Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Liwiński Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Liwiński Wydział Nauk Ekonomicznych UW"— Zapis prezentacji:

1 Jacek Liwiński Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwca 2007 Aktywność edukacyjna Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Posiadanie dzieci a aktywność edukacyjna
Teoretycznie posiadanie dzieci powinno zmniejszać skłonność do kształcenia się z dwóch powodów: Po pierwsze, prowadzi ono do spadku dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, przez co ogranicza możliwość sfinansowania kształcenia. Po drugie, konieczność sprawowania opieki nad (małymi) dziećmi zmniejsza ilość czasu, który można przeznaczyć na naukę.

3 Podstawowy cel badania
Weryfikacja tezy, iż obecność dzieci w gospodarstwie domowym wiąże się z mniejszą skłonnością członków tego gospodarstwa do kształcenia się.

4 Szczegółowe pytania badawcze
Czy posiadanie dzieci wpływa na prawdopodobieństwo kształcenia się przez ich rodziców w systemie szkolnym (w tym w na poziomie wyższym)? Czy posiadanie dzieci wpływa na prawdopodobieństwo udziału ich rodziców w szkoleniach zawodowych? Czy posiadanie młodszego rodzeństwa wpływa na prawdopodobieństwo kształcenia się przez młodzież w systemie szkolnym (w tym na poziomie wyższym)? Jeśli zaś powyższe zależności mają miejsce, to czy są zróżnicowane według płci?

5 Metoda badania Analiza ilościowa danych indywidualnych z ankiety podstawowej (ZD) Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z II kwartału 2005 roku: Statystyka opisowa (podstawowe rozkłady udziału w kształceniu szkolnym oraz w szkoleniach) Badanie ekonometryczne determinant udziału w kształceniu szkolnym oraz w szkoleniach.

6 Statystyka opisowa Nauka w systemie szkolnym: 2. Szkolenia: wiek
typ szkoły klasa miejscowości 2. Szkolenia: wykształcenie

7 Badanie ekonometryczne
Specyfikacje 2. Metoda estymacji model logitowy wielomianowy model logitowy 3. Wyniki

8 Wyniki (1/3) Duża część uzyskanych wyników potwierdza słuszność badanej tezy, gdyż wskazuje na występowanie istotnej statystycznie ujemnej zależności pomiędzy liczbą dzieci (do 15. roku życia) oraz liczbą osób powyżej 15. roku życia w gospodarstwie domowym a prawdopodobieństwem udziału w kształceniu.

9 Wyniki (2/3) Co więcej, słuszność tej tezy wydaje się dość uniwersalna, gdyż oczekiwaną zależność zaobserwowano: w różnych grupach wieku – zarówno u osób w wieku lata, jak również lata, w przypadku różnych typów kształcenia – zarówno w przypadku nauki w szkole, jak i udziału w szkoleniach,

10 Wyniki (3/3) 3. dla obu płci – choć duża liczba osób w gospodarstwie, a tym samym niski dochód na głowę, częściej ogranicza aktywność edukacyjną mężczyzn niż kobiet, zapewne „wypychając” ich do zatrudnienia. 4. w przypadku osób będących głowami gospodarstw domowych lub ich partnerami, jak i dziećmi mieszkającymi z rodzicami.

11 Wniosek Skoro ograniczenie dochodowe oraz czasowe związane z posiadaniem dzieci w sposób istotny redukują udział w kształceniu, to wydaje się, że polityka nakierowana na złagodzenie bariery dochodowej oraz czasowej mogłaby się przyczynić do wzrostu inwestycji w kapitał ludzki.


Pobierz ppt "Jacek Liwiński Wydział Nauk Ekonomicznych UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google