Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA SOCJALNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA SOCJALNA."— Zapis prezentacji:

1 PRACA SOCJALNA

2 Praca socjalna zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby osób niepełnosprawnych, a także uzależnionych czy bezdomnych, którzy wymagają stałej i fachowej opieki w związku z tym powstaje coraz więcej domów opieki społecznej dla ludzi starych, samotnych, placówek opieki paliatywnej, a także schronisk dla bezdomnych oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

3 Praca socjalna studenci kierunku praca socjalna są przygotowywani do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej

4 Praca socjalna praca socjalna umożliwia zdobycie wiedzy na temat sposobów i możliwości udzielania pomocy  na rzecz jednostek, grup, rodzin i środowisk społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

5 Studia stwarzają szansę:
poznania siebie, lepszego zrozumienia motywów działań własnych, motywów zachowań innych osób, … całych grup funkcjonujących w naszym otoczeniu, … całych społeczeństw, w których również my funkcjonujemy!

6 Dzięki temu: Możemy wprowadzić korektę we własne funkcjonowanie,
6 Dzięki temu: Możemy wprowadzić korektę we własne funkcjonowanie, Lepiej zrozumieć nasze bliższe i dalsze otoczenie, Kompetentnie wspierać tych, którzy takiego wsparcia potrzebują i poszukują!

7 Praca socjalna W chwili obecnej w Europie, a także w Polsce, zawód pracownika socjalnego cieszy się ogromną popularnością. Wiąże się to ze starzeniem się społeczeństw oraz znacznym wzrostem liczby osób niepełnosprawnych, a także uzależnionych czy bezdomnych. które wymagają stałej i fachowej opieki. W związku z tym powstaje coraz więcej domów opieki społecznej dla ludzi starych, samotnych, placówek opieki paliatywnej, a także schronisk dla bezdomnych oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

8 Praca socjalna Absolwenci pracy socjalnej mogą podjąć zatrudnienie w:
szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej.

9 Praca socjalna są w stanie samodzielnie przeprowadzać i opracować diagnozy problemów społecznych konstruować strategie rozwiązywania problemów społecznych

10 Praca socjalna Ukończenie studiów w zakresie pracy socjalnej to nie tylko możliwość szybkiego zatrudnienia, ale także satysfakcja z wykonywania pracy bezpośrednio dla ludzi potrzebujących i możliwości szerokiego oddziaływania na innych w sensie moralnym i społecznym.

11 Praca socjalna Nabyte umiejętności umiejętność pracy z rodziną w sytuacjach kryzysowych znajomość przepisów regulujących pomoc rodzinom i poszczególnym jej członkom w trudnych sytuacjach wiedza na temat zasad funkcjonowania placówek pomocy społecznej umiejętność diagnozowania potrzeb oraz opracowywania strategii ich rozwiązywania

12 Praca po studiach placówki pomocy społecznej i samopomocy
organizacje pozarządowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej realizujące politykę społeczną na danym obszarze, domy dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, szpitale, ośrodki opieki leczniczej, ośrodki dla uchodźców,

13 Praca po studiach instytucje zajmujące się przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu np. WUP, PUP świetlice środowiskowe ośrodki socjoterapii fundacje i stowarzyszenia świadczące na rzecz osób chorych, bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej centra aktywizacji zawodowej

14 Praca po studiach pracownikiem regionalnych ośrodków polityki społecznej pracownikiem powiatowych centrów pomocy rodzinie pracownikiem ośrodków pomocy społecznej, pracownikiem placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie

15 Praca po studiach pracownikiem jednostek organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu pracownikiem ośrodków wsparcia, placówek dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów pracownikiem zakładów karnych i środków dla uchodźców pracownikiem organizacji pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wymienionym problemom


Pobierz ppt "PRACA SOCJALNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google