Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Ciszewski Problemy krajowego sektora paliw z perspektywy zbiornika OLPP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Ciszewski Problemy krajowego sektora paliw z perspektywy zbiornika OLPP."— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Ciszewski Problemy krajowego sektora paliw z perspektywy zbiornika OLPP

2 OLPP Sp. z o.o. 2

3 Działalność podstawowa OLPP Posiadane przez OLPP koncesje:  magazynowanie paliw ciekłych  wytwarzanie paliw ciekłych  obrót paliwami ciekłymi Świadczenie usług związanych ze składowaniem produktów naftowych na zasadach pełnej dostępności dla wszystkich operatorów, w tym przechowywanie rezerw państwowych i zapasów obowiązkowych paliw, świadczenie usług przeładunkowych paliw i gazu płynnego z toru szerokiego do cystern kolejowych o znormalizowanym rozstawie osi oraz z tankowców, świadczenie usług w zakresie kontroli jakości paliw w zakresie realizacji umów handlowych oraz na potrzeby Klientów zewnętrznych, udział w zaopatrywaniu stacji paliw operatorów sektora. 3

4 1. Rezerwy państwowe – ARM 2. Zapasy obowiązkowe – zapas handlowy 3. Kontrole okresowe i audity własne 4. Kontrole ARM 5. Kontrole UOKiK 6. Audity Klientów – jakość usług 7. Nadzór Klientów nad jakością i ilością paliw powierzonych 8. Składy podatkowe 9. Akredytowane systemy zarządzania: - System Zintegrowany (usługi, bezpieczeństwo techniczne, środowisko) - System Kompetencji Laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025 - System Bezpieczeństwa Danych Stabilizacyjna rola OLPP na krajowym rynku paliw 4

5 Stabilizacyjna rola OLPP na krajowym rynku paliw 1.Bufor systematycznego zaopatrywania stacji paliw 2.Skrócenie drogi od producenta/importera do użytkownika 3.Dostępność usług OLPP dla wszystkich podmiotów sektora naftowego na równych zasadach 4.Ciągłe dostosowanie usług do potrzeb sektora: -dogodne rozwiązania techniczne -indywidualne potrzeby Klienta -wymagania prawa 5. Niezależność funkcjonalna i organizacyjna 5

6 Technika a zmiany jakościowe paliw w łańcuchu logistycznym -małe lub duże (w OLPP poj. 0,5-32 tys. m 3 ) -naziemne lub podziemne -z podwójnym lub z pojedynczym płaszczem -z dachem stałym lub pływającym Zmiany jakościowe to złożony, ale naturalny proces, na który mają wpływ różnorodne czynniki: 1.Techniczne – np. rodzaj zbiorników magazynowych 6

7 -zróżnicowane technologie wytwarzania -różne dodatki (depresatory, antyutleniacze, inne) -zawartość komponentów typu "bio„ -zmieszanie dostaw o nieokreślonych komponentach 1.Techniczne – np. rodzaj zbiorników magazynowych 2.Technologiczne – np. różnice składu paliw Technika a zmiany jakościowe paliw w łańcuchu logistycznym Zmiany jakościowe to złożony, ale naturalny proces, na który mają wpływ różnorodne czynniki: 7

8 -oddychanie zbiorników -średnia temperatura (lata zimne lub gorące) 1.Techniczne – np. rodzaj zbiorników magazynowych 2.Technologiczne – np. różnice składu paliw 3.Środowiskowe – np. pogoda Zmiany jakościowe paliw w łańcuchu logistycznym Zmiany jakościowe to złożony, ale naturalny proces, na który mają wpływ różnorodne czynniki: 8

9 Wypadanie wody i systemy odwadniania Sedymentacja zanieczyszczeń stałych w konstrukcyjnych rozwiązaniach zbiorników magazynowych Utlenianie węglowodorów pod nadzorem Efekt skali jako czynnik stabilizujący jakość paliw rynkowych Instalacje on-line jako sposób na ograniczenie negatywnych aspektów dozowania biokomponentów 9 Zmiany jakościowe paliw w łańcuchu logistycznym

10 Produkcja Eksploatacja Magazynowanie Dystrybucja hurtowa Dystrybucja detaliczna Tankowanie SKJ OLPP 10 SKJ OLPP Znaczenie etapu magazynowania w OLPP dla jakości paliw u użytkownika

11 Znaczenie etapu magazynowania w OLPP dla jakości paliw u użytkownika OLPP to pośredni etap logistyczny na drodze do użytkownika, ale etap wzmożonej kontroli jakości Duże zbiorniki magazynowe jako miejsce dostaw paliw różnych producentów Magazynowanie to najdłuższy etap w logistyce i jednocześnie czas „stabilizowania” się parametrów fizykochemicznych paliw Znaczenie infrastruktury paliwowej OLPP dla jakości paliw – techniczne rozwiązania systemowe 11

12 Znaczenie infrastruktury paliwowej OLPP dla jakości paliw 12 Zdjęcie wnętrza remontowanego zbiornika – ujęcie króćców ssącego i resztkującego

13 Znaczenie infrastruktury paliwowej OLPP dla jakości paliw Fragment dokumentacji projektowej zbiornika magazynowego 13

14 14

15 15

16 PODSUMOWANIE ustabilizowany poziom współpracy z Klientami rozwiązania organizacyjne dostosowywane do potrzeb Klientów światowy poziom obsługi Klienta przy optymalnym poziomie zatrudnienia wykwalifikowana kadra majątek dostosowany do potrzeb rynku i wymogów Unii Europejskiej świadomość potrzeb sektora świadomość specyficznych zagrożeń przy pracy z paliwami OLPP dzisiaj to: 16

17 Operacje związane z paliwami płynnymi wiążą się z czynnościami, mogącymi powodować bezpośrednie lub pośrednie niebezpieczeństwo:  powstania pożaru,  wybuchu,  zagrożenia zdrowia i życia,  zagrożeń dla środowiska naturalnego. Zagrożenia w obrocie paliwami 17

18 Zagrożenie wybuchem Założenie: benzyna to węglowodór C 10 H 22 Obliczenia:  masa cząsteczkowa (M) = 142g/mol  średnia gęstość (d śr. ) = 0,75 g/cm 3  objętość molowa V= M/d śr. = 190 cm 3 /mol (142 g)  spalanie zachodzi do dwutlenku węgla i pary wodnej 2*C 10 H 22 + 33*O 2 = 20*CO 2 + 22*H 2 O z jednego mola benzyny powstaje 10 moli CO 2 i 11 moli H 2 O  objętość spalania V = 21 moli * 22,4 dm 3 /mol  470,4 dm 3 470,4 dm 3 : 190 cm 3 = 470.400 cm 3 : 190 cm 3 = 2.476 Wybuch - zmiana objętości ok. 2 476 razy !!! 18 2

19 Dziękuję za uwagę Jarosław Ciszewski jaroslaw.ciszewski@olpp.pl 22 595-42-63 Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Jarosław Ciszewski Problemy krajowego sektora paliw z perspektywy zbiornika OLPP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google