Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AXA na świecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AXA na świecie."— Zapis prezentacji:

1 AXA na świecie

2 Spółki AXA w Polsce AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne i zdrowotne. AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Zarządza AXA Otwartym Funduszem Emerytalnym. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, transportowe, osobowe, komunikacyjne i turystyczne. AXA Polska S.A. Wszystkie procesy związane z dystrybucją produktów AXA i obsługą Klientów. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie aktywami. AXA Direct (Avanssur S.A. Oddział w Polsce) Ubezpieczenia komunikacyjne.

3 Dedykowany program ubezpieczeniowy dla członków Polskiego Związku Karate

4 Czy jest ryzyko i dla kogo?
Realizacja ryzyka sportowego pociąga za sobą wiele przykrych konsekwencji. Dotyczą one nie tylko kontuzjowanego sportowca i jego rodziny, ale także klubu, kadry, sponsorów…. …„z punktu widzenia ubezpieczeń, życie człowieka jest tyle warte, ile stanowią straty finansowe związane z jego śmiercią, także te które dotkną osoby pozostałe przy życiu, powiązane i zależne finansowo od osoby zmarłej…”

5 Co to za program? UBEZPIECZENIE NNW
W razie nieszczęśliwego wypadku - w każdym czasie / miejscu - szczególnie podczas treningów / zawodów / podróży zapewnione jest odszkodowanie na skutek doznanego uszczerbku na zdrowiu, śmierci ubezpieczonego, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia oraz Zwrot kosztów będących skutkiem wypadku np.: nabycia lub naprawy protez, środków pomocniczych, odbudowy stomatologicznej zębów Assistance: Medyczna Platforma Informacyjna i Osobisty Asystent Medyczny = KARTA

6 Zwrócimy uwagę na OC! Drugim coraz częściej akcentowanym w środowisku sportowym ubezpieczeniem adresowanym nie tylko do zawodników, ale także do szerszej grupy profesji związanych ze sportem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie to służy ochronie interesów majątkowych osób fizycznych uprawiających profesjonalnie lub amatorsko sport, a także trenerów sportowych, instruktorów oraz pracowników obsługi sportu. Ubezpieczenie ma stanowić rekompensatę straty, jaką poniósł ubezpieczony w wyniku wypadku w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością lub posiadanym mieniem.

7


Pobierz ppt "AXA na świecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google