Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowania soli: 1.Azotany 2.Węglany 3.Siarczany 4.Fosforany 5.Chlorki 6.Inne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowania soli: 1.Azotany 2.Węglany 3.Siarczany 4.Fosforany 5.Chlorki 6.Inne."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Azotany 2.Węglany 3.Siarczany 4.Fosforany 5.Chlorki 6.Inne

3 1.Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre jako materiały wybuchowe lub ich składniki, niektóre w lecznictwie, w fotografii. Azotany występują w przyrodzie jako minerały.

4 Azotan (V) sodu NaNO3 stosowany jako nawóz sztuczny w pirotechnice do wyrobu leków i barwników Azotan (V) potasu KNO3 Stosowany jako nawóz sztuczny Do wyrobu prochu, szkła, ogni sztucznych Jako środek konserwujący produkty żywnościowe Azotan (V) srebra (I) AgNo3 Do wyrobu luster i farb Stosowany w kryminalistyce do ujawniania odcisków linii papilarnych W medycynie jako środek odkażający

5 1.Są to substancje krystaliczne, zwykle białe lub bezbarwne, trudno rozpuszczalne w wodzie. Węglany są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie jako minerały skałotwórcze; liczne naturalne węglany stanowią surowce do otrzymywania metali ( Np. SYDERYT, SMITSONIT, CERUSYT, RODOCHROZYT), niektóre znalazły zastosowanie w przemyśle optycznym ( KALCYT), do wyrobu farb MALACHIT, AZURYT), do wyrobu materiałów ogniotrwałych (MAGNEZYT). Duże znaczenie ma syntetyczny węglan sodu, czyli soda.

6 Węglan wapnia CaCO3 · budownictwo · produkcja papieru, gumy (jako wypełniacz), · past do zębów, cementu, wapna palonego, · farb (pigment) i kredy do pisania. Węglan sodu Na2CO3 · produkcja środków myjących i piorących · środek zmiękczający wodę · przemysł szklarski, włókienniczy i papierniczy · hutnictwo Węglan potasu K2CO3 · produkcja szkła · produkcja mydła i środków piorących · farbiarstwo · produkcja ceramiki i emalii

7 Siarczan (VI) wapnia rolnictwo (nawóz) produkcja papieru chirurgia i dentystyka (gips) produkcja H2SO4 i ceramiki Siarczan (VI) magnezu hutnictwo garbarstwo medycyna - środek przeczyszczający (sól gorzka) Siarczan (VI) sodu produkcja szkła, papieru, farb, środków piorących, szkła wodnego, celulozy siarczanowej, siarczku sodu otrzymywanie ultramaryny

8 Fosforan (V) sodu · składnik proszków do mycia naczyń i zmiękczania wody · produkcja nawozów sztucznych Fosforan (V) wapnia Nawóz mineralny

9 Chlorek sodu NaCl -przyprawianie i konserwowanie żywności -posypywanie oblodzonych dróg -najprostszy roztwór fizjologiczny wykorzystywany w farmacji, medycynie -garbarstwo i szklarstwo (jako substrat) Chlorek żelaza FeCl3 - w hutnictwie do przerobu ród miedziowych i srebrowych; - jako zaprawa w farbiarstwie; -do tamowania krwi w lecznictwie; - oczyszczania wód ściekowych; Chlorek magnezu MgCl2 - nasycony roztwór MgCl2 zmieszany z MgO daje cement Sorela, który jest stosowany do produkcji materiałów izolacyjnych; - napaja się nim drzewa i tkaniny, w celu zmniejszenia ich palności; - używa się go do konserwacji progów kolejowych oraz do karbonizowania wełny.

10 Bromek srebra I - wykorzystywany jako główny składnik emulsji światłoczułej bromosrebrowych materiałów fotograficznych; - służy do wyrobu klisz. Jodek potasu - używany jest w syntezach organicznych; - w lecznictwie oraz w analizie chemicznej; - jego nie wielkie ilości dodaje się do soli kuchennej - stąd tzw. sól jodowana.


Pobierz ppt "Zastosowania soli: 1.Azotany 2.Węglany 3.Siarczany 4.Fosforany 5.Chlorki 6.Inne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google