Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna Nasza szkoła jest gotowa na to, aby w swe szeregi przyjąć sześcio i siedmiolatki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna Nasza szkoła jest gotowa na to, aby w swe szeregi przyjąć sześcio i siedmiolatki."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna Nasza szkoła jest gotowa na to, aby w swe szeregi przyjąć sześcio i siedmiolatki

2 Dzieci urodzone w 2010 r. obecnie uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawo pójścia do klasy pierwszej:

3 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci mogą spełniać kontynuując naukę w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym Termin składania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w szkole 7 -13 marca 2016 r.

4 Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole na wolne miejsca Rodzice, którzy chcą, żeby dziecko kontynuowało naukę w oddziale przedszkolnym w szkole, a nie jak obecnie w przedszkolu, składają wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Termin składania wniosków 15 – 31 marca 2016 r.

5 Dziecko sześcioletnie ma prawo rozpocząć naukę w klasie I jeśli: 1 ) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej Lub 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną Termin przyjmowania zgłoszeń o przyjęcie do klasy I z urzędu uczniów mieszkających w obwodzie szkoły 29 lutego – 31 marca 2016 r.

6 Naukę w klasie pierwszej rozpocznie również dziecko urodzone w 2009 r., któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego i obecnie kontynuuje ono wychowanie przedszkolne Termin przyjmowania zgłoszeń o przyjęcie do klasy I z urzędu uczniów mieszkających w obwodzie szkoły 29 lutego – 31 marca 2016 r.

7 Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjęte do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Termin przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy I 29 lutego – 31 marca 2016 r.

8 Rekrutacja do klasy I jeśli są wolne miejsca Składanie wniosków o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów dla dzieci spoza obwodu danej szkoły, w terminie 4 – 20 kwietnia 2016 r.

9 ) Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do dyrektora szkoły mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej Dziecko, którego rodzice złożyli taki wniosek (w tym roku szkolnym 2015/2016) nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz Nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego Termin składania wniosków do dnia 31 marca 2016 r.

10 Dzieci urodzone w I połowie 2008 roku Analogiczne uprawnienia jak rodzice uczniów klas I, otrzymali rodzice dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r., które w tym roku szkolnym uczęszczały do klasy drugiej. Na wniosek rodziców będą mogły one kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 w klasie II. W tym roku szkolnym dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej i promocji do klas III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego Termin składania wniosków do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.


Pobierz ppt "Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna Nasza szkoła jest gotowa na to, aby w swe szeregi przyjąć sześcio i siedmiolatki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google