Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Źródła informacji : www.wikipedia.pl Prezentacja została.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Źródła informacji : www.wikipedia.pl Prezentacja została."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Źródła informacji : www.wikipedia.pl Prezentacja została wykonana przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Siewierzu.www.wikipedia.pl

3 Co ma na celu ta prezentacja? Celem prezentacji jest przedstawienie i wyjaśnienie haseł, z jakimi uczestnicy debaty będą musieli się zmierzyć.

4 Demokracja Demokracja Ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.

5 Samorządność Samorządność Zasada, wg której kształtują się normy współżycia jednostki w grupie. Umożliwia organizowanie się i solidarne występowanie w obronie interesów grupy. Samorządność powstaje na terenie klasy

6 Samorząd Samorząd To forma organizacji społeczności, która funkcjonuje na demokratycznych zasadach współżycia między jednostkami i grupami.

7 Korzyści z działania samorządu uczymy się form i technik współżycia społecznego organizowania się ludzi w stowarzyszenia równych wobec prawa odpowiedzialności, tolerancji poczucie bezpieczeństwa dzięki praworządności broniącej nie tylko instytucji szkolnej, ale ucznia jako człowieka. równość szans we współżyciu (każdy ma szanse wypowiedzi w porównaniu z innymi członkami grupy).

8

9 Obywatel Obywatel Osoba o przynależności państwowej do danego państwa posiadająca w nim pełnię praw (głównie politycznych).

10 Uczeń Uczeń Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także, jako terminator. Dzisiaj - osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej, gimnazjum i do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, realizująca obowiązek nauki.

11 UCZEŃ JEST OBYWATELEM SAMORZĄDU SZKOLNEGO !

12 Zadania samorządu Zadania samorządu 1. Reprezentowanie ogółu uczniów. 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

13 Wybory Wybory Proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest ordynacją wyborczą.

14 Ordynacja wyborcza Zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

15 Kampania wyborcza Kampania wyborcza Ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.

16

17 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ NA POTRZEBY DEBATY Wyniki opracowały : Natalia Pyrzyk i Ania Machura

18 Dane ogólne Liczba ankietowanych : 122 Liczba pytań : 6, w tym: 4 zamknięte 2 otwarte

19 Pytanie 1 Czy uczestniczyłeś/aś w ostatnich wyborach do Samorządu Uczniowskiego?

20 Pytanie 2 Czy uważasz, że warto wziąć udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego?

21 Pytanie 3 Czy uważasz, że warto kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego?

22 Pytanie 4 Czy uważasz, że udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego to obowiązek czy przywilej?

23 Pytanie 5 Co zrobić aby nie tylko reprezentanci samorządu byli aktywni?

24 Podział odpowiedzi

25 Pytanie 6 Jakie działania według Ciebie należy podjąć, aby zwiększyć frekwencje w wyborach do SU?

26 Podział odpowiedzi

27


Pobierz ppt "Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Wstęp do debaty Demokratyczna szkoła – Twój wybór Źródła informacji : www.wikipedia.pl Prezentacja została."

Podobne prezentacje


Reklamy Google