Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS CELE I ZADANIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS CELE I ZADANIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS."— Zapis prezentacji:

1

2 abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

3 CELE I ZADANIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

4 Szkolne Koła Caritas to organizacja zrzeszająca wolontariuszy – uczniów danej szkoły, którzy pragną podejmować formację miłosierdzia i dzieła charytatywne inspirowane chrześcijańską miłością bliźniego.

5 Struktura Szkolnego Koła Caritas Opiekun ( nauczyciel, katecheta, pedagog ) Asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna) Przewodniczący Zastępca Sekretarz Skarbnik

6 Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego; pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie; rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.; troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym; Formacja

7 Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy; stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez CARITAS takie jak "Tydzień Miłosierdzia", "Św. Mikołaj", Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zbiórki żywności, pomoc osobom ubogim i samotnym, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci, pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.; współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi prowadzącymi działalność charytatywną m.in.. Parafialne Zespoły CARITAS, organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp. Działanie

8 SKC – krąg współpracy

9 Działalność SKC

10 Przykłady działań SKC : Inni Uczniowie ze szkoły – pomoc w nauce, zajęcia wyrównawcze – odwiedziny chorych uczniów w domu, szpitalu – troska o uczniów z indywidualnym tokiem nauczania (pomoc w lekcjach, regularne spotkania, spacery, wyjścia do kina itp.)

11 Społeczność szkolna – montaż słowno-muzyczny Podaj dłoń, opowiadający o potrzebie udzielania pomocy bliźniemu; – redagowanie gazetki informującej o pracy Caritas; – wykonanie albumu o znanych osobach, które potrafiły pomagać innym i kochać ich; – prowadzenie dzieł miłosierdzia wraz z zespołem charytatywnym na miarę swoich możliwości. Przykłady działań SKC :

12 Dzieci z rodzin ubogich – zorganizowanie loterii fantowej z przeznaczeniem dochodu na paczki świąteczne lub wyjazd, np. na basen, do kina; – turniej sportowy; – ognisko z zabawami i konkursami; – wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji, np. zakup leków, zabawek, książek; – pomoc w organizacji wypoczynku letniego. Przykłady działań SKC :

13 Ludzie starsi, samotni, chorzy – odwiedziny i wspólne rozmowy; – prace użyteczne, np. sprzątanie mieszkania, ogródka, zakupy; – obdarowywanie własnoręcznie wykonanymi upominkami, np. stroiki świąteczne; – przygotowanie przedstawienia w szkole dla ludzi starszych ze środowiska lokalnego. Przykłady działań SKC :

14 Miejsce SKC pośród wolontariatu Caritas

15 OBSZARY DZIAŁANIA WOLONTARIATU

16

17

18 Wielką szansą wychowawczą jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach, czy szkołach. Benedykt XVI (do biskupów polskich – 28.11.2005r.)

19 Dziękuję za uwagę ks. Krzysztof Banasik z-ca dyrektora Caritas Kieleckiej


Pobierz ppt "abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS CELE I ZADANIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google