Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYKŁADY METOD AKTYWIZUJĄCYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYKŁADY METOD AKTYWIZUJĄCYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRZYKŁADY METOD AKTYWIZUJĄCYCH
METODA RYBI SZKIELET

2 METODA RYBI SZKIELET Metoda planowania, organizowania i oceniania własnej nauki. Metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Metoda rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Metoda stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

3 CEL ZASTOSOWANIE stosowana w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
zadanie realizowane indywidualnie lub zespołowo, służy poszukiwaniu przyczyn powstania danego problemu, kształtuje umiejętność: -planowania i organizacji pracy, -zbierania i selekcjonowania informacji, -planowania działań, które mają dać określone wyniki.

4 PRZEBIEG Przygotowanie do pracy – zapoznanie z metodą, narysowanie np. na tablicy szkieletu ryby i wpisanie w głowę ryby problemu. Przy pomocy burzy mózgów ustalenie głównych czynników odpowiedzialnych za powstanie problemu. Przygotowania do realizacji – podział na tyle grup ile jest czynników głównych, rozdanie papieru i mazaków. Każdy zespół poszukuje przyczyn, które mają wpływ na czynnik. Realizacja zadania. Prezentacja – wybranie spośród przedstawionych przyczyn tych najistotniejszych. Opracowanie działań zmierzających do rozwiązania problemu.

5 RAMY ORGANIZACYJNE Dla sprawnego przebiegu należy przygotować:
schemat rybiego szkieletu, szerokie paski papieru, mazaki, salę przygotowaną do pracy w grupach.

6 MOCNE I SŁABE STRONY Mocne: integracja zespołu klasowego,
stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, planowanie i organizacja pracy, poszukiwanie i selekcjonowanie informacji, posługiwanie się nowymi źródłami wiedzy, Słabe: różne tempo pracy zespołów.

7 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
ma określone cele i metody pracy, uczniowie realizują zadania w grupach, rzadko indywidualnie, pracują w znacznym stopniu samodzielnie ale na rzecz grupy, rezultaty pracy prezentowane są na forum klasy.

8 WAŻNE! (organizacja) Dokładne wyjaśnienie roli i znaczenia „dużych” i „małych ości”. Podział uczniów na zespoły powinien być na zasadzie dowolności lub zainteresowania. Najlepiej 4-7 osób. W czasie prezentacji – miła atmosfera i zwrócenie uwagi, aby uczniowie wzajemnie się słuchali i mogli wzajemnie oceniać siebie i kolegów.


Pobierz ppt "PRZYKŁADY METOD AKTYWIZUJĄCYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google