Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok założenia:1994. Axel Springer Polska Sp. z o.o. – spółka prawa handlowego, wydawca prasy. Istnieje od 1994 roku jako agenda Axel Springer AG i nale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok założenia:1994. Axel Springer Polska Sp. z o.o. – spółka prawa handlowego, wydawca prasy. Istnieje od 1994 roku jako agenda Axel Springer AG i nale."— Zapis prezentacji:

1 Rok założenia:1994

2 Axel Springer Polska Sp. z o.o. – spółka prawa handlowego, wydawca prasy. Istnieje od 1994 roku jako agenda Axel Springer AG i nale ż y do grona najwi ę kszych wydawców czasopism w Polsce. Nazwa Axel Springer wywodzi si ę od imienia i nazwiska niemieckiego wydawcy. Powstało w Polsce z inicjatywy Wiesława Podka ń skiego, który obecnie jest honorowym prezesem Axel Springer Polska oraz prezesem Izby Wydawców Prasy W czerwcu 2009 r. INFOR PL SA i Axel Springer Polska podpisały porozumienie, na mocy którego spółka INFOR Biznes przej ę ła Dziennik Polska-Europa- Ś wiat oraz serwis internetowy dziennik.pl od Axel Springer Polska w zamian za 49 proc. jej udziałów.

3 Fakt, Przegl ą d Sportowy (dzienniki) Newsweek Polska (tygodnik), Forbes (miesi ę czniki) młodzie ż owe: Dziewczyna, POPCORN motoryzacyjny tygodnik Auto Ś WIAT komputerowe dwutygodnik: Komputer Ś WIAT miesi ę czniki: Komputer Ś WIAT Ekspert, PLAY, Nowa Dobra GRA dwumiesi ę czniki: Komputer Ś wiat Twój Niezb ę dnik, Komputer Ś WIAT GRY ksi ąż ki: Biblioteczka Komputer Ś WIAT nieregularnie: Komputer Ś wiat Gry Extra, Komputer Ś wiat Gry dla dzieci

4 dziennik wydawany od 23 pa ź dziernika 2003. Lider rynku polskiej prasy codziennej (dzienna sprzeda ż ponad 450 tysi ę cy egzemplarzy). Gazeta wzorowana jest na niemieckim Bild i nale ż y do gazet typu tabloid. Redaktorem naczelnym jest Grzegorz Jankowski. Siedziba Faktu mie ś ci si ę w Warszawie na ulicy Domaniewskiej 52. W gazecie zatrudnionych jest ok. 150 osób

5 ameryka ń ski tygodnik społeczno-polityczny, który przedstawia wydarzenia z kraju i całego ś wiata, z ró ż nych dziedzin ż ycia. Został zało ż ony przez byłego redaktora "Time'a" Thomasa J. C. Martyna. Pierwszy numer pisma ukazał si ę pod nazw ą "News-Week" 17 lutego 1933, a w roku 1961 Newsweek został zakupiony przez Washington Post Company. W roku 2003 ł ą czny nakład pisma wyniósł 4 mln egzemplarzy, z czego 3,1 mln w USA. Jest równie ż wydawany w Polsce pod tytułem Newsweek Polska.

6 polska edycja mi ę dzynarodowego miesi ę cznika W Polsce pismo ukazuje si ę od 16 grudnia 2004 roku. Opisuje najwa ż niejsze wydarzenia gospodarcze w kraju i na ś wiecie oraz strategie biznesowe. Cyklicznie przygotowuje rankingi, mi ę dzy innymi 100 najbogatszych Polaków, 100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu.

7 magazyn dla nastolatek wydawany co miesi ą c. Znajduj ą si ę w nim plotki ze ś wiata show-biznesu, a tak ż e sesje modowe oraz dział po ś wi ę cony urodzie. Na łamach pisma psycholodzy udzielaj ą równie ż porad czytelniczkom przysyłaj ą cym do nich listy i e-maile. Ka ż de wydanie ma około 76 stron. Stałe działy: Uroda Moda Emocje Flesz Kulturalna dziewczyna Luz & fun S.O.S.

8 czasopismo motoryzacyjne, tygodnik wydawany od 1995 roku W tygodniku, oprócz przeprowadzanych w profesjonalny sposób testów samochodów nowych i u ż ywanych, prezentowane s ą nowo ś ci; mo ż na tak ż e znale źć szereg praktycznych informacji dotycz ą cych kupna i eksploatacji samochodów.

9 dwutygodnik po ś wi ę cony tematyce informatycznej i nowym technologiom. Przeznaczony jest dla pocz ą tkuj ą cych u ż ytkowników komputerów. Jest odpowiednikiem niemieckiego Computer Bild. Redaktorem naczelnym jest Wiesław Małecki, za ś jego zast ę pc ą Łukasz Czekajewski. Czasopismo zawiera informacje na temat sprz ę tu komputerowego, a tak ż e innych akcesoriów elektronicznych oraz oprogramowania.


Pobierz ppt "Rok założenia:1994. Axel Springer Polska Sp. z o.o. – spółka prawa handlowego, wydawca prasy. Istnieje od 1994 roku jako agenda Axel Springer AG i nale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google