Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 2009-2010

2 Nowoczesne ratownictwo medyczne organizowane jest od 1999 roku, od kiedy to Minister Zdrowia ogłosił „Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego ”. Program składał się z następujących pakietów: Centra Powiadamiania Ratunkowego Szpitalne Oddziały Ratunkowe Ambulanse Łączność Szkolenia HEMS (śmigłowcowa służba ratownicza)

3 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego dotyczyły 2 pakiety, tj
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego dotyczyły 2 pakiety, tj. ambulanse i szkolenia

4 W latach 2000-2010 zakupiono 105 ambulansów.
Ambulanse zakupowane były ze środków własnych WSPR oraz środków unijnych. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakupiono 44 ambulanse z wyposażeniem w sprzęt, aparaturę medyczną i środki łączności.

5 Szkolenia Specjalizacje w dziedzinie medycyny ratunkowej lekarze zatrudnieni w WSPR - w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej - 13 osób - posiadający specjalizację z medycyny ratunkowej- 11 osób ratownicy medyczni zatrudnieni w WSPR – 385 osób , w tym 85 to osoby które uzyskały tytuł ratownika medycznego będąc wieloletnimi pracownikami WSPR kierowcy-ratownicy medyczni zatrudnieni w WSPR osób w tym 125 to osoby które uzyskały tytuł ratownika medycznego będąc wieloletnimi pracownikami WSPR dyspozytorzy medyczni osoby

6 Sejm Rzeczypospolitej dnia 8 września 2006 r
Sejm Rzeczypospolitej dnia 8 września 2006 r. przyjął ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W art. 9 ustawy ustanowiono 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego.

7 W okresie od października ubiegłego roku do dnia dzisiejszego WSPR zakupiła 19 ambulansów wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną , zgodnych z normą PN-EN w tym 12 szt. z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

8 Zakupiono urządzenia do automatycznego
masażu serca w ilości 9 szt. W trakcie realizacji jest zakup następnych 15 szt.

9 W październiku 2010 r. uruchamiany jest system teletransmisji zapisu EKG z zespołów ratownictwa medycznego WSPR do ośrodków kardiologii inwazyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie , Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie, Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Od stycznia 2009 roku system teletransmisji EKG funkcjonuje w zespołach ratownictwa medycznego dyslokowanych na terenie powiatów: drawskiego, łobeskiego i wałeckiego, Transmisja EKG kierowana jest do Szpitala Wojewódzkiego w Pile i Centrum Kardiologii Allenort w Szczecinku .

10 Certyfikat ISO 9001:2008 16 kwietnia br
Certyfikat ISO 9001: kwietnia br. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie otrzymała kolejny certyfikat jakości, tym razem certyfikat ISO w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego , transportu sanitarnego i zabezpieczenia imprez masowych. Certyfikat obejmuje wszystkie miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i przyznany jest do 7 maja 2012 r.

11 przy ul. Żurawia 13 – za tę inwestycję otrzymaliśmy drugą nagrodę w
4 grudnia 2009 r. otworzyliśmy nową siedzibę Filii WSPR w Kołobrzegu przy ul. Żurawia 13 – za tę inwestycję otrzymaliśmy drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2009”.

12 15 kwietnia 2010 r. została oddana nowa siedziba
Filii WSPR w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bogusława IV 19.

13 Ratownicy medyczni WSPR biorą aktywny udział w organizowanych na terenie kraju Regionalnych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym , Letnich i Zimowych Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Europy w Ratownictwie Medycznym.

14 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
uczestniczyła w organizacji i ćwiczeniach organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz samorządami powiatowymi : pn. „Wybuch w szkole – Medyk 2010” które odbyły się dnia 22 czerwca br. w Drawsku, pk. „KRYZYS 2010” prowadzonych w dniach września 2010 r. w miejscowościach Stargard Szczeciński i Goleniów w ramach wojewódzkiego ćwiczenia zarządzania kryzysowego doskonaląc umiejętności załóg ratownictwa medycznego i dyspozytorów.

15 Szczecin, październik 2010


Pobierz ppt "Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google