Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, Poland tel. +48 22 621 62 71, fax +48 22 629 50 03 www.chemadex.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, Poland tel. +48 22 621 62 71, fax +48 22 629 50 03 www.chemadex.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, Poland tel. +48 22 621 62 71, fax +48 22 629 50 03 www.chemadex.com.pl

2 11-12 kwietnia 2011, Zakopane Prezentacja: „Biologiczne oczyszczalnie ścieków i biogazownie - wykorzystanie metody beztlenowej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w cukrowniach” mgr inż. Bolesław Heichman

3  47 lat doświadczenia  Firma projektowo-wykonawcza  Profil działania: Modernizacje i rozbudowy cukrowni Silosy żelbetowe na materiały sypkie (10 000 – 120 000 ton) Duże zbiorniki stalowe na media płynne (1000 – 50 000 m 3 ) Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych Biogazownie

4  opracowywanie wniosków do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o pozwoleniu na budowę  opracowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, operatów wodnoprawnych, instrukcji rozruchu i eksploatacji  projektowanie we wszystkich branżach (technologia, budownictwo, instalacje elektryczne, instalacje PiA) i we wszystkich fazach: projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze

5  realizacja obiektów i budowli w systemie „pod klucz”, Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) i innych  realizacja stacji, linii i obiektów technologicznych wraz z dostawą podstawowego wyposażenia elektrycznego oraz pomiarów i automatyki  prowadzenie rozruchu i wstępnej eksploatacji instalacji technologicznych  serwisowanie, prowadzenie przeglądów i napraw instalacji  finansowanie inwestycji w formie kredytów i środków pomocowych

6  cukrowniczego  cukierniczego  ziemniaczanego  mięsnego  mleczarskiego  tłuszczowego  rybnego  gorzelniczego  drożdżowego  browarniczego  przetwórstwa owocowo-warzywnego

7 oraz z przemysłu: farmaceutycznego papierniczego produkcji biopaliw

8  Technologia oczyszczania oparta jest na: 1. Wysokosprawnych procesach biologicznych, fermentacji metanowej, prowadzonych w warunkach beztlenowych 2. Procesach chemicznej defosfatacji 3. Procesach biologicznych osadu czynnego dla ostatecznej eliminacji związków węgla, azotu i fosforu prowadzonych w warunkach beztlenowo-tlenowych

9 Polisacharydy Białka Tłuszcze HYDROLIZA Cukry proste, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, glicerol KWASOGENEZA Pirogronian, bursztynian, mleczan, mrówczan, dwutlenek węgla, wodór Pirogronian, bursztynian, mleczan, mrówczan, dwutlenek węgla, wodór OCTANOGENEZA Mrówczany H 2, CO 2 Mrówczany H 2, CO 2 Octany Propioniany, Kaproniany, Maślany Octany H 2, CO 2 Octany METANOGENEZA CH 4 + CO 2

10 Zbiornik uśredniający Stacja odsiarczania biogazu Stacja ogrzewania ścieków Reaktor beztlenowy Odgazowywacz Osadnik lamelowy Ciepło technologiczne Osad nadmierny do stacji zagęszczania i odwadniania Ścieki surowe Pochodnia Agregat prądotwórczy Energia cieplna Ścieki do kanalizacji lub do II o oczyszczania Energia elektryczna

11  zaszczepienie komory fermentacyjnej wysokiej jakości osadem beztlenowym w fazie rozruchu, zapewniającym szybką adaptację mikroorganizmów do składu dopływających ścieków i osiągnięcie nominalnego obciążenia reaktora ładunkiem zanieczyszczeń,  stężenie biomasy osadu beztlenowego w reaktorze,  temperatura w reaktorze w zakresie 35 - 37°C dla fermentacji mezofilowej i 55 - 58°C dla fermentacji termofilowej,  odczyn w komorze fermentacyjnej w zakresie 6,8 – 7,6 pH.  optymalna temperatura i odczyn zapewniają utrzymanie maksymalnej aktywności enzymatycznej mikroorganizmów i odpowiedniego wzrostu,  czas retencji ścieków w komorze fermentacyjnej,  potencjał oksydacyjno – redukcyjny środowiska w przedziale od – 520 mV do – 540 mV  wysokość obciążenia komory fermentacyjnej ładunkiem dopływających zanieczyszczeń uwzględniające rodzaj oczyszczanych ścieków i system pracy reaktora beztlenowego.

12 Cukrownia ChZTmg O 2 /dm 3 865094 Azot ogólnymg N/dm 3 11235 Fosfor ogólnymg P/dm 3 843 Zawiesina ogólnamg/dm 3 28095 Drożdżownia ChZTmg O 2 /dm 3 1182080 Azot ogólnymg N/dm 3 56028 Fosfor ogólnymg P/dm 3 45 Zawiesina ogólnamg/dm 3 120092 Gorzelnia melasowa ChZTmg O 2 /dm 3 8260071 Azot ogólnymg N/dm 3 588012 Fosfor ogólnymg P/dm 3 14079 Zawiesina ogólnamg/dm 3 924087

13 możliwość oczyszczania ścieków o wysokiej koncentracji zanieczyszczeń odporność osadu beztlenowego niewielki przyrost osadu beztlenowego specyficzne właściwości osadu beztlenowego wysoki efekt oczyszczania mała uciążliwość dla otoczenia energochłonność procesów beztlenowych produkcja biogazu niskie zapotrzebowanie na substancje biogenne prostota eksploatacji wielokrotnie mniejsza powierzchnia pod zabudowę

14  Produkcja biogazu: 0.4 m3/kg ChZTus  Zawartość metanu w biogazie: 70-80%  Produkcja energii elektrycznej z biogazu: 2 kWh/m3  Produkcja energii cieplnej: 2.2 kWh/m3

15

16  Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych  Rok realizacji 2004  Zakres usług: realizacja „pod klucz”  Technologia oczyszczania – metoda fermentacji metanowej i osadu czynnego  Przepustowość instalacji – 2585 m 3 /d  Ilość produkowanego biogazu – 3800 Nm 3 /d

17  Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych  Rok realizacji 2006  Zakres usług: dokumentacja projektowa  Technologia oczyszczania – metoda fermentacji metanowej  Przepustowość instalacji – 900 m 3 /d  Ilość produkowanego biogazu – 3300 Nm 3 /d

18  Współpracujemy również z firmami zachodnimi, wykorzystując ich doświadczenie, referencje i wiedzę techniczną

19 ◦ Odpady organiczne z przemysłu rolno-spożywczego :  Wysłodki, liście, odłamki buraków, chwasty  Wycierka ziemniaczana  Wywar gorzelniany  Serwatka  Odpady z przetwórstwa owocowo- warzywnego  Odpady z przemysłu mięsnego ◦ Biomasa roślinna ◦ Odchody zwierzęce

20  Technologia wytwarzania biogazu oparta jest na metodzie beztlenowej fermentacji metanowej substratów organicznych  Z biogazu wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna w systemie kogeneracji  Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni, wspiera polityka państwa oraz Unii Europejskiej poprzez preferencyjne kredyty, dotacje oraz certyfikaty energetyczne

21 Reaktor beztlenowy I Reaktor beztlenowy II Zbiornik wstępny Reaktor beztlenowy wtórny Zbiornik pofermentu Odwadnianie pofermentu Przygotowanie i dozowanie substratów Przygotowanie i dozowanie substratów Magazyn substratów Magazyn odwodnionego pofermentu Odciek nadmierny do oczyszczalni Nawóz Odciek Biogaz Stacja odsiarczania biogazu Stacja agregatów prądotwórczych Energia elektryczna Energia cieplna Pochodnia do spalania biogazu

22 Szacunkowy koszt biogazowni dla cukrowni: (bez części magazynowej substratów i pofermentu)  instalacja 1 MW – około 5,5 mln Euro  instalacja 2 MW – około 7,5 mln Euro  instalacja 3 MW – około 10,0 mln Euro  Produkcja biogazu: 0.5 m3/kg suchej masy substratu  Zawartość metanu w biogazie: 50-70%  Produkcja energii elektrycznej z biogazu: 2 kWh/m3  Produkcja energii cieplnej: 2.2 kWh/m3

23

24  Biogazownia według polskiej technologii ◦ Stacja pilotażowa ◦ Substraty: biomasa roślinna i serwatka ◦ Moc elektryczna 525 kW

25 ◦ Substraty: odpady odzwierzęce i serwatka ◦ Biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

26

27 Zapraszamy do współpracy Biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych Instalacje dla przemysłu cukrowniczego Biogazownie Silosy żelbetowe na cukier, popiół i klinkier Transport i przechowywanie materiałów sypkich ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, Poland tel. +48 22 621 62 71, fax +48 22 629 50 03 www.chemadex.com.pl


Pobierz ppt "Ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, Poland tel. +48 22 621 62 71, fax +48 22 629 50 03 www.chemadex.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google