Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH ul. Podkładowa 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH ul. Podkładowa 2"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH ul. Podkładowa 2

2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
INNOWACJA PEDAGOGICZNA   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   innowacja programowo - organizacyjna    

3 Uzasadnienie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.
Inspiracją do opracowania innowacji „Bezpieczeństwo publiczne” stały się dla nas refleksje wychowawców klas oraz spostrzeżenia funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli prokuratury po spotkaniach z młodzieżą w ramach zapobiegania przestępczości wśród nieletnich. Wszyscy byli zgodni, że uczniowie w większości nie znają podstawowych przepisów prawa i nie są świadomi konsekwencji wypływających z jego naruszania.

4 Drugim powodem opracowania innowacji było zainteresowanie uczniów poszerzoną edukacją w zakresie bezpieczeństwa publicznego Naszym celem stało się: poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie obowiązującego prawa poszanowanie prawa skuteczne kształtowanie w młodych ludziach odpowiedzialności za własne czyny zbudowanie zaufania do Policji i innych służb mundurowych rozbudzenie szacunku do munduru pogłębienie zainteresowań uczniów w zakresie bezpieczeństwa publicznego ułatwienie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

5 Ogólne założenia Na realizację treści objętych innowacją przeznaczone są 3 godziny tygodniowo zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Treści ujęte są w następujące bloki tematyczne: Współpraca Policji ze społeczeństwem. Prawo karne i inne dziedziny prawa. Wstęp do prawoznawstwa. Elementy patologii i kryminologii. Kryminalistyka. Etyka zawodowa. Musztra indywidualna na poziomie podstawowym. Samoobrona i techniki interwencji. Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa publicznego odbywają się w szkole, raz w miesiącu przyjmują formę całodziennych zajęć poza szkołą. W każdym roku szkolnym uczniowie mają zaplanowany kilkudniowy obóz szkoleniowy.

6 Czas trwania innowacji
Innowacja zostanie wdrożona od 1 września 2009 roku. Obejmuje cały trzyletni cykl kształcenia. Jej koniec przewiduje się na kwiecień 2012 roku. Ewaluacja przewidywana jest na zakończenie cyklu kształcenia w roku 2012. Źródła finansowania innowacji Wprowadzenie innowacji było możliwe dzięki Urzędowi Miasta Skierniewice, który zagwarantował dodatkowe środki finansowe na realizację 2 godzin zajęć w tygodniu. Trzecia godzina jest realizowana w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.

7 CELE I TREŚCI WDRAŻANEJ INNOWACJI
Cele ogólne: Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie taktyki zapobiegania przestępczości. Opanowanie podstaw prawa karnego i procesowego. Opanowanie wiedzy i umiejętności z udzielania pomocy przedlekarskiej. Opanowanie podstaw: wiedzy, umiejętności, pojęć i działań w zakresie kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii. Opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich. Rozwijanie sprawności fizycznej- pokonywania toru przeszkód. Poznanie i wykorzystanie technik samoobrony. Nabycie wiedzy na temat zadań, uprawnień i obowiązków Policji. Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie prewencji oraz ruchu drogowego.

8 Planowane metody pracy z uczniem.
Metody pracy z uczniem są dostosowane do różnych typów zajęć, prowadzonych zarówno w szkole, jak i poza nią. Wśród nich znajdą się: Metody oparte na słowie: wykład, opis, pogadanka. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami wykorzystają je przede wszystkim na lekcjach wprowadzających poszczególne bloki tematyczne i przeznaczonych na omówienie wiadomości teoretycznych. Zajęcia praktyczne w terenie, na strzelnicy, na placu ćwiczebnym Metody aktywizujące: sytuacyjna, problemowa

9 Przykładowe formy pracy:
symulacje typowych sytuacji związanych ze służbami mundurowymi ćwiczenia sprawności fizycznej ćwiczenia praktyczne w różnych wydziałach jednostek Policji sporządzanie dokumentacji służbowej i prawnej

10 Zajęcia terenowe w Komendzie Miejskiej Policji

11 Zajęcia z samoobrony i technik walki

12 Musztra indywidualna na poziomie podstawowym


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH ul. Podkładowa 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google