Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janusz Żak Korzyści wychowawcze i osobiste płynące z realizacji edukacji europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janusz Żak Korzyści wychowawcze i osobiste płynące z realizacji edukacji europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Janusz Żak Korzyści wychowawcze i osobiste płynące z realizacji edukacji europejskiej

2 Janusz Żak Nie będzie Europy, jeśli nie będzie Europejczyków. Ale co ukształtuje Europejczyków, jeśli nie wychowanie? Twierdząc, że wszystko zależy od wychowania, twierdzimy, że wszystko zależy od wychowawców i od formacji, jaką otrzymują. O przyszłości zjednoczonej Europy decydują szkoły(...) Albowiem zanim się stworzy Europę, trzeba najpierw stworzyć to, co europejskie. A to dzieje się najpierw w głowie. ( Denis de Rougemont List otwarty do Europejczyków)

3 Janusz Żak Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności

4 Janusz Żak Wartościowych obywateli Przyszłych gospodarzy Polski i Europy

5 Janusz Żak 1.Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. 2.Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach 3.Efektywne współdziałanie w zespole 4.Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 5.Sprawne posługiwanie się technologią informacyjną.

6 Janusz Żak Cel główny : wychowanie Europejczyka 1. Świadomego własnych, narodowych korzeni 2.Kierującego się ideą respektowania praw człowieka 3.Świadomego i aktywnego obywatela- Europejczyka.

7 Janusz Żak CELE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ przezwyciężenie uprzedzeń; akceptacja europejskiej różnorodności; otwartość wobec kultury; zachowanie kulturowej tożsamości; zdolność do koegzystencji z sąsiadami i osiągania kompromisu; działanie na rzecz pokoju w Europie; działanie na rzecz wolności, demokracji, praw człowieka, prawa i bezpieczeństwa ekonomicznego

8 Janusz Żak Korzyści dla ucznia 1.Przełamanie kompleksu niższości w stosunku do rówieśników z Europy Zachodniej. 2.Motywacja do nauki języków obcych. 3.Nabycie umiejętności pracy grupowej. 4.Nabycie umiejętności pracy z projektem. 5.Poczucie dumy bycia Polakiem. 6.Przygotowanie do aktywnej pracy społecznej. 7.Nabycie poczucia odpowiedzialności za siebie, kolegów, środowisko lokalne, Polskę i Europę.

9 Janusz Żak 1.Poszerzenie oferty edukacyjnej. 2.Wzrost jakości edukacji. 3.Promocja szkoły. 4.Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 5.Polepszenie kontaktów z organem prowadzącym. 6.Realizacja priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej. 7.Ułatwienie prowadzenia procesu wychowawczego.

10 Janusz Żak 1.Przygotowanie przyszłych kadr. 2.Promocja regionu w Polsce i w Europie. 3.Wsparcie gminy w realizacji części współpracy edukacyjnej i międzynarodowej. 4.Poszerzenie kontaktów międzynarodowych i lokalnych.

11 Janusz Żak 1.Realizacja własnych zainteresowań. 2.Lepszy kontakt z uczniem. 3.Rozwój kompetencji dydaktycznych. 4.Umocnienie pozycji w szkole. 5.Ułatwienie realizacji ścieżki awansu zawodowego. 6.Wzrost satysfakcji z pracy.

12 Janusz Żak 1.Korzyści z prowadzenia edukacji europejskiej są wielorakie. 2.Edukacja europejska kształcie przede wszystkim cechy społeczne uczniów oraz ich umiejętności życia i działania wśród ludzi. 3.Wartości dydaktyczne i wychowawcze edukacji europejskiej są jeszcze mało docenienia przez władze centralne (MEN). 4.Realizacja treści europejskich pozwala najłatwiej na przejście ścieżki awansu zawodowego.


Pobierz ppt "Janusz Żak Korzyści wychowawcze i osobiste płynące z realizacji edukacji europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google