Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka krajoznawcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka krajoznawcza"— Zapis prezentacji:

1 Turystyka krajoznawcza
Poznajemy świat

2 Yuliia Skakalska Yana Blyashuk

3 Turystyka krajoznawcza jest bezpośrednio zaliczana do turystyki poznawczej

4 Turystyka krajoznawcza może być definiowana jako wyjazd lub podróż do ściśle wcześniej określonego miejsca lub miejscowości w celu poznania tamtejszych obiektów, kultury, historii i tym podobnych aspektów życiowych.

5 Charakterystyka Turystyka krajoznawcza jest formą turystyki, której głównym celem podróży jest zwiedzanie określanego obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Związana jest głównie z poznawaniem kraju ojczystego i jego różnorodnych walorów. Możemy zatem określić ja mianem turystyki dziedzictwa. Dominuje w niej motyw poznawczy, który połączony jest z celami edukacyjnymi i rekreacyjnym. Jej przejawami mogą być: zwiedzanie obiektów zabytkowych, różnego rodzaju muzeów, miast historycznych, a także wędrówki po określonych szlakach.

6

7 Uczestnicy Działanie osób uczestniczących w ruchu krajoznawczym ma zazwyczaj charakter amatorski, który wynika z ich zainteresowania i pasji. Organizują oni różnego rodzaju wyjazdy a najczęściej w postaci wycieczek i rajdów, w których przybliżają turyście walory danego obszaru, historii oraz uświadamiają i pomagają zrozumieć wartość środowiska a przede wszystkim kładą nacisk na interpretacje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

8 Za dziedzictwo przyrodnicze czyli naturalne przyjęto pomniki przyrody, miejsca lub strefy naturalne mające wyjątkową wartość z punktu widzenia nauki natomiast za dziedzictwo kulturalne uznano wszystkie zabytki, zespoły budowli i miejsca zabytkowe mające wyjątkową wartość z punktu widzenia historii sztuki lub nauki. Utworzony przez UNESCO Międzynarodowy Komitet Ochrony Środowiska Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego.Na liście dziedzictwa kulturowego figuruje 13 polskich obiektów.

9 Turystyka krajoznawcza jest bardzo popularna w szkołach
  Turystyka krajoznawcza jest bardzo popularna w szkołach. Ona dzięki swojemu powszechnemu zastosowaniu w szkołach stała się bardzo popularną turystyką na całym świecie.

10


Pobierz ppt "Turystyka krajoznawcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google