Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM STRUKTURALNYM dr inż. Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Kraków, 15 grudzień 2006

2 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Dlaczego mamy się poprawić

3 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Efekty poprawy efektywności energetycznej Bezpieczeństwo energetyczne Ochrona środowiska i klimatu ziemi Konkurencyjność towarów i usług Gospodarność wydatków publicznych Koszty energii w budżetach domowych

4 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Pod ciśnieniem prawa EWE – Efektywne Wykorzystanie energii

5 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Efektywność energetyczna wspierana POIŚ Priorytet X: Efektywność energetyczna Produkcja skojarzona energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja) Zarządzanie energią Razem wkład wspólnoty 314,8 mln Euro

6 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Koszty – efekty przedsięwzięć. Przykłady Termomodernizacja istniejących budynków Ponadstandardowa termoizolacyjność nowych budynków Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Modernizacja napędów elektrycznych 375 – 600 zł/GJ/rok 55 – 110 zł/GJ/rok 35 – 140 zl/GJ/rok 220 – 440 zł/GJ/rok

7 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Co można zrobić za środki POIiŚ W całej gospodarce niewiele – poniżej 1%/rok zmniejszenia zużycia energii finalnej Ale granty POIiŚ mogą przyciągnąć 2 – 3 razy więcej środków (budżetowych i prywatnych), zachowując dostateczną efektywność ekonomiczną inwestycji Potrzebna i możliwa koncentracja środków na sferę usług publicznych Sektor publiczny jako lider

8 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Gdzie szukać efektów – ciepło w szkołach

9 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Gdzie szukać efektów – energia elektryczna w szkołach

10 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Efektywność i kompleksowość termomodernizacji

11 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Granty zwiększą zakres opłacalnej termomodernizacji

12 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Potencjał inwestycyjny i zarządzanie

13 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Zarządzanie energią i środowiskiem Najbardziej efektywne i technicznie wykonalne Największe bariery organizacyjne i mentalne – kto i dlaczego ma robić lepiej Zarządzanie to system, jego elementy to: - struktury organizacyjne i kompetencje - informacje (pomiary, rejestracja, przesył) - analizy i raportowanie - korekta reżimów, drobne usprawnienia, - programowanie kapitałochłonnych inwestycji - monitorowanie zmian

14 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Nowe impulsy potrzebne Dyrektywa 2006/32/EC z w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych Sektory celowe: wszystkie oprócz energochłonnych przemysłów objętych ETS Cele: Krajowe cele oszczędności energii 9% (poza BAU) do osiągnięcia w latach 2008 – 2016, przez serwis usług energetycznych i przedsięwzięcia EWE Sektor publiczny wzorowym przykładem Włączenie dystrybutorów i sprzedawców energii w serwis usług dla swoich klientów

15 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Harmonogram wdrażania Dyrektywy Opracowanie pierwszego planu działań do (drugi 2011, trzeci 2014) Przegląd planów krajowych przez UE Analiza korzyści i kosztów do oraz harmonizacja mechanizmów UE do Raport Komisji do Parlamentu Europejskiego do

16 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Mechanizmy poprawy efektywności Polski plan i ustawa o efektywności energetycznej (III kwartał 2008) Mechanizm „zielonych certyfikatów” i nałożenie obowiązku na przedsiębiorstwa dystrybucyjne i obrotu energią na osiągnięcie poziomu oszczędności energii w obszarach: - efektywne wykorzystanie energii końcowej - zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - zmniejszenie strat w przesyle energii

17 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Podsumowanie – synergia FS + Dyrektywa Program POIiŚ stawia priorytet (X) na efektywne wykorzystanie energii, jednak rozdzielone środki są niewystarczające wobec istniejącego potencjału oszczędności W procedurach i kryteriach POIiŚ winno się wykorzystać „efekt dźwigni”, angażujące inne środki publiczne i prywatne Znaczący impuls winna przynieść implementacja Dyrektywy 2006/32/EC FS/POIiŚ + Mechanizmy Dyrektywy mogą znacząco otworzyć rynek na przedsięwzięcia EWE Inwestorzy (sektor publiczny – lider) mogą już w 2007 roku przygotować skuteczne programy wykonawcze

18 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Gdzie można się więcej dowiedzieć Zapraszamy do lektury i współpracy:

19 Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki
Polska Sieć Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google