Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Standardy pracy pośrednika ubezpieczeniowego. Kryteria odpowiedzialności zawodowej. Weronika Chmielewska Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Falenty, października 2007 r.

2 POŚREDNICY UBEZPIECZENIOWI
POLSKA (USTAWA O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM z dnia r /Dz. U. Nr 124, z 2004 r. Dz. U. Nr 96, oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 48/) AGENT UBEZPIECZENIOWY AGENT WYŁĄCZNY MULTI-AGENT BROKER UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIE REASEKURACJA UNIA EUROPEJSKA (Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r./Dz. Urz. UE L 009 z r./) Pośrednik niezależny Pośrednik zależny Falenty, października 2007 r.

3 STANDARDY PRACY AGENT UBEZPIECZENIOWY AGENT WYŁĄCZNY MULTIAGENT
ustawowe (np. okazywanie pełnomocnictwa) związane ze standardami Towarzystwa Ubezpieczeniowego (np. życzenia urodzinowe) Falenty, października 2007 r.

4 STANDARDY PRACY BROKER UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIE
REASEKURACJA ustawowe (np. rekomendacja na piśmie) związane z kulturą korporacyjną (np. wzory dokumentów) Falenty, października 2007 r.

5 STANDARDY PRACY BROKER osoby fizyczne prowadzące działalność
spółki prawa handlowego KSH i inne akty spółki międzynarodowe spółki polskie Falenty, października 2007 r.

6 STANDARDY PRACY BROKERA - ustawa
pisemna porada, rzetelna analiza ofert, rekomendacja najwłaściwszej umowy ubezpieczenia, pisemne wyjaśnienie podstaw. Falenty, października 2007 r.

7 STANDARDY PRACY BROKERA – zwyczaje / przykłady
ocenianie potrzeb klienta – zarządzanie ryzykiem adekwatna ilość zapytań / ofert do ryzyka negocjacje / postulaty do każdych oferentów informowanie o zmianach w prawie mających wpływ na kwestie ubezpieczeniowe płatności składek odnowienia monitorowanie zmian w ryzyku podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzi odnośnie zakresu ochrony – tylko pisemnie Falenty, października 2007 r.

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA
Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność odszkodowawcza Odpowiedzialność jako przedsiębiorca (np. posiadane mienie) Odpowiedzialność kontraktowa Odpowiedzialność deliktowa Falenty, października 2007 r.

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - płaszczyzny rozważań
Odpowiedzialność wobec Zakładu Ubezpieczeń Agent Broker Zakład Ubezpieczeń Odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy Agent Broker Klient Poszukujący Ochrony Ubezpieczeniowej Falenty, października 2007 r.

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy
AGENT UBEZPIECZENIOWY AGENT WYŁĄCZNY brak podstaw do odpowiedzialności wobec klienta, odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń Falenty, października 2007 r.

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy
AGENT UBEZPIECZENIOWY - MULTIAGENT Trudność w ustaleniu katalogu obowiązków, Ograniczony zakres oferowanych produktów, Jeżeli agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, w zakresie różnych działów ubezpieczeń, to odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku z czynnościami agencyjnymi ponoszą zakłady ubezpieczeń, na rzecz których agent wykonuje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jeśli multiagent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, to bezpośrednio agent, a nie zakład ubezpieczeń, odpowiada za szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Falenty, października 2007 r.

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy
2) BROKER UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIE REASEKURACJA Odpowiedzialność cywilna deliktowa Naruszenie dóbr osobistych Naruszenie tajemnicy Szkody „przy okazji” kontraktowa Falenty, października 2007 r.

13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy
2) BROKER UBEZPIECZENIOWY Odpowiedzialność kontraktowa Najczęściej tzw. czyste straty finansowe, Umowa brokerska raczej umową starannego działania Brak należytej staranności, Uwaga: podwyższony miernik staranności zgodnie z art. 355 § 2 KC Falenty, października 2007 r.

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy
RODZAJE UMÓW Zlecenie ustne, jednorazowe Pisemna umowa z zakresem obowiązków, Zlecenie na doprowadzenie do zawarcia umowy, Kompleksowa obsługa, Likwidacja szkód / obsługa roszczeń, Zamówienia publiczne. Falenty, października 2007 r.

15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWOWODOWA - w stosunku do zleceniodawcy
BROKER UBEZPIECZENIOWY PRZYKŁADY: Niewłaściwe pokrycie ubezpieczeniowe Błędne podanie walut w wartościach sum ubezpieczenia Wadliwe dobranie / zmienianie triggerów Błędne przedstawienie ochrony ubezpieczeniowej Błędna identyfikacja ryzyk występujących u poszukującego ochrony. Falenty, października 2007 r.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Falenty, października 2007 r.


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google