Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22 51 lub 87 520 22 52 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

2 Celem kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3 Program nauczania obejmuje przedmioty zawodowe m. in.: Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki, Podstawy anatomii, fizjologii i patologii, Podstawy prawa i ekonomiki, Promocja zdrowia i profilaktyka, Polityka społeczna, Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji.

4 Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił: świadczyć usługi opiekuńcze oraz stosować szeroko pojętą rehabilitację, zaspokajać w miarę możliwości wszystkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, rozwiązywać lub niwelować problemy związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, podnosić jakość życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, kształtować środowisko, w którym żyją ludzie niepełnosprawni, reprezentować osobę niepełnosprawną wobec otoczenia.

5 Asystent osoby niepełnosprawnej : ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego; pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności; współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

6 Naszym słuchaczom zapewniamy wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych: współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej; doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem; diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.); pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych; planowania, kontrolowania i oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej; włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne; współpracy z mediami ułatwiającej poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

7 Dbamy o wzmacnianie u naszych uczniów koniecznych cech i postaw w pracy z osobami niepełnosprawnymi: zainteresowanie drugim człowiekiem; wrażliwość na cierpienie; gotowość niesienia pomocy w zakresie potrzeb życiowych człowieka; tolerancję i szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego praw, postaw, przekonań; cierpliwość, zaufanie, takt, wyrozumiałość; życzliwość, serdeczność; uczciwość w kontakcie z osobą niepełnosprawną; odpowiedzialność, prawdomówność.

8 Asystenci pracę mogą znaleźć w: Ośrodkach i domach pomocy społecznej, Środowiskowych domach samopomocy, Świetlicach terapeutycznych, Fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Zakładach opiekuńczo – leczniczych, Niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, Placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Placówkach poradnictwa rodzinnego, Szpitalach specjalistycznych, Jednostkach samorządu terytorialnego.

9 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google