Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcie przez szkoły i placówki warunków do pełnej realizacji kształcenia ogólnotechnicznego, zawodowego i wychowania komunikacyjnego. Cele szczegółowe:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcie przez szkoły i placówki warunków do pełnej realizacji kształcenia ogólnotechnicznego, zawodowego i wychowania komunikacyjnego. Cele szczegółowe:"— Zapis prezentacji:

1

2 Osiągnięcie przez szkoły i placówki warunków do pełnej realizacji kształcenia ogólnotechnicznego, zawodowego i wychowania komunikacyjnego. Cele szczegółowe: Zapewnienie przez dyrektora szkół warunków do pełnej realizacji podstawy programowej z techniki. Doskonalenie umiejętności metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej. Rozwijanie umiejętności organizowania, planowania i wykonywania zadań technicznych Tworzenie lokalnych koalicji w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i zawodowej. Zapewnienie przez dyrektorów szkół warunków do realizacji działań na rzecz wychowania komunikacyjnego.

3 ZadaniaDziałaniaTerminInstytucje Diagnozowanie stanu realizacji podstawy programowej w szkołach i placówkach. Opracowanie narzędzia diagnostycznego. Przeprowadzenie diagnozy. Analiza wyników, opracowanie wniosków. Wdrożenie działań doskonalących jakość pracy szkoły w zakresie realizacji podstawy programowej. IX 2007r. Szkoła podstawowa, gimnazjum W budżecie szkoły i placówki uwzględnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi i materiałów do prac wytwórczych. Opisanie stanowiska uczniowskiego do prac wytwórczych. Opracowanie harmonogramu realizacji zadania. IX 2007-07-23Szkoła podstawowa, gimnazjum Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem prac wytwórczych. Ujecie w planie nadzoru hospitowania zajęć, których celem jest kształtowanie umiejętności manualnych, tworzenie prac wytwórczych. IX 2007-07-23Szkoła podstawowa, gimnazjum Planowe wspomaganie nauczycieli. Ujęcie w WDN edukacji ogólnotechnicznej i preorientacji zawodowej. Skierowanie nauczycieli na formy doskonalące lub kwalifikacyjne.

4 ZadaniaDziałaniaTerminInstytucje Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych w zakresie edukacji ogólnotechnicznej. Opracowanie programów innowacyjnych Tworzenie warunków do udziału uczniów w konkursach, organizacji konkursów, wystaw. Organizowanie szkolnych konkursów w zakresie różnych technik. Inspirowanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce technicznej. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z edukacji ogólnotechnicznej. Przeznaczanie godzin do dyspozycji dyrektora na zajęcia pozalekcyjne. Pozyskiwanie środków z JST i innych źródeł na organizacje zajęć pozalekcyjnych. Rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej stworzenie możliwości zdawania egzaminu ECDL udział w konkursach

5 Placówki doskonalenia nauczycieli przygotują ofertę doskonalenia nauczycieli w powyższym zakresie.

6 ZadaniaSposoby realizacjiTerminInstytucje Tworzenie w szkołach warunków do realizacji przez uczniów prac wytwórczych (pracownie, stanowiska uczniowskie) z uwzględnieniem przestrzegania zasad bhp. opis stanowiska uczniowskiego przystosowanie pomieszczeń pozyskiwanie materiałów i ich magazynowanie gromadzenie i przechowywanie zestawów dydaktycznych i narzędzi I IX 2007SP, G

7 ZadaniaSposoby realizacjiTerminInstytucje Tworzenie koalicji na rzecz edukacji ogólnotechnicznej i zawodowej. przygotowanie projektów celem pozyskania środków na realizację zadania. inspirowanie jest do wspomagania szkół w zakresie realizacji edukacji ogólnotechnicznej nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami nawiązanie współpracy z zakładami pracy współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, uczelniami nawiązanie współpracy z PPP, PUP, IX 2007 VI-2007 PPP, WUP, PUB, NOT, Stworzenie systemu informacji. wymiana doświadczeń podczas organizowanych konferencji, zespołów samokształceniowych dyrektorów szkół. dzielenie się przykładami dobrej praktyki poprzez stronę internetową KO, PCEN rozwiązaniami metodycznymi, konspektami zajęć zamieszczanie w wydawnictwach PCEN informacji metodycznych, rozwiązań innowacyjnych, konspektów zajęć z techniki. popularyzowanie konkurów organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia, szkoły, kuratorium oświaty IX 2007 VI-2007 KO, PCEN

8 ZadanieSposób realizacjiTerminInstytucje Przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia szkolnych programów wychowania komunikacyjnego. narada z dyrektorami szkól i JST przekazanie informacji przez JST pozostałym dyrektorom wybór szkolnych koordynatorów do 15 stycznia 2008 r. KO, PCEN, WORD, KWP, PZM, WRBRD Przygotowanie szkolnych koordynatorów do planowania i realizacji szkolnych programów wychowania komunikacyjnego. konferencje szkoleniowe w oddziałach PCEN – 5 konferencji w oddziale* warsztaty przygotowujące do tworzenia programów do 31 marca 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. PCEN, KO, WORD Opracowanie i wdrożenie programu przekazanie informacji o przyjęciu przez Radę Pedagogiczną do realizacji do 31 sierpnia 2008 r.

9 ZadanieSposób realizacjiTerminInstytucje Wspieranie rozwoju bazy techniczno – dydaktycznej i metodycznej szkół i placówek wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych organizacja spotkań z producentami pomocy dydaktycznych i wydawnictwami na bieżąco PCEN. JST, Urząd Marszałkowski, WUP Wspieranie działań związanych z organizacją i propagowaniem konkursów BRD umieszczenie na stronie internetowej informacji o konkursach na bieżącoPZM, WORD, Policja, JST Rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. przygotowanie uczniów do zdawania na kartę rowerową przygotowanie uczniów do zdawania na kartę motorowerową stosowanie elementów odblaskowych Stworzenie zakładki na stronie KO i PCEN o tematyce BRD organizacja strony przez KO propagowanie dobrych praktyk, stworzenie bazy danych do 30 czerwca 2008 r. PCEN, KO


Pobierz ppt "Osiągnięcie przez szkoły i placówki warunków do pełnej realizacji kształcenia ogólnotechnicznego, zawodowego i wychowania komunikacyjnego. Cele szczegółowe:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google