Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

2 Realizowane tematy statutowe w Katedrze
Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych, biznesowych i społecznych – kierownik tematu: prof. dr hab. Gabriel Łasiński Nowe modele biznesu w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizacjach opartych na wiedzy - kierownik tematu: dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF

3 Struktura Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie
Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów Zakład Organizacji i Zarządzania Zespół Coachingu Sportowego

4 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów
Kadra prof. dr hab. Gabriel Łasiński Kierownik Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Mediów dr Katarzyna Gajek dr Katarzyna Kopecka-Piech dr Piotr Głowicki

5 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów
Czym się zajmujemy? Koncentrujemy swoje zainteresowana wokół teoretycznych i praktycznych zagadnień wywierania wpływu (perswazji) w różnych formach zachowań społecznych. Prowadzone w Zakładzie prace dotyczą próby budowania nowej orientacji w komunikacji społecznej, uwzględniającej następujące aspekty: przedmiot badań: zachowania i relacje interpersonalne i grupowe pozycja badawcza: prakseologiczno-systemowa wzgląd badania: sprawność społeczna (w aspekcie prakseologicznym) tj. skuteczność, efektywność, racjonalność, ekonomiczność oddziaływania – perswazji i współdziałania w sytuacjach społecznych obszar badań: autoprezentacje, prezentacje, interakcje w grupie, interakcje międzygrupowe w sferze edukacji, sportu i biznesu, metoda formułowania twierdzeń: indukcja, dedukcja

6 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów
Dydaktyka – realizowane przedmioty Przedmioty obowiązkowe Komunikacja interpersonalna Praca grupowa i budowanie zespołu Technologie informacyjne Komunikacja społeczna Sport w mediach. Media w sporcie Public Relations Metodyka wystąpień publicznych Techniki Informacyjne Prakseologia Zajęcia do wyboru Strategia prezentacji

7 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów
Dydaktyka – realizowane przedmioty Przedmioty dla obcokrajowców Communication Strategic Management of Sport Organizations Organization and Management

8 Zakład Komunikacji Społecznej i Mediów
Zakres badań naukowych: Współczesny sport i organizacje sportowe Efektywne systemy komunikowania w organizacji sportowej Doskonalenie umiejętności społecznych w działaniach indywidualnych i zespołowych Prezentacje i autoprezentacje Doskonalenie komunikacji w grupie Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe Grupowe rozwiązywanie problemów (moderacja) Budowanie i rozwijanie zespołów Zarządzanie czasem Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji Technologie medialne we współczesnej edukacji

9 Zakład Organizacji i Zarządzania
Kadra dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania dr Marcin Kowalewski mgr Wojciech Idzikowski

10 Zakład Organizacji i Zarządzania
Zakres badań naukowych Zintegrowane systemy zarządzania procesami w instytucjach sportowych Kreowanie kapitału intelektualnego jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo sportowe Zarządzanie jakością w usługach sportowo-rekreacyjnych Zarządzanie procesami wiedzy w sporcie Zarządzanie wiedzą w edukacji wg ISO 9001:2000 Marketing, strategie marketingowe, techniki promocyjne, marketing usług, marketing w turystyce Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych Produkt turystyczny Determinanty sukcesu w organizacjach przedsiębiorczych

11 Zakład Organizacji i Zarządzania
Realizowane przedmioty Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym Podstawy zarządzania Podstawy marketingu Zarządzanie procesami w klubie sportowym Ekonomika turystyki i rekreacji Marketing w sporcie Zarządzanie w turystyce i rekreacji Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej Podstawy ekonomii Finanse we współczesnym sporcie

12 Zespół Coachingu Sportowego
Kadra dr Aneta Stosik mgr Aleksandra Leśniewska mgr Radosław Wyrzykowski dr Tomasz Seweryniak

13 Zespół Coachingu Sportowego
Zakres badań naukowych: Efektywność pracy grupowej Kreowanie kapitału intelektualnego jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo sportowe Determinanty sukcesu w organizacjach przedsiębiorczych Coaching sportowy Motywowanie w grupie Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacjach

14 Zespół Coachingu Sportowego
Realizowane przedmioty Zachowania organizacyjne Negocjacje Zarządzanie personelem Trening menedżerski Zarządzanie usługami w sporcie Trening kreatywnego myślenia Zarządzanie motywacją w zespole Coaching kadry kierowniczej Podstawy zarządzania kadrami Sponsoring sportowy Psychologia biznesu

15 Zespół Coachingu Sportowego
Dydaktyka – realizowane przedmioty Przedmioty dla obcokrajowców Theory and Methodology of Beach Volleyball Coaching Business Psychology Management Training

16 Dziękujemy za uwagę Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie
Pawilon P2 Sekretariat: pok. 250 Tel


Pobierz ppt "Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google