Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29 KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Rok szkolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29 KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Rok szkolny."— Zapis prezentacji:

1 Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29 http://www.loso.osw.pl/ KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Rok szkolny 2012/2013

2 3 WRZEŚNIA 2012 Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 3 września w Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Motywem przewodnim uroczystości były słowa,,Nie taki diabeł straszny jak go malują”. Uczniowie klasy 2a, którzy przygotowali to widowisko pod kierunkiem pani Małgorzaty Jędroch, w zabawny sposób nawiązali do atmosfery jaka panuje na zajęciach lekcyjnych, a także zachęcili do pokonywania trudności w dążeniu do wyznaczonych celów edukacyjnych.

3 14 WRZEŚNIA 2012 Akcja „Sprzątanie świata” W ramach tej akcji 14 września wzięliśmy udział w III edycji sprzątania miejsc cennych przyrodniczo w Ostrowie i okolicach, która przebiegała pod hasłem „Chronimy lokalną przyrodę”. Uczniowie drugiej klasy liceum podjęli się oczyszczania okolic stawu przy ul. Kamiennej oraz stawu przy Kozim Borku. Natomiast uczniowie pierwszej klasy naszego liceum sprzątali las w okolicach Kwiatkowa wraz z wychowawczynią panią Teresą Stagraczyńską.

4 21 WRZEŚNIA 2012 ENO – dzień sadzenia drzew 21 września społeczność uczniowska naszego liceum włączyła się po raz czwarty w coroczną akcję sadzenia drzew na wszystkich kontynentach, organizowaną przez ENO-Environment Online. Uczniowie posadzili symboliczne drzewa na terenie szkoły łącząc się w działaniu z innymi szkołami na całym świecie. Akcja ta jest symbolem współpracy międzynarodowej i jednocześnie wspólnym przedsięwzięciem kultywującym edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

5 24 WRZEŚNIA 2012 Wybory Samorządu Uczniowskiego Podczas apelu organizacyjnego klas I, II i III p. Marzena Bugaj, opiekun Samorządu Uczniowskiego, przedstawiła główne działania Samorządu w ubiegłym roku szkolnym. Głównym punktem spotkania były wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012 / 2013. W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie LOSO. Przewodniczącą LOSO została Patrycja Surma z klasy 2a, zastępcą Patryk Piotrowski z klasy 1a, a skarbnikiem Patrycja Szumniak z klasy 3a.

6 25 WRZEŚNIA 2012 Żonkilowe pola nadziei 25 września przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w inauguracji jesiennej edycji Pól Nadziei, które odbyły się w Wysocku Wielkim. Organizatorem tegorocznej akcji był Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki takim działaniom coraz większa grupa społeczeństwa dowiaduje się o działalności Hospicjum św. Józefa.

7 4 PAŹDZIERNIKA 2012 Pola nadziei 4 października młodzież naszego liceum i gimnazjum wzięła udział w Jesiennej Edycji Pól Nadziei na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Wolontariusze obdarowywali cebulkami kwiatów i broszkami, żółtymi żonkilami, które niosą promyki nadziei.

8 5 PAŹDZIERNIKA 2012 Żonkil – symbol nadziei W ubiegłym roku przy szkole zostało założone Pole Nadziei. 5 października wolontariusze posadzili kolejne cebulki żonkilowe. Uroczystość rozpoczęła pani Hanna Kolińska, dyrektor Publicznego Gimnazjum i Liceum Spółdzielni Oświatowej. Następnie głos zabrała pani Irena Kasprzak, prezes Hospicjum św. Józefa, która przedstawiła główną ideę zakładania Pół Nadziei. W spotkaniu wzięły udział również „Amazonki” oraz dzieci z przedszkola nr 14.

9 16 PAŹDZIERNIKA 2012 Dzień Nauczyciela „Panie dyrektorze, Pan tak nie może!” – tak można by zatytułować przedstawienie, które przygotowali uczniowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Reforma szkolnictwa przedstawiona na wesoło wszystkich wprawiła w dobry nastrój. W drugiej części spotkania wystąpiły dwa zespoły: drużyna uczniów i drużyna nauczycieli. Oba zespoły musiały wykazać się umiejętnością logicznego myślenia. Na zakończenie uczniowie podziękowali nauczycielom, życząc im wielu sukcesów i zadowolenia z pracy.

10 17 PAŹDZIERNIKA 2012 Ogólnopolski Tydzień Kariery W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy uczniowie klasy 3a naszego liceum wzięli udział w warsztatach zatytułowanych: „Idealny kandydat do pracy”. Dnia 17 października młodzież uzyskała informacje dotyczące pożądanych cech charakteru na rynku pracy. Dodatkowo licealiści dowiedzieli się które kierunki studiów mogą zagwarantować późniejsze zatrudnienie oraz które z nich cieszą się największą popularnością. Dzięki warsztatom przybliżona została sylwetka idealnego kandydata, z koniecznymi umiejętnościami takimi jak dobra obsługa komputera, czy znajomość co najmniej jednego języka obcego.

11 19 PAŹDZIERNIKA 2012 Nocny maraton filmowy 19 października po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Nocny Maraton Filmowy. W maratonie wzięło udział 30 kinomanów. Uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli wiele ciekawych filmów. Cała impreza była wspaniałą okazją do integracji uczniów z różnych klas.

12 24 PAŹDZIERNIKA 2012 VI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II” 24 pa ź dziernika w Zespole Szkó ł Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odby ł si ę VI Przegl ą d Piosenki Chrze ś cija ń skiej „M ł odzi w ho ł dzie Janowi Paw ł owi Wielkiemu”. Celem konkursu by ł o propagowanie muzyki, postaw i warto ś ci chrze ś cija ń skich. Na tym konkursie zaprezentowa ł a si ę uczennica naszej szko ł y Kinga Kucharz, która zaprezentowa ł a utwór „ Ł zy w niebiosach”. Dzi ę ki takiej inicjatywie Kinga mog ł a zaprezentowa ć swoje zdolno ś ci oraz wymieni ć si ę do ś wiadczeniem w swojej amatorskiej twórczo ś ci artystycznej.

13 25 PAŹDZIERNIKA 2012 Ślubowanie 25 października odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. Pani dyrektor Hanna Kolińska w życzeniach skierowanych do młodzieży podkreśliła, aby od początku podjęli trud rzetelnej nauki, rozwijając własne talenty i umiejętności. Tematem przewodnim tegorocznej części artystycznej, przygotowanej przez klasę maturalną 3a pod kierunkiem pani Kamili Mikołajczyk było dziesięciolecie istnienia szkoły. Uczniowie nawiązując do tradycji liceum starali się podkreślić jego wyjątkowość oraz oddać klimat panujący w szkole.

14 30 PAŹDZIERNIKA 2012 „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ” 30 października Anna Idzior i Weronika Nadajczyk z klasy 1a uczestniczyły w szkoleniu „Młodzieżowych Liderów Zdrowia” organizowanym przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowie Wlkp. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy na temat HIV/AIDS i STP wśród młodzieży. Uczennice otrzymały dyplom Młodzieżowego Lidera Zdrowia i mogą przekazywać zdobytą wiedzę innym w czasie zajęć, konkursów, happeningów.

15 13 LISTOPADA 2012 Sukces zawodowy i osobisty poprzez autoprezentację 13 listopada odbyły się warsztaty dla uczniów klas maturalnych prowadzone przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Celem spotkania było przekazanie młodzieży najistotniejszych informacji dotyczących odpowiedniego przygotowania się do autoprezentacji, którą to uczniowie klasy trzeciej niebawem przedstawią w czasie ustnych egzaminów maturalnych. Dodatkowo licealiści dowiedzieli się o funkcjonowaniu, rekrutacji i zasadach panujących w Wyższej Szkole Bankowej.

16 27 LISTOPADA 2012 Wizyta w Domu Dziecka Jak co roku, uczniowie liceum i gimnazjum odwiedzili wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Młodzież przygotowywała się do wyjazdu od gromadząc gry, książki i artykuły papiernicze. Wizyta w Domu Dziecka to nie tylko przekazanie upominków. To przede wszystkim spotkanie w miłej atmosferze. Młodzież miała okazję porozmawiać ze swoimi rówieśnikami, poznać ich zainteresowania, a także pobawić się z młodszymi dziećmi.

17 28 LISTOPADA 2012 V Dzień Języków Obcych 28 listopada odbyła się już piąta edycja drużynowego konkursu językowego organizowanego przez nasze liceum. Jak co roku do udziału w językowej rywalizacji zaproszeni zostali przedstawiciele ostrowskich gimnazjów, którzy włączyli się w „lingwistyczne potyczki” sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności z języków obcych. Konkurs zwyciężyli reprezentanci Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, natomiast na poziomie liceum honorowy tytuł klasy lingwistycznej uzyskali uczniowie klasy 2a.

18 29 LISTOPADA 2012 Olimpiada Teologii Katolickiej Dnia 29 listopada uczniowie LOSO brali udział w etapie szkolnym Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat XXIII olimpiady został sformułowany w odniesieniu do postaci dwóch patronów diecezji legnickiej – świętych Piotra i Pawła. Zakres wiedzy obejmował nie tylko zagadnienia biblijne lecz również dogmatyczne. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowała się Marta Gajna z klasy 1a.

19 14 GRUDNIA 2012 Stypendium dla uczennicy LOSO 14 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wśród nich znalazła się także uczennica naszego liceum Martyna Przybylska z klasy 2a, która w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, odebrała to zaszczytne wyróżnienie.

20 GRUDZIEŃ 2012 Szlachetna paczka W tym roku miała miejsce XII edycja „Szlachetnej Paczki”. W całej Polsce w akcję zaangażowało się wielu ludzi niosących bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. W akcję włączyli się także uczniowie klasy 2a naszego liceum. Okazali wielkie serce i postanowili dla jednej z potrzebujących rodzin przygotować taką właśnie szlachetną paczkę. Udało im się zebrać bardzo dużo produktów żywnościowych, higienicznych jak również artykułów szkolnych i ubrań.

21 7 GRUDNIA 2012 IX Festiwal Nauki 7 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim odbył się IX Festiwal Nauki. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Co w DNA piszczy?”. Festiwal Nauki służy prezentacji osiągnięć uczniów, ale jest także doskonałą płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń pracowników naukowych, wykładowców wyższych uczelni z młodzieżą licealną oraz gimnazjalną. Wykład inauguracyjny pt. „Genetyczne podłoże dziedzicznych chorób człowieka oraz nowoczesne metody terapeutyczne” wygłosił dr hab. Krzysztof Sobczak - profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Po wysłuchaniu wykładu młodzież uczestniczyła w ciekawych, interaktywnych warsztatach z różnych dziedzin wiedzy. Imprezą towarzyszącą było podsumowanie IV Międzygimnazjalnego Konkursu Fotograficznego. Tegoroczny Festiwal Nauki połączony został z jubileuszem 10-lecia istnienia naszego liceum. Na uroczystość przybyli absolwenci szkoły.

22

23 10 GRUDNIA 2012 Świąteczna wizyta przedszkolaków Dnia 10 grudnia młodzież działająca w SKE zaprosiła zaprzyjaźnioną grupę przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 9 na świąteczną inscenizację oraz spotkanie z Mikołajem. Przedstawienie, piosenki oraz dekoracje przygotowały samodzielnie uczennice realizujące projekt CEO „Poczytaj mi przyjacielu”.

24 20 GRUDNIA 2012 Wigilia w Hospicjum św. Józefa Dnia 20 grudnia wolontariusze LOSO wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, panią Marzeną Bugaj i panią Aliną Skrzypczak, uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Hospicjum Św. Józefa. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń świątecznych. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd oraz rozmów w ciepłej świątecznej atmosferze.

25 14 LUTEGO 2013 Walentynkowa poezja 14 lutego obchodzili ś my Walentynki, czyli ś wi ę to zakochanych. Tego te ż dnia ju ż po raz szósty nast ą pi ł o podsumowanie konkursu poetyckiego „Walentynki w wierszu”, organizowanego przez Zespó ł Szkó ł Transportowo- Elektrycznych. Nasz ą szko łę reprezentowali uczniowie klasy 2a: Przemys ł aw Murach oraz Morgane De Backer, którzy zaprezentowali a ż cztery w ł asne utwory poetyckie otrzymuj ą c zaszczytne wyró ż nienia.

26 23 LUTEGO 2013 Drzwi Otwarte 23 lutego w naszym liceum odby ł y si ę Drzwi Otwarte. Gimnazjali ś ci odwiedzaj ą cy szko łę mogli zapozna ć si ę z ofert ą edukacyjn ą szko ł y, dzia ł alno ś ci ą pozalekcyjn ą, mo ż liwo ś ciami rozwoju swoich zainteresowa ń, oraz 10 – letni ą histori ą liceum. Uczniom zaproponowano tak ż e udzia ł w warsztatach biologicznych (prowadzonych przez pani ą Beat ę Sikor ę ) i historycznych (prowadzonych przez pana Dariusza Krysika)

27 25 LUTEGO 2013 Konkurs Języka Niemieckiego 25 lutego w Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni Oświatowej odbyła się już dziewiąta edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Deutch ist in”. Pomysłodawcą i organizatorem tej językowej olimpiady jest pani Małgorzata Jędroch. Jak co roku konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Zwycięzcami okazali się uczniowie I LO, II LO oraz Zespołu Szkół Usługowych.

28 25-27 LUTEGO 2013 Rekolekcje Wielkopostne Has ł em przewodnim rekolekcji organizowanych w naszej szkole w dniach 25 -27 lutego by ł o „Trwa walka”, a ka ż dy kolejny dzie ń mia ł swój temat: „Jeste ś cenny w oczach Boga”, „Jezus walczy o ciebie” i „Spotkanie z przyjacielem”. W tym roku zosta ł a zaproponowana przez naszego rekolekcjonist ę ks. Jakuba Staneckiego nowa formu ł a rekolekcji i spotka ń - sk ł ada ł a z cz ęś ci duszpastersko- wychowawczej (osobiste ś wiadectwa m ł odzie ż y, rozmowy, projekcje, inscenizacje) i liturgicznej (msza, nabo ż e ń stwo pokutne, Droga Krzy ż owa, pokuta).

29 28 LUTEGO 2013 Olimpiada Teologii Katolickiej – etap diecezjalny 28 lutego Marta Gajna z klasy 1a reprezentowa ł a nasz ą szko łę na etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej. Znalaz ł a si ę w ś ród 63 uczestników naszej diecezji. Tegoroczny konkurs zosta ł sformu ł owany w odniesieniu do postaci dwóch patronów diecezji legnickiej ś wi ę tych Piotra i Paw ł a. Zakres wiedzy obejmowa ł nie tylko zagadnienia biblijne lecz równie ż dogmatyczne, dlatego te ż rozwini ę ciem tematu jest stwierdzenie: urz ą d i charyzmaty w Ko ś ciele.

30 20 MARCA 2013 Program „Pierwsza pomoc przedmedyczna” W ramach programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom programu” w grudniu 2012 r. uczniowie klasy II naszego liceum wzi ę li udzia ł w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach programu uczniom zosta ł a tak ż e pobrana krew w celu oznaczenia jej grupy. Na podsumowanie programu pan Pawe ł Rajski Starosta Ostrowski wr ę czy ł uczniom klasy II LOSO za ś wiadczenia o uko ń czeniu kursu.

31 17-22 MARCA 2013 Podsumowanie projektu „Comenius w moich oczach” Grupa uczniów naszego liceum go ś ci ł a kolegów i kole ż anki z Danii, Francji, Niemiec i W ł och. W ci ą gu tych dwóch lat przygody z COMENIUSEM m ł odzie ż z pi ę ciu krajów mia ł a okazj ę pozna ć tradycje, zwyczaje i kulinarne upodobania; projekt umo ż liwi ł tak ż e porównanie szkolnictwa, stylu ż ycia, jak dziedzictwa kulturowego. Mi ę dzynarodowa wizyta w Polsce spotka ł a si ę z du ż ym uznaniem zagranicznych go ś ci, którzy byli pod wra ż eniem polskiej go ś cinno ś ci, otwarto ś ci i ż yczliwo ś ci. Gospodarze zadbali o to, aby prze ż ycia z Polski by ł y pi ę knymi i niezapomnianymi wspomnieniami.

32 6 KWIETNIA 2013 Spływ Ołobokiem W dniu 6 kwietnia grupa m ł odzie ż y naszego liceum i gimnazjum, po raz kolejny wzi ęł a udzia ł w sp ł ywie O ł obokiem. Nasi uczestnicy mieli okazj ę zmierzy ć si ę z przeszkodami przyspieszaj ą cymi nagle nurt, meandrami rzecznymi, betonowymi progami i jazami.

33 10 KWIETNIA 2013 Poetycka wiosna M ł odzi poeci z gimnazjów oraz szkó ł ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego prezentowali swoj ą twórczo ść podczas konkursu, którego organizatorem by ł a Biblioteka Szkolna Zespo ł u Szkó ł Us ł ugowych w Ostrowie Wielkopolskim. Do celów konkursu nale ż a ł o: promowanie m ł odych poetów, pobudzenie uczniów do aktywno ś ci twórczej, prezentacja twórczo ś ci m ł odych talentów. Nasze liceum reprezentowali uczniowie klasy 2a – Katarzyna Wierzba, Morgane De Backer oraz Przemys ł aw Murach, który otrzyma ł wyró ż nienie.

34 14 KWIETNIA 2013 Niedziela żonkilowa Wolontariusze naszego liceum wzi ę li udzia ł w „Niedzieli Ż onkilowej” w Gminnym O ś rodku Kultury w Wysocku Wielkim. Festyn zosta ł zorganizowany przez Towarzystwo Przyjació ł Chorych Hospicjum ś w. Józefa i Ostrowski Klub Amazonki. Podczas festynu wyst ą pili uczniowie ze szkó ł podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. LOSO reprezentowali: Patryk Piotrowski, Kinga Kucharz i Maja Joks z klasy 1a.

35 18 KWIETNIA 2013 Pierwsza pomoc przedmedyczna W dniu 18 kwietnia na terenie Piasków – Szczygliczka odby ł y si ę XXI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu. Ch ęć wspó ł zawodnictwa w tym roku zg ł osi ł o 11 dru ż yn. Jedn ą z nich by ł a grupa uczniów naszego liceum w sk ł adzie: Anna Idzior – lider zespo ł u, Martyna Przybylska, Magdalena D ą browska, Weronika Nadajczyk, Patryk Piotrowski i Martyna P ł otek. Nasi reprezentanci zaj ę li II miejsce.

36 26 KWIETNIA 2013 Zakończenie szkoły klasy maturalnej 26 kwietnia uczniowie klasy maturalnej uroczy ś cie zako ń czyli nauk ę i odebrali ś wiadectwa maturalne. Has ł em przewodnim pi ą tkowego spotkania by ł y s ł owa piosenki zespo ł u Kombi,,Ka ż de pokolenie ma w ł asny czas…” Uroczysto ść otworzy ł a pani dyrektor Hanna Koli ń ska witaj ą c tegorocznych maturzystów, rodziców i zaproszonych go ś ci. Nast ę pnie uczniowie klasy pierwszej wraz z opiekunami zaprezentowali cz ęść artystyczn ą. Najwa ż niejszym momentem uroczysto ś ci by ł o wr ę czenie podzi ę kowa ń i ś wiadectw.

37 2 CZERWCA 2013 Festyn Parafialny Dnia 2 czerwca odby ł si ę przy parafii ś w. Paw ł a Ap. Festyn Parafialny. Jest to cykliczna impreza, w której mog ą pokaza ć swoje talenty uczniowie szkó ł znajduj ą cych si ę na terenie parafii. Jak co roku uczniowie naszego liceum zaprezentowali swoje pasje i niebanalne talenty. Mogli ś my podziwia ć King ę Kucharz (1a), która zniewoli ł a widzów g ł osem. Niezaprzeczalnie wiele wzrusze ń dostarczy ł a Patrycja Szumniak (3a), graj ą c na flecie poprzecznym i saksofonie.

38 24 CZERWCA 2013 Konkurs „Poznaj przeszłość diecezji kaliskiej” Dnia 24 czerwca odby ł o si ę podsumowanie drugiej edycji konkursu "Poznaj przesz ł o ść diecezji kaliskiej" organizowanego przez Kuri ę Diecezjaln ą w Kaliszu. Jego celem by ł o upami ę tnienie postaci, wydarze ń i miejsc naszej diecezji. Do konkursu przyst ą pi ł o 42 uczestników z 34 pracami tematycznymi. Z naszej szko ł y w konkursie wzi ęł y udzia ł cztery uczennice: Paulina Rzekiecka, Patrycja Surma, Anna Idzior i Sylwia Marciniak. Uczennica klasy pierwszej Sylwia Marciniak za przygotowanie albumu o pierwszym proboszczu parafii pw. ś w. Paw ł a Aposto ł a – ks. pra ł. Czes ł awie Majorku zdoby ł a II miejsce w diecezji kaliskiej.

39 28 CZERWCA 2013 Zakończenie roku szkolnego 28 czerwca w naszym liceum odby ł o si ę uroczyste zako ń czenie roku szkolnego 2012/2013. Uroczysto ść rozpocz ęł a pani dyrektor Hanna Koli ń ska witaj ą c przyby ł ych go ś ci, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Podzi ę kowa ł a za dziesi ęć miesi ę cy ci ęż kiej pracy oraz ż yczy ł a udanych wakacji. Nast ę pnie uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali cz ęść artystyczn ą pod has ł em:,,Wakacje tu ż, nauki koniec ju ż !”


Pobierz ppt "Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29 KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Rok szkolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google