Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zajęcia wstępne – zapoznanie z zasadami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zajęcia wstępne – zapoznanie z zasadami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW."— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zajęcia wstępne – zapoznanie z zasadami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW

2 Ocena końcowa PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Stanowi 30% całej oceny z przedmiotu.  Dwie-trzy najlepsze osoby uzyskają możliwość zdawania egzaminu zerowego.  Na ocenę z ćwiczeń składa się: - aktywność – 50% - wywiad plus raport – 50%

3 Zajęcia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Można mieć 2 nieobecności, bez wpływu na końcową ocenę.  Za plagiat raportu lub wywiadu – 0 punktów bez możliwości poprawy. Czyli nie zaliczenie ćwiczeń.

4 Za plagiat…

5 Prezentacja PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Czas trwania prezentacji: 20-25 minut, w grupach dwuosobowych –trzyosobowych.  Wybór terminu prezentacji w trzecim tygodniu zajęć.  Prezentacja wylicza się do oceny z aktywności.

6 Uwaga PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Nie ma możliwości zaprezentowania raportu w późniejszym terminie! Raz wybrany termin nie podlega zmianie, chyba że znajdą Państwo osoby z innego terminu na zamianę.  Wysłanie wcześniejsze raportu (przynajmniej 2 tygodnie przed terminem wystąpienia), daje możliwość poprawy po moich uwagach.

7 Raport - wymogi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  W Raporcie: Analiza problemowa wywiadu (ok. 5 stron) + Transkrypcja wywiadu  Do raportu: metryczka przedsiębiorcy, z którym przeprowadzono wywiad:  a ) nazwa firmy  b ) forma prawna firmy  c ) rok założenia  Dane kontaktowe przedsiębiorcy: a ) Adres b ) Telefon c ) Nazwisko właściciela lub wspólników d ) Strona www

8 Wytyczne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW W YWIAD Z PRZEDSIĘBIORCĄ – ZESTAWIENIE OBOWIĄZKOWYCH INFORMACJI 1. Metryczka – dane przedsiębiorstwa - forma prawna, - obszar działania (terytorialny), dziedzina działalności, - liczba zatrudnionych osób, - główni konkurenci. 2. Motywy rozpoczęcia działalności – kiedy, w jakich okolicznościach i dlaczego przedsiębiorca zdecydował się na założenie firmy?

9 Wytyczne 2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW 3. Jakie były główne etapy rozwoju przedsięwzięcia? Czy były jakieś punkty zwrotne (pozytywne i negatywne)? Co je wyznaczało? 4. Korzyści i niedogodności związane z prowadzeniem własnej działalności. Czy przedsiębiorca byłby skłonny podjąć pracę na etat (wrócić do pracy na etat)? 5. Jakie czynniki związane z otoczeniem: prawem, systemem finansowym, obszarem społecznym, kulturą (wartościami) są istotne z punktu widzenia tego konkretnego przedsięwzięcia?

10 Praktycznie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Wymagana forma – temat główny wywiadu (pytanie problemowe). Temat łączący cały raport jak np. transformacja gospodarcza i przemiany, przywództwo, zarządzanie zmianą, kryzys, zmienność koniunktury, współpraca z innymi przedsiębiorcami, szczegółowe omówienie początków działalności itp.  Jeśli pojawi się ciekawy wątek podczas wywiadu to proszę go rozwinąć. Nie trzymać się kurczowo scenariusza.

11 Jak wybrać przedsiębiorcę do wywiadu? PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Pamiętajcie państwo, że wiek wpływa na wybór głównego tematu badania.  Jeśli firma istnieje wiele lat, to starajcie się porozmawiać z założycielem, nie z obecnym właścicielem (chyba, że pracuje w niej minimum 5 lat).  Pamiętajcie o tym, że rynek na którym działa firma może mieć wpływ na wartość raportu.  Warto zebrać podstawowe informację o przedsiębiorcy zanim przeprowadzicie Państwo z nim wywiad.

12 Dobra rada PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Zróbcie Państwo wywiad wcześniej, nie na ostatnią chwilę. Umówienie się z badanym trochę trwa, transkrypcja też…  Proponowałbym zrobić to w kwietniu.

13 Aktywność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Za każde ćwiczenie/case będą punkty.  Dodatkowa aktywność też oceniana.

14 Tematy według podęcznika PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW 1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia. Przedstawienie zasad współpracy. 2. Rodzaje przedsiębiorczości. Etyka i społeczna odpowiedzialność działań przedsiębiorczych. 3. Mity i metafory przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość w Polsce. 4. Istota i etapy procesu przedsiębiorczego. Identyfikacja pomysłów biznesowych. Rola przedsiębiorców w gospodarce 5. Innowacje. Podstawy zarządzania innowacjami. 6. Kompetencje przedsiębiorcze. 7. Model biznesowy i biznesplan. 8. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. 9. Przedsiębiorczość korporacyjna. 10. Kolokwium. 11-15. Prezentacje wywiadów wraz z omówieniem.

15 Autorzy – metoda lean start-up  Steve Blank  Bob Dorf  Eric Ries  Alexander Osterwalder,  Yves Pigneur

16 Zalecenia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW  Wybór jednego pomysłu do wszystkich ćwiczeń.  Nie jest to obowiązek

17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW

18 Zadanie (podręcznik strona 81)  Przygotuj listę 5-7 problemów i niedogodności (codziennych lub bardziej ważkich), które utrudniają ci życie. Scharakteryzuj sytuacje, w jakich stykasz się z tym zjawiskiem.  W jaki sposób każdy z tych problemów można przekuć na szansę? Wskaż konkretne przykłady produktów/usług, które pomogą rozwiązać problem lub zniwelują jego skutki albo też sprawią, że stanie się on mniej ważny.  Wskaż kilka kryteriów, które powinny posłużyć do oceny tych szans. Czy w każdym wypadku będą to te same kryteria?  Dokonaj wstępnej oceny z wykorzystaniem wskazanych wyżej kryteriów.  Jakie informacje trzeba pozyskać, by w pełni ocenić potencjał tkwiący w tych szansach? Które z nich potrafisz pozyskać samodzielnie?

19 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW Dziękuje za uwagę !


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zajęcia wstępne – zapoznanie z zasadami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Paweł Kłobukowski Wydział Zarządzania UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google