Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Cegłów dawniej i dziś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Cegłów dawniej i dziś"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Cegłów dawniej i dziś
projekt dla klasy 3 i 5

2 Cele: Uczeń: Poznaje podstawowe wiadomości na temat przeszłości i teraźniejszości Cegłowa. Potrafi wyszukiwać wiadomości z różnych źródeł. Przekazuje zdobytą wiedzę w formie inscenizacji, prezentacji komputerowej, portofolio oraz makiety.

3 Ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
Współdziała w zespole. Prezentuje przygotowane prace na forum klasy.

4 Zadania: Przeglądanie stron internetowych i wybór ciekawych informacji. Zapoznanie z fragmentami książki Z.T. Gajowniczka „ Na tropach tajemnic historii Cegłowa i okolic”. Przygotowanie inscenizacji legendy.

5 Wykonanie prezentacji multimedialnej.
Zbieranie materiałów do portofolio. Wykonanie makiety Cegłowa. Opracowanie quizu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

6 Źródła: Z.T. Gajowniczek „ Na tropach tajemnic historii Cegłowa i okolic” strony internetowe np. mapa topograficzna Cegłowa oraz powiatu mińskiego

7 Ustalenie zasad pracy w zespole
Wybór lidera Podział odpowiedzialności za realizację zadania Podejmowanie decyzji Rozwiązywanie konfliktów Czas i miejsce spotkań Zasady zgodnej współpracy

8 Przydział zadań dla grup
grupa I Wyszukanie i zebranie informacji na temat położenia geograficznego, władz lokalnych, instytucji, danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców, wykonanie portofolio Klasa III materiały - mapy, internet czas: 2 tygodnie

9 Grupa II Zebranie informacji o zabytkach i miejscach pamięci narodowej oraz wykonanie portofolio Klasy III, V Materiały - internet, zdjęcia Czas: 2 tygodnie

10 Grupa III Przygotowanie inscenizacji legendy o założeniu Cegłowa Klasa III Materiały –scenariusz, kostiumy, scenografia, oprawa muzyczna czas: 2 tygodnie

11 Grupa IV Wykonanie makiety centrum Cegłowa klasa III Materiały – kartony pudełka, papier kolorowy, farby, tworzywo przyrodnicze Czas: 2 tygodnie

12 Grupa V Opracowanie trasy wycieczki klasy III, V Materiały -mapa topograficzna Czas: 1 tydzień

13 Grupa VI Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat historii Cegłowa Klasa V Materiały - Power Point, Internet, rzutnik Czas: 2 tygodnie

14 Grupa VII Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat instytucji publicznych w Cegłowie Klasa V Materiały - Power Point, Internet, rzutnik Czas: 2 tygodnie

15 Grupa VIII Opracowanie quizu sprawdzającego wiadomości zdobytych w czasie zajęć Klasa VI Materiały –internet, monografia Z.T. Gajowniczka „ Na tropach…….” mapy Czas: 2 tygodnie

16 Plan prezentacji Pokaz prezentacji multimedialnej na temat historii Cegłowa – grupa VI Wystawienie inscenizacji legendy o założeniu Cegłowa – grupa III Zaprezentowanie wyglądu współczesnego Cegłowa na podstawie wykonanej makiety – grupa IV Pokaz prezentacji multimedialnej na temat instytucji publicznych – grupa VII Przedstawienie tras wycieczek klasowych – grupy V

17 Kryteria oceny: Odpowiedni dobór treści zgodnie z tematem projektu
Estetyka wykonania pracy technicznej i prezentacji multimedialnej Właściwa organizacja pracy w zespołach Wykorzystanie materiałów źródłowych Pomysłowość wykonanych prac Umiejętność zaprezentowania zdobytych wiadomości

18 Odbycie wycieczek ( każda klasa swoją trasą) – przewodnikami zostają dzieci z grup I i II
Quiz wiedzy zdobytej w czasie zajęć ( można przeprowadzić w innym dniu) Ocena efektu pracy grup Ewaluacja projektu

19 Ewaluacja „Kosz i walizka” Uczniowie w pole walizki wpisują to co zabiorą ze sobą (to co im się podobało na zajęciach), w kosz wpisują te treści, które wyrzuciliby z zajęć


Pobierz ppt "Temat: Cegłów dawniej i dziś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google