Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli Europejski wymiar edukacji- rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli Europejski wymiar edukacji- rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli Europejski wymiar edukacji- rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Warszawa, 5 listopada 2010 Korzyści przedszkola w ramach realizowanych projektów e-Twinning w Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

2 Przedszkole i projekty e-Twinning Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning

3 Aspekty pracy przedszkola w zakresie zarządzania Rozwój jakościowy przedszkola planowanie i motywowanie rozwój kształcenie Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning

4 Rozwój organizacyjny placówki przedszkolnej- strategie zmian Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning kreuje pełen otwartości i skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów klimat w całym przedszkolu; tworzy atmosferę zaufania maksymalizowane są wysiłki na rzecz współpracy doskonali się system nagród, który bierze pod uwagę osiągnięcia jak i rozwój człowieka podnosi poziom samokontroli pracowników

5 W programach e-Twinning efektywna praca zespołu nauczycieli jest czynnikiem warunkującym sukces Członkowie zespołu są zaangażowani w to, co robią. Członkowie prowadzą dyskusje merytoryczne Zadania są czytelne, a członkowie znają je Wspólnie poszukują płaszczyzny porozumienia Wzajemnie informują się o poglądach; Zespół jest świadomy postępów, a także przeszkód. Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning

6 Wdrażanie projektów e-Twinning w zależności od potrzeb i oczekiwań nauczycieli. realizowanie zadań wykorzystuje potencjał intelektualny poszczególnych nauczycieli zintegrowanie pracowników łatwiejsze wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań wystąpienie synergii- efekt pracy zespołowej przewyższa sumę efektów indywidualnych Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning

7 Budowanie pozytywnych relacji pracowniczych Wzajemne poznanie sprzyja poprawie komunikacji Rywalizacja na rzecz współpracy Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning

8 Przedszkole staje się organizacją uczącą się ustawicznie Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu a projekty e-Twinnning 1.Zorganizowanie wszelkich działań przedszkola wokół wszechstronnego rozwoju dziecka. 2.Postrzeganie dziecka jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się. 3.Pozytywne nastawienie do wprowadzenia innowacji. 4.Planowanie rozwoju indywidualnego poszczególnych pracowników oraz rozwoju przedszkola jako całości. 5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym poprzez wykorzystanie technologii informatycznych. 6.Otwarcie na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącej współpracy ze środowiskiem. 7.Przygotowanie dzieci do stawania się obywatelami Europy, otwarcie na współpracę w ramach Europy i świata.

9 Rola przedszkola w doskonaleniu nauczycieli- efekty Lepiej funkcjonujące przedszkole Kompetentnie pracujący nauczyciele Przywiązywanie wagi do metod uczenia się- uświadomienie potrzeby zdobycia nowej wiedzy i miejętności, nabycie usystematyzowanej wiedzy o nowych umiejętnościach, nabycie określonych umiejętności, praktyczne zastosowanie nowych umiejętności Czynna, kreatywna postawa nauczyciela, planującego własny rozwój

10 W realizacji projektów e-Twinning ważnym elementem dla dyrektora jest delegowanie władzy. pracownicy czują się odpowiedzialni za efekty działania instytucji zespoły- współpracując osiągają coraz lepszą efektywność organizacja-ludzie odczuwają, że są w stanie osiągnąć rezultaty

11 IMAGE element kształtujący pozycję placówki w środowisku lokalnym, zamiejscowym. sprzyja akceptacji działań przedszkola przez podmioty działające w jej otoczeniu podnosi morale pracowników, dzieci-usatysfakcjonowanych z przynależności do organizacji nakręca spiralę sukcesu wytwarza się dumę z uczęszczania do przedszkola

12 Argumenty, które przemawiają za realizowaniem projektów e-Twinning: Integracja nauczycieli, pracowników wokół wspólnie uznawanych wartości, Realizowanie wyznaczonych celów Odpowiedzialność za życie przedszkola Orientowanie na współdziałanie, dialog, wspieranie wzajemnego zrozumienia, tolerancję, szacunek Stawianie na mocne strony pojedynczych osób i całych zespołów Przeniesienie punktu ciężkości z indywidualnego na zespołowe uczenie się

13 Czasy, w których żyjemy, to przede wszystkim czas pracy zespołowej.

14 Dziękuję za uwagę Jolanta Kosczielny- dyrektor Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli Europejski wymiar edukacji- rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google