Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazus 27.10.2015 r.. Marian w dniu 4.5.12 r. poprosił ustnie swojego brata Jana o pożyczkę 5000 euro. Jan na drugi dzień odpisał mu mailem że zgadza się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazus 27.10.2015 r.. Marian w dniu 4.5.12 r. poprosił ustnie swojego brata Jana o pożyczkę 5000 euro. Jan na drugi dzień odpisał mu mailem że zgadza się."— Zapis prezentacji:

1 Kazus 27.10.2015 r.

2 Marian w dniu 4.5.12 r. poprosił ustnie swojego brata Jana o pożyczkę 5000 euro. Jan na drugi dzień odpisał mu mailem że zgadza się pożyczyć mu żądaną kwotę. 20.05.12 r. Marian odwiedził brata i dostał od niego tylko 1000 euro, nie ustalili terminu zwrotu. 20.11.2012 r. Jan telefonicznie zażądał zwrotu pieniędzy w terminie do 27 listopada 2012 r. wraz z odsetkami w wysokości 10 % w skali roku. 1.Czy umowa jest ważna ? 2.Czy umowa zawiera klauzulę waloryzacyjną ? Czy dzisiaj Jan może skutecznie pozwać Mariana o 4230 zł tytułem zwrotu pożyczki ? 3.Czy Marian ma obowiązek zapłaty odsetek ? 4.Jakie roszczenia przysługują stronom i kiedy ulegają one przedawnieniu ?

3 Kazus z orzeczenia http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/1 52500000000503_I_ACa_000032_2013_Uz_2 013-05-28_001 http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/1 52500000000503_I_ACa_000032_2013_Uz_2 013-05-28_001

4 Uchwała 7 sędziów SN z dnia 7 lutego 2008 r., III CZP 115/07 (OSNC z 2008 r., nr 9, poz. 96) ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.

5 Nie jest natomiast osobą trzecią w rozumieniu art. 822 k.c. małżonek sprawcy szkody powstałej w mieniu !!!, w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeżeli pojazdy biorące udział w kolizji drogowej objęte są ustawową wspólnością majątkową małżeńską art. 822 k.c. (tak SN w uchwale z 29.11.1996r., III CZP 118/96).


Pobierz ppt "Kazus 27.10.2015 r.. Marian w dniu 4.5.12 r. poprosił ustnie swojego brata Jana o pożyczkę 5000 euro. Jan na drugi dzień odpisał mu mailem że zgadza się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google