Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA MORSKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA MORSKIE"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA MORSKIE
dr hab. Marek Szczepański

2 Agenda Historia ubezpieczeń morskich
Podstawy prawne ubezpieczeń morskich Przedmiot ubezpieczenia Rodzaje ubezpieczeń morskich Ubezpieczenia oferowane przez zawodowych ubezpieczycieli (zakłady ubezpieczeniowe) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Klauzule instytutowe (ILU)

3 Historia ubezpieczeń morskich

4 Podstawy prawne ubezpieczeń morskich
Ubezpieczenia morskie – najstarsze ubezpieczenia transportowe. Odrębna podstawa prawna:USTAWA z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, Dziennik Ustaw, poz Tytuł VII Kodeksu Morskiego: Wypadki morskie Tytuł VIII K.M.: Ubezpieczenia morskie

5 Podstawy prawne ubezpieczeń morskich
Art § 1. „Przez umowę ubezpieczenia morskiego ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione wskutek niebezpieczeństw, na jakie przedmiot ubezpieczenia jest narażony w związku z żeglugą morską”. § 2. Umowa ubezpieczenia morskiego można objąć ponadto niebezpieczeństwa, na które w związku z przewozem morskim przedmiot ubezpieczenia jest narażony w przewozie lotniczym, na wodach śródlądowych lub na lądzie. § 3. Przepisy o ubezpieczeniu morskim stosuje się odpowiednio do ubezpieczenia statków znajdujących się w budowie.

6 Przedmiot umowy ubezpieczenia
W świetle kodeksu morskiego przedmiotem ubezpieczenia morskiego może być każda wartość majątkowa związana z żeglugą morską dająca się skwantyfikować (wycenić) w wartościach pieniężnych.

7 Przedmiot umowy ubezpieczenia
W praktyce – przedmiotem ubezpieczeń morskich są: - statek - ładunek - fracht - opłata za przewóz pasażerów - opłata czarterowa - perspektywiczny zysk przewozu ładunków - prowizja - wydatki na usuwanie awarii wspólnej - odpowiedzialność z tytułu OC - wszelkie wierzytelności zabezpieczone na statku, ładunku lub frachcie.

8 Przedmiot umowy ubezpieczenia
Art § 1. Awarię wspólną stanowią nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa. § 2. Do awarii wspólnej zalicza się tylko te straty, które są bezpośrednim następstwem aktu awarii wspólnej. Strat pośrednich, jak straty z przestoju lub z różnicy cen, nie zalicza się do awarii wspólnej”.

9 Rodzaje ubezpieczeń morskich
Casco wszystkich jednostek pływających, w tym jachtów, barek morskich, kutrów i łodzi rybackich, a także jednostek specjalnego przeznaczenia (np. dźwigów pływających) Odpowiedzialności cywilnej armatora Frachtu – z tytułu utraty frachtu lub martwego frachtu Jednostek pływających w budowie Odpowiedzialności cywilnej stoczni remontowych z tytułu remontów Ładunków w transporcie morskim, ale też w transportach kombinowanych (multimodalnych) w części objętej definicją transportu morskiego

10 Rodzaje ubezpieczeń morskich

11 Ubezpieczenia oferowane przez zawodowych ubezpieczycieli (zakłady ubezpieczeniowe) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Dwie struktury morskich ubezpieczeń: - ubezpieczyciele zawodowi oferujący polisy dla różnego rodzaju ryzyka morskiego - struktury ubezpieczeń wzajemnych (tylko dla członków korporacji, najczęściej armatorów)

12 Ubezpieczenia oferowane przez zawodowych ubezpieczycieli (zakłady ubezpieczeniowe) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO: Art § 1. Umowa ubezpieczenia generalnego można objąć wszystkie lub niektóre rodzaje ładunków, jakie ubezpieczający będzie wysyłał lub otrzymywał w określonym czasie. § 2. Przedmiotem ubezpieczenia generalnego może być również inny interes majątkowy. § 3. W ubezpieczeniu generalnym ubezpieczyciel obowiązany jest na żądanie ubezpieczającego wystawić polisę albo zaświadczenie o ubezpieczeniu dla każdego zgłoszonego ładunku lub innego odrębnego przedmiotu ubezpieczenia.

13 Ubezpieczenia oferowane przez zawodowych ubezpieczycieli (zakłady ubezpieczeniowe) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Polisa ubezpieczeniowa – dokument potwierdzający jednostronne potwierdzenie zawarcia umowy umowy ubezpieczenia na ściśle określonych w polisie warunkach. Czasem – zamiast polisy certyfikat ubezpieczeniowy, stanowiący załącznik do umowy ubezpieczenia generalnego. Certyfikat posiada moc prawną wówczas, gdy jest podpisany nie tylko przez ubezpieczyciela, ale również na zasadzie kontrasygnaty przez ubezpieczającego.

14 KLAUZULE INSTYTUTOWE - Kadłub i maszyny (1/3)

15 KLAUZULE INSTYTUTOWE - Kadłub i maszyny (2/3)

16 KLAUZULE INSTYTUTOWE Kadłub i maszyny (3/3)

17 Straty finansowe – OC armatora (1/3)

18 Straty finansowe – OC armatora (2/3)

19 Straty finansowe – OC armatora (3/3)

20 Dodatkowe ubezpieczenia

21 Dodatkowe ubezpieczenia

22 Rozszerzenie fakultatywne

23 Przyczyn strat całkowitych

24 AWARIA WSPÓLNA - PRZYKŁADY


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA MORSKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google