Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizowanie imprez turystycznych pozostaje w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, najlepiej nawet zorganizowany, stwarza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizowanie imprez turystycznych pozostaje w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, najlepiej nawet zorganizowany, stwarza."— Zapis prezentacji:

1

2 Organizowanie imprez turystycznych pozostaje w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, najlepiej nawet zorganizowany, stwarza dla jego uczestników wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu. Zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i chorobę, ciężko przewidzieć. Tym gorzej, gdy zdarzy się nam podczas podróży. Koszty leczenia mogą być w niektórych krajach bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli potrzebne będzie długie leczenie ambulatoryjne lub skomplikowana operacja. Ciężko zapłacić za to z własnej kieszeni. Dlatego z potrzeby posiadania ubezpieczenia powinni zdawać sobie sprawę zarówno organizatorzy turystyki, jak i sami turyści.

3 RODZAJE UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH

4 UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE:
– ich zawieranie związane jest z przepisami prawa! W turystyce obowiązkowe są: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

5 UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE:
1. NNW i KL NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) obejmuje wypłatę odszkodowania na skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu do sumy określonej lub śmierć ubezpieczonego. Jest to suma umowna, uzależniona od stopni uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego komisją lekarską KL (koszty leczenia za granicą) – zwrot kosztów poniesionych za badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport do szpitala, pobyt w szpitalu, transport do kraju w razie śmierci ubezpieczonego ubezpieczenie pokrywa również sprowadzenie zwłok do kraju i zakup trumny za granicą Ubezpieczenia mogą być rozszerzone o: koszty porodu za granicą, koszty leczenia stomatologicznego, koszty następstw stanów zapalnych, koszty leczenia chorób przewlekłych. Zwykle wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela są koszty związane z chorobami przewlekłymi (o ile klient się nie doubezpieczony dodatkowo), o podłożu psychicznym czy zabiegi upiększające.

6 2.UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH I BAGAŻU PODRÓZNEGO
umożliwia kontynuowanie podróży w przypadku utraty rzeczy osobistego użytku niezbędnych podczas podróży ubezpieczyciel odpowiada za utratę z powodu zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu postępowanie w przypadku utraty rzeczy osobistych, w zależności od okoliczności, obejmuje: zawiadomienie policji o rabunku, kradzieży, kradzieży z włamaniem, pożaru, zaginięcia rzeczy w trakcie akcji ratunkowej i uzyskanie potwierdzenia zaistniałego faktu na piśmie szkoda powinna zostać zgłoszona po powrocie do kraju i do ubezpieczyciela możliwe jest niekiedy ubieganie się o zaliczkę na zakup rzeczy niezbędnych w podróży

7 3. KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej)
ma związek z przedpłatami za usługi turystycznego; Ubezpieczony informuje organizatora turystyki i ubezpieczyciela o fakcie odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych z nagłychprzyczyn jak: śmierć turysty lub współpodróżnego, przedwczesny poród itp. 4. UBEZPIECZENIE POMOCY PRAWNEJ rzadko występuje samodzielnie, raczej w pakiecie z innym ubezpieczeniem obejmuje koszty pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego i obrony w sprawach karnych za granicą, szczególnie przydatne osobom, które weszły w konflikt z prawem za granicą np. wypadki komunikacyjne wspomagane przez pomoc polskich służb konsularnych

8 5. ASSISTANCE obejmuje świadczenia dla osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania zazwyczaj łączone z ubezpieczeniem komunikacyjnym ubezpieczony może otrzymać np. zwrot kosztów usunięcia awarii pojazdu, dostarczenia pojazdu zastępczego, dojazdu do celu, powiadomienia innych osób, kosztów zakwaterowania podczas awarii 6. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ występuje w różnych formach dla: organizatorów turystyki, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, hotelarzy, przewoźników, turystów ubezpieczyciel zobowiązuje się naprawić szkody, które ubezpieczony wyrządził swoim zachowaniem np. osobie trzeciej (nie dotyczy przypadków spowodowanych umyślnie lub specjalnie)

9 UBEZPIECZENIA OBLIGATORYJNE (dla organizatorów turystyki):
odpowiedzialność cywilna (OC) gwarancja ubezpieczeniowa (może być zastąpiona przez gwarancję bankową) NNW i KL ale nie tylko na najniższą kwotę ubezpieczenia

10 Musisz wiedzieć, że: Składka za objecie ubezpieczeniem kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków dodatkowego ryzyka związanego z: 1. wykonywaniem pracy fizycznej za granicą wzrasta o 60% (kod WA) 2. następstw chorób przewlekłych i nowotworowych wzrasta o 400% (w wariancie Travel Standard lub Super) (kod CP) 3. uprawiania sportów zimowych wzrasta o 25% (kod SZ) 4. uprawiania sportów wysokiego ryzyka wzrasta o 100% (kod HR) 5. wyczynowego uprawiania sportu wzrasta o 200% (kod SP) 6. uprawiania sportów ekstremalnych wzrasta o 300% (kod SM)

11 PRZYKŁADOWA POLISA UBEZPIECZENIOWA

12 KARTY UBEZPIECZENIOWE W TURYSTYCE DLA UCZNIÓW,STUDENTÓW I NIE TYLKO

13 (Karta ważna przez 12 miesięcy)
Euro 26 Classic, ub. WORLD (Karta ważna przez 12 miesięcy) Osoby pracujące i bezrobotni w wieku 5-30 lat KL EUR NWI 5000 EUR NWS 2500 EUR OC EUR Limit wieku to 5-30 lat – «26» zostało tylko w nazwie :)nie musisz być studentem, karta opłacana jest raz na rok (już od 50 zł rocznie),zamówienia możesz dokonać w całości online Ubezpieczenia możesz dokładać również później, gdy tylko będą Ci potrzebne (np. wyjazd sportowy)

14 (Signal Iduna Card - SIC)
Karta Signal Iduna (Signal Iduna Card - SIC) Przezanczona jest dla osób w wieku lat aktywnie spedzających wolny czas. Karta zapewnia ubezpieczenie w kraju i za granicą, a także zastępuje obowiązkowe ubezpieczenie szkolne czy uczelniane. Karta World 64 PLN (Karta ważna przez 12 miesięcy) Karta przeznaczona dla osób w wieku od 12 do 30 lat. Karta posiada ubezpieczenie KL EUR NNW PLN OC EUR Ubezpieczenie NNW jest ważne na terenie całego świata, pozostałe ryzyka (KL, OC) z wyjątkiem Polski, USA i Kanady

15 Legitymacja ISIC bez ubezpieczenia
(Karta ważna edycyjnie: 09/ /2013) Karta bez pakietu ubezpieczeniowego; uprawnia do zniżek w Polsce i za granicą oraz potwierdza status studenta. ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje Studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich) bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest także uczniom szkół średnich i gimnazjów powyżej 12. roku życia. Upoważnia do korzystania ze zniżek oraz w zależności od wybranego wariantu - ubezpieczenia. Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Jeśli chcesz, ISIC to także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz kosztów leczenia w czasie każdej podróży zagranicznej.

16 Karta Planeta Młodych Travel TA (Karta ważna przez 12 miesięcy)
Karta przeznaczona dla osób w wieku od 5 do 39 lat. Karta posiada ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, a także OC. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie . NNW 7000 PLN KL EUR OC EUR Karta Planeta Młodych jest kartą ubezpieczeniowo-zniżkową dla wszystkich w wieku od 5 do 39 lat. Żeby kupić Kartę nie musisz być uczniem ani studentem! 

17

18

19 Dziękujemy! Agnieszka Smosna w50148 Romana Solonynka w42920 Olha Kondratyuk w34293


Pobierz ppt "Organizowanie imprez turystycznych pozostaje w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, najlepiej nawet zorganizowany, stwarza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google