Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Włodarski 13 kwietnia 2010 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Włodarski 13 kwietnia 2010 r"— Zapis prezentacji:

1 Wiesław Włodarski 13 kwietnia 2010 r
Uczniowie niepełnosprawni w L Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy Wiesław Włodarski 13 kwietnia 2010 r

2 Dostosowanie budynku szkoły
Wejście do szkoły; Podjazdy wewnątrz szkoły; Winda; Ruchoma platforma; Dostosowanie toalet; Szerokie drzwi bez progów Gabinet rehabilitacyjny.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Zadania szkoły w obliczu integracji:
Wyrównywania braków i zaległości w nauce; Wypracowania bardziej efektywnych metod pracy; Wychowywania uczniów niepełnosprawnych „do samodzielności” przy jednoczesnym zapewnieniu im pomocy w tych obszarach, gdzie jest ona niezbędna.

17 Rozwiązania: Zajęcia wspierające – obecnie godziny rewalidacyjne
Rehabilitacja ruchowa – lekcje WF dla uczniów niepełnosprawnych Asystenci osób niepełnosprawnych Zespół do spraw integracji Zajęcia terapeutyczne

18 Działania Zespołu ds. integracji w r. szk. 2009/2010
Dzień Osób Niepełnosprawnych w szkole ( ) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas I Zebranie z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach z przedstawicielem Stowarzyszenia „Integracja”

19 Działania Zespołu ds. integracji w r. szk. 2009/2010
Organizacja udziału naszych niepełnosprawnych uczniów w imprezie andrzejkowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promocja” Indywidualne praca rewalidacyjna z uczniami niepełnosprawnymi ruchowo

20 Działania Zespołu ds. integracji w r. szk. 2009/2010
Organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów klas integracyjnych Organizacja konferencji „Problemy integracji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym” w naszej szkole ( )

21 Dodatkowo pedagodzy szkolni przeprowadzili ponadto dla różnych klas zajęcia psychoedukacyjne:
„Umiejętności komunikowania się – asertywność” „Umiejętności autoprezentacji i rozmowy o wartościach” „Sposoby spędzania wolnego czasu i umiejętności relaksowania się” „Bariery komunikacyjne” „Prezentacja maturalna”

22 Opieka nad wolontariuszami:
Rozwijanie działalności wolontariatu w szkole; Zajęcia warsztatowe dla grupy wolontariuszy; Koncert w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego, poświęcony idei wolontariatu; Udział wolontariuszy w zawodach sportowych.

23 Inne działania Indywidualna pomoc uczniom niepełnosprawnym;
Zapoznanie rodziców z wymaganiami programowymi; Pomoc nauczycielom w konstrukcji indywidualnych programów i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach;

24 Inne działania Współpraca z rehabilitantami i pielęgniarką szkolną;
Pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów wychowawczych; Tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, w tym funkcjonowanie „skrzynki zaufania” dla uczniów – mailbox.

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wiesław Włodarski 13 kwietnia 2010 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google