Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie patriotyczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaganiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie patriotyczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaganiu"— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie patriotyczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaganiu
Wychowanie patriotyczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaganiu  Plan realizacji zadań związanych z wypracowaniem i wdrożeniem Szkolnego Programu Edukacji Patriotycznej.

2 I. Cele i założenia programu:

3 kształtowanie postaw łączących przywiązanie i miłość do ojczyzny, solidarności z własnym narodem z szacunkiem dla innych narodów oraz poszanowaniem ich suwerennych praw, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (hymn, godło i flaga państwowa, odświętny strój), wyrabianie w uczniach poczucia dumy, że są Polakami, np. na podstawie prezentowania sylwetki sławnych Polaków, ich wkładu w kulturę narodową i naukę, zainteresowanie uczniów najbliższą okolicą, własnym regionem i miastem – jego historią, zabytkami i bogactwem naturalnym, uczeń zna swoje miejsce w domu, szkole i środowisku, dąży do realizacji planów życiowych związanych z przyszłością, identyfikowanie się z obowiązkami patriotycznymi,

4 rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
efektywna i skuteczna integracja grup rówieśniczych, kształtowanie w młodych ludziach postawy odpowiedzialności i zaangażowania w realizację zadań im powierzonych, mających na celu dobro wspólne, analiza takich wartości, jak ojczyzna, naród, obronność, demokracji i suwerenność, tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym (spotkania, dyskusje, wycieczki), osiągnięcie przez uczniów wyższego poziomu dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej, nabyciu wiedzy wykraczającej poza wiadomości książkowe o historii i teraźniejszości „swojej małej ojczyzny”. 

5 II. Przebieg programu i sposób jego realizacji:

6  Debata ,,Polska w Europie”.
Przygotowanie grup tematycznych, tzw. „za i przeciw”. Wykorzystanie wszelkich dostępnych informacji związanych z tematyką integracji europejskiej. Wykorzystanie wierszy polskich poetów i twórczości własnej uczniów. Zintegrowanie środowiska szkolnego i lokalnego. Uczestnicy, uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe. Współpraca z nauczycielami informatyki, języka polskiego, historii, wos, j. obcych.

7 Utworzenie, systematyczne prowadzenie i aktualizowanie podstrony internetowej „Wychowanie do wartości - wychowanie patriotyczne”. Strona ta byłaby jednym z elementów szkolnej strony internetowej. Systematyczne umieszczanie na stronie internetowej informacji o konkursach, programach, projektach związanych z edukacją patriotyczna, prezentowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie wychowania patriotycznego. Współpraca z nauczycielami informatyki, języka polskiego, historii, wos.

8 Zajęcia „Miejsca pamięci narodowej”.
Spotkania i wywiady z mieszkańcami (użycie dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych), w celu poznania historycznych wydarzeń, legend i przekazów związanych z bohaterskimi i patriotycznymi postawami przodków, połączone z osobistym świadectwem mieszkańców.

9 Wycieczki tematyczne „Poznajemy swoją małą Ojczyznę” oraz
„Ślady przeszłości” Planowanie wycieczek uwzględniałoby dziedzictwo historyczne naszego regionu, przygotowanie odbyłoby się na zasadzie współpracy wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów. Dzięki nim uczniowie mogliby poznać piękno Żagania i jego okolic. Zajęcia takie pozwolą uczniom na poznanie przeszłości historycznej i najważniejszych zabytków m.in. wieża widokowa, ŻPK, wieża Bismarcka, itp. Pomysły wypływałyby nie tylko od nauczycieli ale i od samych uczniów.

10 Konkursy wewnątrzszkolne „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”.
Udział mogą brać uczniowie ze wszystkich typów klas. Pomoc w przygotowaniach zapewnią wychowawcy i nauczyciele innych przedmiotów, w zależności od specyfiki konkursu. Konkurs plastyczny, literacki, wiedzy historycznej.

11 „Na pograniczu kultur”
Zaprezentowanie na lekcjach historii, wos, języka polskim, j. niemieckim, godzinie wychowawczej programu edukacyjnego związanego z mniejszościami narodowych i etnicznymi. Nawiązanie kontaktu z prężnie działającą grupą Górali Czadeckich, zamieszkujących okoliczne miejscowości. Możliwe jest także zaprezentowanie innych grup etnicznych lub narodowościowych przez samych uczniów, szczególnie działających na terenie ich zamieszkania.

12 Zorganizowanie na terenie szkoły szkolnego kącika pamięci.
Całość zostałaby przygotowana przez uczniów ZSM pod nadzorem nauczyciela wytypowanego przez Dyrektora szkoły. Opracowanie na lekcji historii kalendarium historycznego dotyczącego miasta Żagania i okolic. Umieszczenie go w powstałym kąciku pamięci i na stronie internetowej


Pobierz ppt "Wychowanie patriotyczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaganiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google