Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Być Kobietą Ubezpieczoną Ubezpieczenia na Życie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Być Kobietą Ubezpieczoną Ubezpieczenia na Życie"— Zapis prezentacji:

1 Być Kobietą Ubezpieczoną -------------- Ubezpieczenia na Życie

2 MACIF Życie TUW pierwsze otwarte dla wszystkich Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce, oferujące ubezpieczenia na życie udziela ochrony ubezpieczeniowej swoim członkom na zasadzie wzajemności założycielami są europejska grupa MACIF i MUTAVIE, spółka grupy MACIF oferująca ubezpieczenia na życie proponowane ubezpieczenia na życie to rozwiązania odpowiadające rzeczywistym potrzebom ubezpieczonych: jasne, proste i przejrzyste, w przystępnej cenie oraz wysokiej jakości obsługi

3 Specyficzna sytuacja kobiet wynikająca z uwarunkowań społeczno - ekonomicznych
Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni i to najczęściej mężczyźni dysponują środkami finansowymi (mężczyźni deklarują zarobki wyższe o 33% od kobiet wg Diagnozy Społecznej 2005) Kobiety bardziej odczuwają finansowe konsekwencje różnych zdarzeń losowych takich jak: rozwód, śmierć małżonka lub konieczność wsparcia finansowego dla dzieci lub rodziców …podczas kiedy potrzeba bezpieczeństwa finansowego i dążenie do samodzielności finansowej są równie silne u kobiety, jak u mężczyzny

4 Elementy określające potrzeby kobiet w ubezpieczeniach na życie
Długość życia i związane z tym statystycznie wyższe prawdopodobieństwo przeżycia małżonka Okresy przerwy w pracy : macierzyństwo, urlop wychowawczy wpływające niekorzystnie na wysokość zarobków i utrudniające integrację na rynku pracy (procent zatrudnienia kobiet stanowi 38% a mężczyzn 51%, wg GUS z 2005 roku ) Zmiany zachodzące w społeczeństwie : wzrost liczby rozwodów (+16% między 2003 i 2004 wg GUS), liczby samotnych kobiet, samotnych matek ( 19% ogółu rodzin w 2002 roku), nieformalnych związków, wydłużający się okres nauki dzieci i życia dziadków …jeszcze większa niż u mężczyzn potrzeba zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego na wypadek śmierci czy inwalidztwa przy dużo niższych możliwościach finansowych

5 Ryzyko śmierci nie jest identyczne dla mężczyzn i dla kobiet :
W razie wypadku : umieralność młodych mężczyzn jest większa niż kobiet mężczyźni w przedziale wieku lata stanowili 9% wszystkich ofiar wypadków komunikacyjnych, a kobiety 2%; wg GUS 2003 W razie choroby : kobiety cieszą się lepszym zdrowiem, ich statystyczna długość życia jest większa niż mężczyzn mężczyźni : 70,8 lat, kobiety : 79,4 lat, wg GUS z 2005 roku

6 MACIF Życie TUW przy ustalaniu wysokości składki indywidualnego ubezpieczenia na życie Acti OCHRONA obejmującego ochroną ubezpieczeniową życie oraz trwałe i całkowite inwalidztwo ubezpieczonego wzięło pod uwagę przedstawione wcześniej obiektywne kryteria

7 Zastosowanie tej zasady pozwala na przykład samotnym matkom, których dochody są statystycznie o 30% niższe niż mężczyzn zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

8 Zakres ubezpieczenia : życie oraz trwałe i całkowite inwalidztwo
Przykłady podstawowej rocznej składki Acti OCHRONA SU : złotych Wiek ubezpieczonego : 30 lat Składka płacona przez mężczyznę : PLN Składka płacona przez kobietę : PLN Wiek ubezpieczonego : 40 lat Składka płacona przez mężczyznę : PLN Składka płacona przez kobietę : PLN Wiek ubezpieczonego : 50 lat Składka płacona przez mężczyznę : PLN Składka płacona przez kobietę : PLN Zakres ubezpieczenia : życie oraz trwałe i całkowite inwalidztwo

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Być Kobietą Ubezpieczoną Ubezpieczenia na Życie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google