,0 27Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego 5, 2 332Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 8, 8 456Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 4,5 557Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oławie 6, 9 660 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze 2,8 761Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie 6,8 866Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie 8, 8 989Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 4,8 1097 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Strzelinie 9,5 11103 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej 2,4 Ogółem 65, 0

21 Nowe lądowisko Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wałbrzychu

22 Proponowane rozmieszczenie SOR do 2010 r.- 15 SOR - promień działania 40 km

23 SZPITALE Wojewódzki plan działania systemu Ratownictwo Medyczne na lata 2008-2010 wymienia ok. 65 jednostek (szpitali) przeznaczonych do udzielania świadczeń medycznych Wojewódzki plan działania systemu Ratownictwo Medyczne na lata 2008-2010 wymienia ok. 65 jednostek (szpitali) przeznaczonych do udzielania świadczeń medycznych Na terenie województwa Dolnośląskiego wśród wszystkich placówek szpitalnych tylko funkcjonuje 12-13 publicznych szpitali wielospecjalistycznych, które spełniają w największym stopniu (choć rzadko całkowicie) wymogi współczesnego poziomu medycyny i oczekiwania pacjentów. Przy 11-stu z nich (oprócz milickiego, lubińskiego i A.M.) funkcjonują (lub są uruchamiane) szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Na terenie województwa Dolnośląskiego wśród wszystkich placówek szpitalnych tylko funkcjonuje 12-13 publicznych szpitali wielospecjalistycznych, które spełniają w największym stopniu (choć rzadko całkowicie) wymogi współczesnego poziomu medycyny i oczekiwania pacjentów. Przy 11-stu z nich (oprócz milickiego, lubińskiego i A.M.) funkcjonują (lub są uruchamiane) szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).

24 Szpitale wielospecjalistyczne które mogą kompleksowo diagnozować i leczyć Pacjenta w stanie zagrożenia życia 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, 2) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 3) Szpital im. T. Marciniaka we Wrocławiu, 4) Szpital A.M. przy ul. Borowskiej we Wrocławiu ( po zakończeniu zagospodarowania infrastruktury); 5) Szpital S.P. Z.O.Z. Św. Jadwigi w Trzebnicy; 6) Szpital S.P. Z.O.Z w Miliczu; 7) Szpital Wojewódzki w Legnicy; 8) Szpital MCZ w Lubinie i Szpital S.P.Z.O.Z. w Lubinie ( w organizacyjnej konsolidacji); 9) Szpital S.P.Z.O.Z w Zgorzelcu; 10) Szpital im. Dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu; 11) Szpital -SCM w Polanicy Zdrój; 12) Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze; 13) Szpital S.P.Z.O.Z „Latawiec” w Świdnicy ;

25 CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO Pojęcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) pojawiło się po raz pierwszy formalnie w rozważaniach nad organizacją systemu ratownictwa medycznego na podstawie ustawy z dn. 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2009 r. (w porozumieniu z Ministrem Zdrowia) precyzyjnie określa organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację celów CPR, procedury obsługi zgłoszeń przychodzących na numery alarmowe, kryteria do oceny liczby, lokalizacji i terenu działania CPR oraz liczby stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk operatorów telefonów alarmowych. CPR organizuje się na terenie powiatu liczącym przynajmniej 600 tys. mieszkańców. Dopuszcza się zawieranie porozumień pomiędzy powiatami mającymi na celu zorganizowanie jednego CPR dla kilku (nie więcej niż 3) powiatów.

26 Propozycja zmian: zachowanie i wykorzystanie istniejących już CPR i utworzenie nowych zorientowanych na obsługę subregionów zlokalizowanych w byłych miastach wojewódzkich lub ich najbliższej okolicy ograniczenie liczby CPR do maks. ilości 10-12 w województwie utworzenie centralnego wojewódzkiego CPR o roli koordynująco- dowodzącej Korzyści: większy stopień elastyczności, możliwości decyzyjnej, koordynacji i kontroli działań na dużych obszarach województwa; mniejszy koszt tworzenia CPR ( 4-6 centrów zamiast 26 ) który mógłby być rozłożony na kilka starostw powiatowych

27 Podsumowanie 1) System ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku w latach 2008-2009 istotnie poprawił stan infrastruktury ( nowe lądowisko w Wałbrzychu, SOR w Legnicy, rozpoczęta budowa SOR w Głogowie) 2) Program modernizacji systemu SOR i budowa lądowisk w szpitalach wielospecjalistycznych w ramach POIiŚ zmieni do 2010 r. całkowicie fundamenty infrastrukturalne systemu; 3) sieć placówek, wyposażenie i poziom finansowania zespołów PRM jest zadowalający 4) finansowanie SOR ze strony NFZ jest niewystarczające 5) koncentrację sił i środków w kluczowych dla systemu placówkach szpitalnych jest warunkiem utrzymania ich funkcjonalności operacyjnej 6) liczba SOR w województwie powinna być ograniczona do 14-15 placówek.

28 28


Pobierz ppt "1. Wrocław, 23 września 2009 Celem modernizacji systemu ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku w latach 2008-2010 pozostaje zdecydowane obniżenie poziomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google