Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

badania rynku turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "badania rynku turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 badania rynku turystycznego
Klasyfikacja metod badania rynku turystycznego

2 Co to jest metoda badawcza?
Metoda w ogóle oznacza po prostu świadomie stosowany sposób postępowania, mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. W tej definicji zwraca uwagę kilka elementów: konieczna jest intencjonalność. Racjonalne działanie jest zawsze działaniem nastawionym na jakiś cel zamierzony cel wyznacza zatem sposób postępowania – podmiot podejmujący działanie powinien mieć jasno sprecyzowany efekt tego działania przed podjęciem samego działania

3 Co to jest metoda badawcza?
Metoda badawcza jest więc zbiorem świadomie stosowanych różnorakich technik, które mają umożliwić zebranie danych, czyli dokonanie pomiaru Technika jest pojęciem węższym niż metoda – jest zbiorem wzorów czynności służących, w tym przypadku, dokonaniu pomiaru W ramach danej metody badawczej można mówić o szeregu, czasami istotnie się między sobą różniących, technik badawczych

4 Podstawowe metody w badaniach marketingowych
Najpowszechniej stosowane metody badawcze zostały wypracowane czy są rozwijane na gruncie nauk społecznych, zarówno socjologii, ekonomii, psychologii, etnografii i antropologii Należą do nich: metoda eksperymentu metoda analizy treści metoda obserwacji metoda wywiadu

5 Podstawowe metody w badaniach marketingowych
Metoda analizy treści sprowadza się do określonych procedur gromadzenia, analizy i interpretacji danych zastanych, powszechnie dostępnych, społecznie wytwarzanych W ramach obserwacji można wskazać techniki takie jak: obserwacja jawna i niejawna, uczestnicząca i nieuczestnicząca, kontrolowana i niekontrolowana W ramach metody wywiadu z kolei można mówić o technikach: wywiadu kwestionariuszowego, swobodnego, pogłębionego ustrukturyzowanego, biograficznego, czy ankiety

6 Specyfika rynku turystycznego
Można wskazać następujące obszary zastosowania badań marketingowych (P. Hague): okres przed narodzinami cel badań: identyfikacja potrzeb przedmiot badań: ocena pomysłu młodość cel badań: promocja produktu przedmiot badań: założenia planu marketingowego, poziom cen, skuteczność reklamy

7 Specyfika rynku turystycznego
dojrzałość cel badań: poprawa wyników produktu przedmiot badań: satysfakcja konsumentów, wartość przypisywana marce starzenie się cel badań: prace nad kolejnym działaniem przedmiot badań: możliwość modyfikacji, nowe kierunki rozwoju Rynek turystyczny jest więc dokładnie takim samym rynkiem, jak każdy inny, stąd zastosowanie badań marketingowych nie różni się istotnie

8 Obszary badań marketingowych w turystyce
Za P. Hague'em można więc stwierdzić, że w obszarze badań marketingowych w turystyce znaleźć się mogą: rynek produktów turystycznych: całkowity rozmiar rynku, profil i wymagania konsumentów, segmentacja rynku, wzrosty i spadki (trendy) struktura rynku produktów turystycznych: główni gracze, marki, struktura dystrybucji, zmiany w pozycji poszczególnych graczy opinie klientów produktów turystycznych: podstawowe potrzeby, wizerunek marki, wizerunek dystrybutorów i detalistów

9 Obszary badań marketingowych w turystyce
produkty turystyczne: analiza dostępnych produktów, schematy konsumpcyjne, innowacyjność i cykl życia produktów, zadowolenie klienta opracowanie nowego produktu turystycznego: potrzeby, poziom akceptacji, nowa marka cena produktów turystycznych: aktualna struktura cenowa, wrażliwość cenowa, skutki zmian ceny dystrybucja produktów turystycznych: aktualny zasięg dystrybucji, rozmiary sprzedaży, wymagania rynku detalicznego Reklama i promocja: planowanie kampanii, rozwój koncepcji reklamy, planowanie form sprzedaży, dane o mediach

10 Klasyfikacja metod badania rynku turystycznego
Podział metod badawczych na: ilościowe – prowadzone w celu zgromadzenia precyzyjnych danych wyrażonych liczbowo, opisujących możliwie duży wycinek rzeczywistości, obejmujących swoim zakresem możliwie liczną reprezentację jakościowe – umożliwiają raczej zrozumienie danego problemu niż jego przedstawienie w sposób reprezentatywny. Skupione są na pogłębianiu problematyki badawczej

11 Klasyfikacja metod badania rynku turystycznego
Druga propozycja klasyfikacji dotyczy źródła danych: źródła pierwotne – wymagają wywołania danych w toku prowadzenia badania. Innymi słowy, dane są dopiero wytwarzane w procesie ich gromadzenia – wszelkiego rodzaju obserwacje, wywiady, eksperymenty (dane wywołane) źródła wtórne – pozwalają na analizę danych już istniejących, wytworzonych wcześniej przez innych uczestników rzeczywistości społecznej. To z jednej strony statystyki (różnorakich instytucji), z drugiej – materiały „miękkie” (dane zastane)


Pobierz ppt "badania rynku turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google