Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – najlepsze źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – najlepsze źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – najlepsze źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu WałbrzyskiegoJawor, 27.03.2012 r. Fundusze Pożyczkowe FRW dla Firm z Dolnego Śląska

2 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest Instytucją, która od 20 lat wspiera rozwój przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. 1467 pożyczek na kwotę ponad 115 mln zł stworzenie i utrzymanie ponad 21 tys. miejsc pracy

3 W roku 2011 Fundusz koncentrował swoją działalność na udzielaniu preferencyjnych pożyczek dla Przedsiębiorców z Dolnego Śląska na podstawie umowy zawartej z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. 12,6 mln zł - wartość projektu 12 miesięcy - okres realizacji 134 udzielone pożyczki 49 nowych przedsiębiorstw 667 tys. zł pomocy de minimis otrzymali dolnośląscy przedsiębiorcy

4 Od 20 grudnia 2011r. FRW rozpoczął realizację II edycji programu JEREMIE na terenie Dolnego Śląska w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013. Łączna wartość wsparcia, jaka trafi do dolnośląskich przedsiębiorców w tym projekcie wyniesie 16,8 mln zł, z czego 15 mln zł stanowić będzie pożyczka globalna BGK, a 1,8 mln wkład własny FRW.

5 Dlaczego nasza oferta jest najlepsza ? pożyczki do 500 tys. zł stałe roczne oprocentowanie od 3,5% 1% prowizji okres spłaty do 5 lat indywidualne podejście do każdego Klienta nieodpłatna pomoc w wypełnieniu wniosku krótki czas rozpatrzenia wniosku

6 Na co mogą zostać przeznaczone środki z pożyczki? finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

7 ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI Obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia: poręczenie wekslowe osób trzecich, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej lub fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności z zawartych kontraktów, inne zaakceptowane przez FRW. Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Ul. Limanowskiego 15 58-300 Wałbrzych Tel.: 74/66 44 810 Fax.: 74/66 44 822 www.frw.pl e-mail: biuro@frw.pl pożyczki@frw.pl


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – najlepsze źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google