Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota i przesłanki badań marketingowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota i przesłanki badań marketingowych"— Zapis prezentacji:

1 Istota i przesłanki badań marketingowych
1. Badania marketingowe - pojęcie, cel badań 2. Zakres badań marketingowych 3. Klasyfikacja metod badań marketingowych 4. Proces badań marketingowych

2 Badania marketingowe to systematyczne planowanie, zbieranie, analiza, przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo (firma). Badania służą podejmowaniu decyzji marketingowych i rozwiązania takich dylematów jak: - co produkować? - dla kogo produkować? - jak produkować (produkty lub usługi) Dobrze zorganizowane badania marketingowe wymagają właściwego współdziałania analityków i decydentów.

3 Do głównych celów badań marketingowych zalicza się:
1. pomoc w zrozumieniu: tj. opisanie, analizowanie, pomiar i przewidywanie popytu oraz czynników mających wpływ na popyt, 2. pomoc w decydowaniu tj. zidentyfkowanie środków umożliwiających oddziaływanie na popyt, 3. pomoc w kontroli: tj. analiza otrzymanych wyników badań

4 Badania marketingowe mogą wspomagać
a) marketing strategiczny, gdy określamy potrzeby (popyt) i uwarunkowania, definiujemy produkty „jutra” analizujemy konkurencję, wybieramy strategię rozwoju i organizujemy controling, b) marketing operacyjny - gdy określamy warunki zdobycia rynków, elementy marketingu mix, określamy budżet promocji oraz analizujemy skuteczność naszych działań

5 Dlaczego rośnie rola badań marketingowych?
1. bo wzrasta tempo zmian ekonomicznych w gospodarce, 2. bardzo złożone jest przewidywanie popytu „jutra”, 3. złożone są zachowania nabywcze konsumentów, 4. rozszerza się zasięg terytorialny rynku, 5. wzrasta ryzyko w lansowaniu nowych produktów, 6. powoli kształtuje się gospodarka rynkowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 7. rośnie szybko liczba marek produktów.

6 1. czas potrzebny przed podjęciem decyzji marketingowej,
Potrzeba wzrostu użyteczności badań marketingowych jest związana z analizą następujących czynników: 1. czas potrzebny przed podjęciem decyzji marketingowej, 2. dostępność potrzebnych informacji, 3. charakter decyzji, 4. wartość dodatkowej informacji - w stosunku do kosztów jej uzyskania.

7

8

9 Badania wewnątrz przedsiębiorstwa to m.in.
1. badanie istniejącej w firmie techniki i technologii wytwarzania produktów lub usług, 2. badanie zasobów a w tym: - ludzkich, - finansowych, - majątkowych.

10 Badania zewnętrzne przedsiębiorstwa to m.in.:
1. badanie ogólnych warunków działania - warunków politycznych, społecznych, kulturowych 2. badanie struktury podmiotowej rynku (liczba i struktura konkurentów, ich programów działań, ich atuty i słabości) 3. badania potrzeb i popytu - wielkość zróżnicowanie w czasie, lokalizacja popytu (w przestrzeni), istniejące wzorce zakupów, badanie rynku potencjalnego

11 Badanie opinii poprzez:
a) panele konsumentów sieci dystrybucji b) wywiady - osobiste, pisemne, telefoniczne, W badaniach marketingowych jedną z najprostszych i często stosowanych metod jest ankieta.

12

13 Wywiady..... Wywiad jest rozmową kierowaną, w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent; badający stara się oddziaływać na badanego stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia wypowiedzi na temat będący przedmiotem badań. Umożliwia równoczesne prowadzenie obserwacji.


Pobierz ppt "Istota i przesłanki badań marketingowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google