Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

‘’Czy warto być samorządnym? Czyli o tym jak funkcjonuje samorząd’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "‘’Czy warto być samorządnym? Czyli o tym jak funkcjonuje samorząd’’"— Zapis prezentacji:

1 ‘’Czy warto być samorządnym? Czyli o tym jak funkcjonuje samorząd’’

2 Punkt 1 Przywitanie zgromadzonych gości

3 Pojęcia Samorządność – to zasada, wg której kształtują się normy współżycia jednostki w grupie. Umożliwia organizowanie się czy solidarne występowanie w obronie interesów grupy itp. Samorząd – forma organizacji społeczności, która funkcjonuje na demokratycznych zasadach współżycia między jednostkami i grupami. - samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez określony organizm społeczny (związek osób, instytucje); osoby sprawujące takie funkcje. Samorząd: gospodarczy spółdzielczy gminny terytorialny klasowy szkolny uczniowski

4 Kto tworzy Samorząd Uczniowski?
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

5 Jakie są cele samorządu uczniowskiego?
1. Reprezentowanie ogółu uczniów. 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

6 Jakie są zadania samorządu uczniowskiego?
Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest zaangażowanie społeczności uczniowskiej do współpracy w celu tworzenia życia szkoły. 1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 2.  Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. 4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar. 7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież (np. dyskoteki).

7 Samorząd – potrzebny, czy nie?
Zadanie 1 Przed Wami pierwsze zadanie w którym musicie odpowiedzieć sobie, czy samorząd jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania szkoły, bądź nie odgrywa on znaczącej roli w życiu gimnazjum. Osoby na ‘’tak’’ prosimy o podejście do stolika z białą kartką, natomiast zwolenników odpowiedzi ‘’nie’’ do miejsca z kartką czarną. Waszym zadaniem jest podanie jak największej ilości argumentów ‘’za’’ bądź ‘’przeciw’’. Pamiętajcie o pracy w grupach. Po zakończeniu burzy mózgów, przejdziemy do debat w której z której wysuniemy wszelkie wnioski.

8 Zadanie 2. „Samorządność – szanse i zagrożenia”. Wskaż szanse i zagrożenia dla samorządności uczniowskiej. Wasze uwagi zapiszcie pod odpowiednimi hasłami Po wyczerpaniu pomysłów prosi my o osobne skomentowanie wypisanych przez was szans i zagrożeń.

9 Jaka szkoła? –wizja a rzeczywistość
Zadanie 3 Jaka szkoła? –wizja a rzeczywistość Wypisz po 5 przymiotników na temat SZKOŁY WCZORAJ , DZIŚ I JUTRO. Ponadto wybierzcie lidera który po zakończonej pracy będzie musiał odpowiedzieć na następujące pytania: Jak pracowaliście? Czy wszyscy w grupie mieli równe prawo wypowiedzi? Po podaniu waszych sugestii zostaną one wpisane do odpowiedniej kolumny widniejącej na tablicy i wspólnie wysuniemy wnioski z waszych odpowiedzi.

10 Dziękujemy za uwagę i udział w dzisiejszym spotkaniu.


Pobierz ppt "‘’Czy warto być samorządnym? Czyli o tym jak funkcjonuje samorząd’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google