Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy otoczenia społeczno - demograficznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy otoczenia społeczno - demograficznego"— Zapis prezentacji:

1 Elementy otoczenia społeczno - demograficznego
OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO Elementy otoczenia społeczno - demograficznego Przygotowali: Saja Edyta (48487) Saja Paweł (39764) Mołoń Jakub (39739)

2 Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa jest jednym z podstawowych źródeł informacji, które przedsiębiorstwa wykorzystują w procesach decyzyjnych. Prawidłowa analiza otoczenia pozwala na korzystną alokację zasobów finansowych, rzeczowych, a także ludzkich przedsiębiorstwa turystycznego.

3 Otoczenie przedsiębiorstwa to:
„Zbiór zewnętrznych aktorów* i sił**”. Wywierają one ujemny lub dodatni wpływ na realizację przyjętych celów działania przedsiębiorstwa turystycznego. *aktorzy = mikrootoczenie **siły = makrootoczenie

4 Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa
Źródło: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, „Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym”, Almamer, Warszawa 2007

5 Elementy makrootoczenia
Elementy makrootoczenia, w tym otoczenie społeczno-demograficzne, to zmienne niezależne od przedsiębiorstwa turystycznego. Istniejące warunki społeczne, demograficzne, kulturowe, ekonomiczne itp. muszą być przez nie przyjęte.

6 Czynniki społeczno – demograficzno – kulturowe to:
Liczba ludności, przyrost naturalny, struktura wiekowa, struktura płci, gęstość zaludnienia, poziom edukacji i wykształcenia, poziom urbanizacji, ilość czasu wolnego, wzrost wartości pracy, tradycje narodowe, wpływ mody na styl życia, religia i normy moralne.

7 Otoczenie demograficzne
„Otoczenie demograficzne to zbiór naturalnych rynków wyróżnionych na podstawie charakterystyk demograficznych”.

8 Otoczenie demograficzne
Ludność (jej liczebność, wiek, płeć, wielkość zatrudnienia, struktura zawodowa, itp. ) jest pierwszym składnikiem makrootoczenia, na które przedsiębiorstwa szczególnie zwracają uwagę. Czynniki demograficzne wpływają na kształtowanie się potrzeb, a także na decyzje konsumentów co do trybu i sposobu ich zaspokojenia.

9 Otoczenie demograficzne
Ważnym składnikiem otoczenia demograficznego są też jego zmiany, np.: okresowe wyże lub niże demograficzne, migracje ludności, odchodzenie od wielopokoleniowego modelu rodziny, wzrost zatrudnienia kobiet, wydłużenie się czasu trwania życia, wzrost udziału wykształconej populacji, itp. Zmiany te stwarzają przedsiębiorstwom szansę podjęcia nowej, może bardziej opłacalnej działalności, nastawionej na obsługę nowych segmentów rynku. Na przykład starzenie się populacji stwarza możliwości dla działalności przedsiębiorstw turystycznych nastawionych na turystykę zdrowotną, agroturystykę czy tez turystykę pielgrzymkowo – religijną.

10 Otoczenie demograficzne
Dla przedsiębiorstw turystycznych szczególnie istotne znaczenie ma struktura wykształcenia społeczeństwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że im wyższy stopień wykształcenia, tym mniejsza stopa bezrobocia, wyższy poziom zarobków, większa zmiana w strukturze wydatków i sposobie spędzania czasu wolnego, a co za tym wszystkim idzie więcej osób uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdach turystycznych.

11 Otoczenie społeczno-kulturowe
„Otoczenie kulturowe to przede wszystkim obyczaje, nawyki oraz wartości społeczeństwa, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.”

12 Otoczenie społeczno-kulturowe
Na kulturę składają się dwa rodzaje wartości: podstawowe, np.: rodzina, praca, zdrowie, sukces, itp. drugorzędne, np. : stosunek do środowiska naturalnego, wolnego czasu czy własnego zdrowia. W rezultacie zmian jakie zachodzą w społeczeństwie obserwuje się coraz większe zróżnicowanie rynku turystycznego, u podstaw czego leży zróżnicowanie potrzeb klientów – następuje systematyczny proces odmasowienia rynku.

13 Otoczenie społeczno-kulturowe
Trendy w tej dziedzinie naukowcy badają stosunkowo od niedawna. Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa. Analiza wymienionych czynników, rozpoznanie m.in. mody na ekologię i zdrowy styl życia pozwoliły na przykład na rozwój przemysłu rowerowego, turystyki zdrowotnej oraz produkcję tzw. „zdrowej żywności”.

14 Otoczenie społeczno-kulturowe
Procesy społeczno – kulturowe pozwalają przedsiębiorstwu na określenie jakie produkty czy usługi turystyczne będzie społeczeństwo prawdopodobnie ceniło najwyżej. W jednych krajach na dane produkty i usługi będzie duże zapotrzebowanie i klienci będą w stanie dużo za nie zapłacić, w innych zaś będzie wręcz odwrotnie. Na przykład w Polsce turystyka pielgrzymkowa, zagraniczna i krajowa cieszy się dość dużą popularnością, a w Norwegii czy Szwecji w zasadzie nie ma popytu na ten rodzaj usług turystycznych.

15 Otoczenie społeczno-kulturowe
Z upływem czasu zmieniają się upodobania i gusty klientów odnośnie stylów ubierania się, gustów kulinarnych, a także sposobów spędzania czasu wolnego. W związku z tymi zmianami przedsiębiorstwa turystyczne muszą ciągle dostosowywać swoją ofertę do potrzeb i wymogów swoich obecnych i przyszłych klientów.

16 Biblografia: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, „Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym”, Almamer, Warszawa 2007, A. Rapacz (red.), „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej”, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroław 2001, R. W. Griffin, „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, Warszawa 2005.


Pobierz ppt "Elementy otoczenia społeczno - demograficznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google