Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIEKOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIE W PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2005 rok MEiN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIEKOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIE W PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2005 rok MEiN."— Zapis prezentacji:

1 KOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIEKOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIE W PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2005 rok MEiN – 8 marca 2006 rok

2 Zadanie Nr 1 Opracowano i wdrożono Wojewódzki Program Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej: strona www.ko.rzeszow. strona www.ko.rzeszow.www.ko.rzeszow monitorowanie realizacji programu, monitorowanie realizacji programu, podsumowanie podczas Forum Samorządów podsumowanie podczas Forum Samorządów szkolnych- kwiecień 2006r. szkolnych- kwiecień 2006r. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

3 Zadanie Nr 2 Wspierano szkoły w zakresie kształtowania umiejętności i postaw obywatelskich, wiedzy nt. demokracji, państwa i społeczeństwa obywatelskiego oraz w realizacji Wojewódzkiego Programu EREO. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

4 Priorytety Podkarpackiego Kuratora Oświaty – edukacja prawna, Priorytety Podkarpackiego Kuratora Oświaty – edukacja prawna, Lokalne sejmiki dzieci i młodzieży nt Lokalne sejmiki dzieci i młodzieży nt przestrzegania praw ucznia i dziecka, tolerancji, demokracji społeczeństwa obywatelskiego: Gimnazjum w Mielcu, Dębicy, SP Nr 1 w Stalowej Woli. przestrzegania praw ucznia i dziecka, tolerancji, demokracji społeczeństwa obywatelskiego: Gimnazjum w Mielcu, Dębicy, SP Nr 1 w Stalowej Woli. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

5 Zorganizowano wojewódzki konkurs Zorganizowano wojewódzki konkurs Młodzi Obywatele Europy Młodzi Obywatele Europy Cel konkursu: Cel konkursu: kształtowanie i postaw obywatelskich, kształtowanie i postaw obywatelskich, inspirowanie i tworzenie ciekawych projektów pobudzających młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. inspirowanie i tworzenie ciekawych projektów pobudzających młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

6 Inspirowano dyrektorów szkół do podejmowania innowacji pedagogicznych związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw obywatelskich. Inspirowano dyrektorów szkół do podejmowania innowacji pedagogicznych związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw obywatelskich. Zespoły samokształceniowe, Zespoły samokształceniowe, Forum dyskusyjne www.ko.rzeszow.pl. Forum dyskusyjne www.ko.rzeszow.pl. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

7 Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem- SP Nr 4 w Jaśle, Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem- SP Nr 4 w Jaśle, Jesteśmy obywatelami Europy- SP Nr 1 w Stalowej Woli, Jesteśmy obywatelami Europy- SP Nr 1 w Stalowej Woli, Jesteśmy dziećmi kultury europejskiej- SP Nr 2 w Jaśle, Jesteśmy dziećmi kultury europejskiej- SP Nr 2 w Jaśle, Żyję wśród ludzi i potrafię im pomóc- SP Nr 11 w Jarosławiu, Żyję wśród ludzi i potrafię im pomóc- SP Nr 11 w Jarosławiu, Mały Europejczyk – SP w Budziwoju, Mały Europejczyk – SP w Budziwoju, Innowacja historyczna z elementami wiedzy o Unii Europejskiej- SP Nr 11 w Jarosławiu Innowacja historyczna z elementami wiedzy o Unii Europejskiej- SP Nr 11 w Jarosławiu Nauczanie i wychowanie ku wartościom- SP Nr 4 w Jaśle. Nauczanie i wychowanie ku wartościom- SP Nr 4 w Jaśle. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

8 Zadanie Nr 3 Inspirowanie i wspomaganie szkół w zakresie pisania projektów unijnych: konferencja Program Leonardo da Vinci i Europass 2005-12-14, konferencja Program Leonardo da Vinci i Europass 2005-12-14, konferencja Socrates II – Comenius (210 nauczycieli). konferencja Socrates II – Comenius (210 nauczycieli). KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

9 Zadanie Nr 4 Promowano dorobek szkół w zakresie przygotowania młodych ludzi do bycia obywatelami zjednoczonej Europy.: Festiwal Comeniusa Czudec 2005-10-25, prezentacja projektów- przykłady dobrej praktyki Festiwal Comeniusa Czudec 2005-10-25, prezentacja projektów- przykłady dobrej praktyki -SP Nr 28 w Rzeszowie Woda nasze europejskie dobrodziejstwo, -SP Nr 28 w Rzeszowie Woda nasze europejskie dobrodziejstwo, -G i LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie Odkrywanie Europy -G i LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie Odkrywanie Europy -ZS Technicznych w Rzeszowie, telemonitoring i telekontroling w Europie. -ZS Technicznych w Rzeszowie, telemonitoring i telekontroling w Europie. Warsztaty poświęcone opracowaniu i aplikowaniu wniosków w Programie Socrates -150 nauczycieli. Warsztaty poświęcone opracowaniu i aplikowaniu wniosków w Programie Socrates -150 nauczycieli. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

10 Zadanie Nr 4 Promowano dorobek szkół w zakresie przygotowania młodych ludzi do bycia obywatelami zjednoczonej Europy.: Wojewódzki Konkurs Piosenka polska w Unii Europejskiej V 2005r, Wojewódzki Konkurs Piosenka polska w Unii Europejskiej V 2005r, Wojewódzki Konkurs Z piosenka polską do Unii Europejskiej X 2005r. Wojewódzki Konkurs Z piosenka polską do Unii Europejskiej X 2005r. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

11 Zadanie Nr 5 Podejmowano działania w celu przybliżenia edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego: konferencja Rola i zadania instytucji wspomagających w kreowaniu wizerunku szkoły, konferencja Rola i zadania instytucji wspomagających w kreowaniu wizerunku szkoły, współpraca w zakresie organizacji konkursu Poznajemy Ojcowiznę. współpraca w zakresie organizacji konkursu Poznajemy Ojcowiznę. Wypracowano program Edukacji regionalnej dla Podkarpacia w zakresie ochrony dziedzictwa regionalnego Podkarpacia w UE. Wypracowano program Edukacji regionalnej dla Podkarpacia w zakresie ochrony dziedzictwa regionalnego Podkarpacia w UE. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

12 Zadanie Nr 6 Wspierano środowisko szkolne w zakresie przestrzegania praw człowieka, dyskryminacji, poszanowania prawa. Szkolenie Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych po roku doświadczeń, Szkolenie Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych po roku doświadczeń, Zorganizowano konferencję dla mniejszości ukraińskich- Integracja szkół kultywujących kulturę mniejszości, Zorganizowano konferencję dla mniejszości ukraińskich- Integracja szkół kultywujących kulturę mniejszości, Zorganizowano konferencję grup etnicznych – romskich. Zorganizowano konferencję grup etnicznych – romskich. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

13 Zadanie Nr 6 Wspierano środowisko szkolne w zakresie przestrzegania praw człowieka, dyskryminacji, poszanowania prawa. Zorganizowano konkurs Bezpieczne wakacje, Zorganizowano konkurs Bezpieczne wakacje, Współpracowano z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz edukacji obywatelskiej (PCEN, ZHP, PTTK, PTSM. Współpracowano z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz edukacji obywatelskiej (PCEN, ZHP, PTTK, PTSM. Przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka. Przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka. Wojewódzkie forum samorządów szkolnych. Wojewódzkie forum samorządów szkolnych. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

14 Zadanie Nr 7 Budować w młodych ludziach postawy zaangażowania i wiary we własne siły. VIII konkurs piosenki obcojęzycznej, VIII konkurs piosenki obcojęzycznej, Konkurs Europa w szkole, Konkurs Europa w szkole, Konkurs Dbajcie o naszą ojczystą przyrodę. Konkurs Dbajcie o naszą ojczystą przyrodę. KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej- 2005r.

15 KOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEKOKOWW RZESZOWI RZESZOWIEEWE Alina Pieniążek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Pobierz ppt "KOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIEKOKO W W RZESZOWIE RZESZOWIE W PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2005 rok MEiN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google