Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POROZUMIENIE w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 25 czerwca 2013 r. WPR na lata 2014 – 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POROZUMIENIE w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 25 czerwca 2013 r. WPR na lata 2014 – 2020."— Zapis prezentacji:

1 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POROZUMIENIE w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 25 czerwca 2013 r. WPR na lata 2014 – 2020

2 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Najważniejsze dla Polski postanowienia kompromisu dotyczą: Płatności bezpośrednich Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych Kwestii horyzontalnych Formalne przyjęcie aktów prawnych na jesieni 2013 r.

3 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Płatności bezpośrednie Kontynuowanie uproszczonego systemu płatności bezpośrednich SAPS do końca 2020 r., Nowe komponenty systemu płatności - płatność dla małych gospodarstw (dobrowolna), młodych rolników (obowiązkowa), do pierwszych hektarów (dobrowolna), Dyscyplina finansowa – obejmie gospodarstwa rolne otrzymujące ponad 2 tys. EURO – W PL, w 2011 r. poniżej 2 tys. EURO otrzymało 955 tys. gospodarstw (71%), posiadały 3,7 mln ha UR (27%), otrzymały 25% koperty płatności Możliwość przesuwania środków finansowych między filarami (do 25% z II na I filar),

4 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Płatności bezpośrednie (cd.) Możliwość kontynuowania do 2020 r. wsparcia z budżetu krajowego, Płatności dla aktywnego rolnika – negatywna lista (np. lotniska, koleje, tereny sportowe i rekreacyjne), Uproszczenie zazielenienia płatności bezpośrednich, System dla małych gospodarstw – wyłączenie z kontroli spełniania wymogów zasady wzajemnej zgodności, zwolnienie ze stosowania praktyk zazielenienia, limit 1250 EURO/gospodarstwo,

5 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Płatności bezpośrednie (cd.) System dla młodych rolników – obowiązkowy, z limitem powierzchniowym 25-90 ha, Płatności związane z produkcją – do 15% koperty krajowej (13% + 2% na rośliny strączkowe), Deklaracja Polski dotycząca zakresu wsparcia związanego z produkcją – rozszerzenie listy, która powinna obejmować sektory o dużym znaczeniu w regionach wrażliwych gospodarczo i środowiskowo, w tym kierunki pracochłonne, Degresywność – obowiązkowa redukcja, na poziomie 5% dla kwot powyżej 150 tys. EURO.

6 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Uproszczenie zazielenienia płatności bezpośrednich Gospodarstwa do 15 ha powierzchni gruntów ornych wyłączone z wymogu wykazania obszarów proekologicznych, Udział obszarów EFA w gospodarstwie na poziomie 5%, 7% po raporcie KE, Gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntów ornych wyłączone z wymogu dywersyfikacji upraw, Gospodarstwa 10 - 30 ha – minimalna liczba różnych upraw to 2; powyżej 30 ha – 3 uprawy, Utrzymanie TUZ na poziomie kraju/regionu, Sankcje – pierwsze 2 lata 100% płatności zielonej, w kolejnych latach 120% i 125%.

7 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW 30% limitu środków EFRROW na poszerzony katalog działań realizujących cele środowiskowo-klimatyczne (obok rolnictwa ekologicznego, programu rolno- środowiskowego, ONW, obejmuje również inwestycje o pozytywnych efektach środowiskowo-klimatycznych, działania leśne, NATURA 2000), Wzmocniono możliwości wsparcia przetwórstwa rolno- spożywczego, Nowa delimitacja ONW od 2018 r., Wsparcie systemów jakości żywności rozszerzone o działania informacyjno-promocyjne.

8 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Wspólna Organizacja Rynków Rolnych Przedłużono funkcjonowanie kwot w sektorze cukru do września 2017 roku, Włączono (z pewnymi modyfikacjami) do tekstu rozporządzenia rozwiązania tzw. pakietu mlecznego, Zwiększono limit skupu interwencyjnego masła z 30 tys. ton do 50 tys. ton, Deklaracja Polski dotycząca jednakowych możliwości wspierania sektora chmielu w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych

9 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Kwestie horyzontalne Przeliczanie płatności bezpośrednich wg średniego kursu EBC z okresu 1 m-ca przed 1 października danego roku, Włączenie Ramowej Dyrektywy Wodnej do zasady wzajemnej zgodności dopiero po jej implementacji przez wszystkie Państwa Członkowskie

10 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT POROZUMIENIE w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 25 czerwca 2013 r. WPR na lata 2014 – 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google