Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy OLSZYNA Utworzony w 1994 r., obejmujący ochroną teren o powierzchni 2,23 ha, położony na terenie dzielnicy Bielany,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy OLSZYNA Utworzony w 1994 r., obejmujący ochroną teren o powierzchni 2,23 ha, położony na terenie dzielnicy Bielany,"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy OLSZYNA

3 Utworzony w 1994 r., obejmujący ochroną teren o powierzchni 2,23 ha, położony na terenie dzielnicy Bielany, przy zbiegu Al. Armii Krajowej i ulicy Broniewskiego.

4 Jest to część Parku Olszyna obejmująca zadrzewienie z olszy czarnej oraz niewielki staw. Stanowi ona fragment dawnej doliny rzeki Rudawki i powstała w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych olsu kępowego.

5 Jest to teren silnie uwilgotniony. Pozostałością bagiennego pochodzenia jest podłoże torfowe osiągające grubość około 1 metra.

6 Wody stawek i rowy melioracyjne, mimo, że występują tu obficie, mają ograniczoną rolę jako czynnik wzbogacający przyrodę i krajobraz tego terenu.

7 Wartością przyrodniczą terenu jest drzewostan olchowy, unikatowy na zurbanizowanym obszarze Warszawy.

8 Wzdłuż ścieżek i chodników występują tu m.in. trawy wiechlina łąkowa

9 mniszek lekarski

10 koniczyna biała

11 krwawnik pospolity

12 olsza czarna

13 Gnieździ się tu kilkanaście gatunków ptaków, między innymi sroki, dawniej także słowik

14 Gniazduje tu także sikora bogatka

15 Na stawku i przy rowach odbywa tu lęgi kilka krzyżówek, do których jesienią i zimą dołączają inne gatunki kaczek: krakwa i rożeniec.

16 Z achowanie wartości przyrodniczej tego terenu jest istotne dla utrzymania jego wartości rekreacyjnej.

17 To kawałek prawdziwej przyrody o wartości edukacyjnej jako miejsce wycieczek dzieci i młodzieży, obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, kształcenia właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

18 Wytyczenie ścieżki przyrodniczej Olszyna, ustawienie tablic edukacyjnych, informujących o gatunkach flory i fauny występujących na tym obszarze, pozwoli na podniesienie wartości edukacyjnej tego kawałka prawdziwej przyrody.

19 Przebieg ścieżki przyrodniczej Olszyna I. Przystanek początkowy

20 Przebieg ścieżki przyrodniczej Olszyna II. Kaczki

21 Przebieg ścieżki przyrodniczej Olszyna III. Mniszek lekarski, koniczyna biała, wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona

22 Przebieg ścieżki przyrodniczej Olszyna IV. Ptaki

23 Przebieg ścieżki przyrodniczej Olszyna V. Olsza czarna

24 Przebieg ścieżki przyrodniczej Olszyna V IV III II I I. Przystanek początkowy II. Kaczki III. Mniszek lekarski, koniczyna biała, wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona IV. Ptaki V. Olsza czarna

25 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Olszyna

26 Prezentację przygotowali: Alina Kowalczyk Rafał Krupa Beata Michalec Ewa Orszulak

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy OLSZYNA Utworzony w 1994 r., obejmujący ochroną teren o powierzchni 2,23 ha, położony na terenie dzielnicy Bielany,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google