Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek Religi – fundamentalne zastrzeżenia prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek Religi – fundamentalne zastrzeżenia prawne"— Zapis prezentacji:

1 Podatek Religi – fundamentalne zastrzeżenia prawne
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski UMK Toruń Podatek Religi – fundamentalne zastrzeżenia prawne

2 Bieżący stan prawny Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922)

3 Nowe instrumenty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
Roszczenie cywilnoprawne w stosunku do osób odpowiedzialnych za wystąpienie czynu niedozwolonego Opłata ryczałtowa nałożona na zakłady ubezpieczeń prowadzące obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

4 TYLKO TEN JEST POSZKODOWANY, PRZECIW KOMU BYŁO SKIEROWANE DZIAŁANIE SPRAWCY

5 Podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej nie mieści się w kategorii osób bezpośrednio poszkodowanych i jak długo nie doszło do śmierci tego ostatniego na skutek czynu niedozwolonego, tak długo nie może mieć przymiotu osoby pośrednio poszkodowanej i dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

6 Podmiotem, który poniósł koszty świadczeń zdrowotnych, jest konkretny zakład opieki zdrowotnej lub inna placówka medyczna. Narodowy Fundusz Zdrowia jest jedynie podmiotem finansującym.

7 Jakiekolwiek uprawnienie Narodowego Funduszu Zdrowia musi mieć głębokie uzasadnienie prawne (nie tylko praktyczne czy społeczne) i nie może ingerować w materię prywatnoprawną, dodatkowo z naruszeniem podstawowych zasad prawa cywilnego, do którego się odwołuje.

8 Naruszenie zasad techniki prawodawczej
Błędna kwalifikacja do „środków publicznych” cywilnoprawnych roszczeń regresowych, w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za czyn niedozwolony, Problematyka ubezpieczeń gospodarczych (w szczególności obowiązkowych) leży w „legislacyjnej gestii” ministerstwa do spraw instytucji finansowych (Ministra Finansów), a nie ministra właściwego do spraw zdrowia . Zapisy ustawy łamią konstytucyjną deklarację, wprowadzając finansowanie świadczeń ze środków niepublicznych (o charakterze cywilnoprawnym), obciążając tym samym ich kosztem wszystkich obywateli, z których zdecydowana większość ponosi przecież już odpowiednie wydatki, płacąc obowiązkowe składki z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

9 Wnioski Instytucja opłaty ryczałtowej pozostaje w wyraźnej sprzeczności z zasadami odpowiedzialności cywilnej sprawców czynów niedozwolonych oraz z istotą i funkcjami ubezpieczenia OC Opłata ryczałtowa na rzecz NFZ stanowi przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które ma służyć realizacji konstytucyjnych zadań państwa Przepisy ustawy dotyczą wybiórczo tylko niektórych sprawców wypadków. Nie uwzględnia podobnego rozwiązania w odniesieniu np. do rolników, bądź innych grup zawodowych i społecznych, np. ofiar wypadków przy pracy.


Pobierz ppt "Podatek Religi – fundamentalne zastrzeżenia prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google