Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy otoczenia społeczno -demograficznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy otoczenia społeczno -demograficznego"— Zapis prezentacji:

1 Elementy otoczenia społeczno -demograficznego
Magdalena Słoboda Magdalena Marynicz

2 Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego
To zbiór czynników, które wywierają ujemny lub dodatni wpływ na realizację celów przedsiębiorstwa turystycznego. Czynniki te dzielą się na makrootoczenie i mikro0toczenie przedsiębiorstwa. Elementy otoczenia społeczno-demograficznego wchodzą w skład makrootoczenia

3 Makrootoczenie

4 Elementy makrootoczenia
Elementy makrootoczenia, w tym otoczenie społeczno- demograficzne, to zmienne niezależne od przedsiębiorstwa turystycznego. Istniejące warunki społeczne, demograficzne, kulturowe, ekonomiczne itp. muszą być przez nie przyjęte.

5 Otoczenie społeczno-demograficzne a przedsiębiorstwa turystyczne
Zarówno otoczenie demograficzne jak i społeczne ma bezpośredni wpływ na turystkę Jest centralnym elementem określenia docelowej grupy konsumentów Pozwala określić nadchodzące trendy i tendencje Jest odczuwalne na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na zachodzące w nim zmiany

6 Elementy makrootoczenia można posegregować w kilka podstawowych grup, m.in.:
czynniki demograficzne - wielkość i struktura wg płci czy wieku danego kraju, tempo przyrostu naturalnego, gęstość zaludnienia czy struktura gospodarstw domowych; czynniki społeczno-kulturowe - poziom wykształcenia społeczeństwa, tradycje danego kraju, zróżnicowanie kulturowe na obszarze państwa oraz przestrzegane przez ludność normy etyczne i moralne;

7 Elementy otoczenia społeczno-demograficzego:
DEMOGRAFICZNE: Zmiany demograficzne na świecie *przyrost naturalny *liczba ludności *gęstość zaludnienia *struktura płci *struktura wieku

8 Dla producentów jest to sygnał, jakiego rodzaju produkty i usługi będą popularne w ciągu następnych kilku lat. Kierownicy działów marketingu, każdej grupie wiekowej przyporządkowują zestaw produktów i usług najczęściej przez nią nabywanych. Określane są również odpowiednie media, za pomocą których można do takiej grupy dotrzeć najprostszą drogą. *grupy etniczne- kraje różnią się również strukturą etniczną. Grupy etniczne zachowują swą odrębność narodową i kulturę i każda z nich ma odmienne potrzeby i wzorce zakupu. Niektórzy producenci kierują swe produkty oraz akcje promocyjne do jednej lub więcej takich grup.

9 migracje ludności -migracja ludności jest zjawiskiem naturalnym zarówno wewnątrz jak i między krajami. Miejsce zamieszkania wyznacza preferencje ludności co do konsumpcji dóbr i usług. Efektem tych zmian jest podział jednego rynku masowego na liczne mikrorynki, wyodrębnione na podstawie wieku klientów, ich płci, narodowości, wykształcenia, miejsca zamieszkania, czy też stylu życia. Każda z tych grup posiada własne preferencje i cechy charakterystyczne i można do nich dotrzeć za pomocą ściśle ukierunkowanych akcji promocyjnych oraz kanałów dystrybucji. Przedsiębiorstwa muszą więc obserwować trendy demograficzne, przewidywać ich wpływ oraz podejmować odpowiednie działania.

10 SPOŁECZNO-KULTUROWE:
*poziom wykształcenia ludności -każdą społeczność można podzielić na pięć grup wg. poziomu wykształcenia: niepiśmienny, osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym, z wykształceniem średnim oraz z wykształceniem wyższym. Duża liczba ludności z wyższym wykształceniem oznacza duży popyt na książki, turystykę itp. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że o bogactwie danego kraju nie decydują bogactwa naturalne, ale jego zasoby ludzkie. Ludzie o niskim poziomie wykształcenia mają niewiele możliwości w nowoczesnym przemyśle. *wzrost aktywność zawodowej kobiet

11 wpływ mody na styl życia. tradycje
*wpływ mody na styl życia *tradycje *ilość czasu wolnego Sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, €normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa turystycznego.

12 W Polsce zmniejszenie się dynamiki demograficznej wynika głównie ze spadku płodności oraz liczby i natężenia zawierania małżeństw. Obserwacja otoczenia społeczno-demograficznego pozwala wskazać procesy istotne z punktu widzenia turystyki, do których należą: *Silny wzrost liczby ludności w świecie *Dynamiczny przyrost ludności miejskiej *Wzrost aktywności zawodowej kobiet *Wzrost poziomu wykształcenia ludności *Starzenie się społeczeństwa *Moda w turystyce


Pobierz ppt "Elementy otoczenia społeczno -demograficznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google