Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski"— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski
Segmentacja Rynku Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski

2 Zadania dla grupy 1. Dokonać segmentacji rynku (jakiegoś produktu np. pasta do zębów, samochody lub inne) według wybranych kryteriów. Kryterium Nazwa segmentu rynku Charakterystyka

3 2. Dokonać oceny i wyboru segmentu rynku według wybranych czynników określających efekt ekonomiczny np. liczba konkurentów, koszt wejścia na rynek, wielkość segmentu, łatwość komunikowania się z segmentem, sztywność popytu, wpływ bezrobocia na sprzedaż. Kryteria Waga Segmenty A B Ocena Wartość Suma

4 Czym jest segment?? segment geometryczny - odcinek koła; (l.mn.) metamery; element, część składowa zespołu maszyn albo budowli…

5 BRUZDKOWANIE –(segmentacja): kolejne podziały jaja w pierwszym etapie rozwoju zarodkowego zwierząt i człowieka na coraz mniejsze komórki……

6 SEGMENTACJA Segmentacja – podział rynku na odrębne grupy nabywców , które mogą wymagać odmiennych produktów lub instrumentów marketingowych.

7 Istota segmentacji Działanie na rzecz określonej grupy nabywców (działanie na rzecz „kogoś”) zamiast działania na rzecz „wszystkich” stwarza szanse i możliwości lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta, łatwiejszego opracowania programu działania na rynku, a w konsekwencji skuteczniejszego i bardziej efektywnego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

8 Siedem ważnych zagadnień dotyczących procesu segmentacji:
Poziom segmentacji rynku Segmentacja rynku konsumpcyjnego Segmentacja rynku przedsiębiorstw Segmentacja rynków międzynarodowych Segmentacja wieloczynnikowa Identyfikowanie segmentów rynkowych Warunki efektywnej segmentacji

9 Poziom segmentacji rynku
Marketing masowy (brak segmentacji) Marketing niszowy Mikromarketing (segmentacja całkowita) Jkhk Marketing segmentacyjny Lokalny Indywidualny

10 Segmentacja rynku konsumenckiego
II. Segmentacja rynku konsumenckiego Nie można stosować jednego rodzaju segmentacji należy stosować rożne kryteria z osobna i w kombinacjach, aby znaleźć najlepszy sposób na rozpoznanie struktury rynku.

11 Zmienne używane w procesie segmentacji rynku konsumpcyjnego
II. Zmienne używane w procesie segmentacji rynku konsumpcyjnego Segmentacja według zachowań konsumentów Segmentacja psychograficzna Segmentacja geograficzna Geodemografia Badania związków między lokalizacja geograficzna, a demograficzna Ze względu na 1.Przynależność do grupy społecznej 2.Styl życia 3.Cechy osobowości Segmentacja demograficzna Okazje zakupowe Oczekiwanie korzyści Status użytkownika Intensywność użytkowania Stopień lojalności Gotowość do zakupu Postawa wobec produktu Podział rynku na grupy nabywców ze względu na ich wiedzę, postawę, sposób użytkowania oraz stosunek do produktu.

12 Segmentacja rynku przedsiębiorstw
III. Segmentacja rynku przedsiębiorstw Czynniki sytuacyjne Demografia przedsiębiorstwa Podejście do zakupu -pilność potrzeby -specjalne zastosowania -wielkość zamówienia Kryteria operacyjne Cechy osobiste branża -wielkość przedsiębiorstwa -lokalizacja -organizacja funkcji zakupu -struktura władzy -charakter istniejących związków -ogólna polityka zakupów -kryteria zakupowe -podobieństwo nabywcy i sprzedawcy -stosunek do ryzyka -lojalność -technologie -status użytkownika -potencjał klienta

13 Segmentacja rynków międzynarodowych
IV. Segmentacja rynków międzynarodowych Położenie geograficzne Czynniki ekonomiczne Czynniki polityczne i prawne Czynniki kulturowe Segmentacja międzyrynkowa

14 Segmentacja wieloczynnikowa
V. Segmentacja wieloczynnikowa Prosta - użycie kombinacji zmiennych demograficznych Zaawansowana - polega na połączeniu wielu zmiennych np. geodemograficzna i psychograficzna Wielostopniowa - makrosegmentacja - mikrosegmentacja

15 Identyfikowanie segmentów rynkowych
VI. Identyfikowanie segmentów rynkowych Badania jakościowe Badania ilościowe Analiza Sprawdzanie wiarygodności Tworzenie profili segmentów

16 Warunki efektywnej segmentacji
VII. Warunki efektywnej segmentacji Dostępność Możliwość skutecznej obsługi Mierzalność Stopień w jakim można dotrzeć do danego rynku i go obsłużyć. Stopień w jakim można zmierzyć wielkość danego segmentu rynku, siłę nabywczą i zyski Stopień w jakim można opracować efektywne programy zmierzające do przyciągnięcia i obsłużenia danego segmentu rynku Wielkość Stopień w jakim segment rynku jest pojemny lub zyskowny

17 Wybór rynku docelowego
Grupa nabywców o podobnych potrzebach lub cechach, którą firma decyduje się obsługiwać Rynek docelowy I. Ocena segmentów rynku -atrakcyjność segmentu -silne strony przedsiębiorstwa Strategie wyboru segmentu -marketing niezróżnicowany -marketing zróżnicowany -marketing skoncentrowany -proces wyboru strategii działania na rynku


Pobierz ppt "Autorzy: Janusz Melaniuk Grzegorz Manowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google