Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka a środowisko naturalne Ustawa śmieciowa w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka a środowisko naturalne Ustawa śmieciowa w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka a środowisko naturalne Ustawa śmieciowa w Polsce

2 Żeby coś się stało możliwe trzeba stale, od nowa pracować nad niemożliwym Herman Hesse

3 Od 1 lipca w całej Polsce obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa. Teraz należy segregować odpadki.

4 Nowa ustawa ma przede wszystkim zmieni ć przyzwyczajenia Polaków, tak aby stali si ę bardziej ekologiczni. Dotychczas nieposegregowane odpady l ą dowa ł y na ś mietniskach. Od dzi ś wszystkie ś mieci trzeba segregowa ć. Wszystko dlatego, ż e w nowym systemie wi ę kszo ść odpadów podlega recyklingowi. Plastikowe, szklane, papierowe czy te ż metalowe odpadki maj ą zosta ć przetworzone i ponownie wykorzystane. W znacznie wi ę kszym, ni ż dotychczas, stopniu.

5 W zsypach i komorach ś mieciowych pojawi ą si ę kontenery (zakupi ć je musieli mieszka ń cy posesji). Oddzielne na: plastik, szk ł o, makulatur ę oraz inne odpady. Segregacja ś mieci podlega ć b ę dzie ci ą g ł ym kontrolom dokonywanym przez pracowników urz ę du miasta lub stra ż miejsk ą, bo to gmina wed ł ug nowego prawa jest odpowiedzialna za gospodark ę odpadami. W przypadku, gdy który ś z zamieszkuj ą cych blok s ą siadów nie b ę dzie segregowa ł ś mieci, wszyscy lokatorzy zap ł ac ą wi ę cej za wywóz odpadów nieposegregowanych.

6 Ustawa śmieciowa nie działa w większości gmin w Polsce Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz mówi, że tylko jedna trzecia skontrolowanych gmin radzi sobie z wdrożeniem nowych regulacji.

7 Dziękujemy za uwagę Zoryana Zastawna Yuliia Skakalska


Pobierz ppt "Turystyka a środowisko naturalne Ustawa śmieciowa w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google