Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programu pilotażowego Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programu pilotażowego Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programu pilotażowego Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Wardzińska

2 Plan prezentacji 1.Co to jest TISE? 2.Projekt Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) 3.Organizacja Funduszu Pożyczkowego

3 1.Co to jest TISE? 2.Projekt Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) 3.Organizacja Funduszu Pożyczkowego

4 Historia TISE 1991 – powstanie od 2002 - Członek FEBEA - Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych wspierającej rozwój finansowania solidarnego i przedsiębiorców działających w dziedzinie ekonomii społecznej Od 2008 - działa jako funduszu pożyczkowy, jedynym właścicielem TISE jest Crédit Coopératif (francuski banki założony w XIX w. - pionier finansów solidarnych i etycznych działający w obszarze ekonomii społecznej)

5 TISE SA - partner podmiotów ekonomii społecznej i MŚP Misją TISE jest świadczenie usług finansowych, doradczych i inwestycyjnych wspierających instytucje z sektora ekonomii społecznej, inicjatywy lokalne oraz zrównoważony rozwój, zgodnie ze strategią Crédit Coopératif realizowaną na terenie Francji.

6 Obszar działalności TISE Działalność pożyczkowa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie funduszami pożyczkowymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zarządzanie belgijskim Funduszem wspierającym ekonomię społeczną w Europie Środkowej i Wschodniej - CoopEst

7 TISE w liczbach

8 1.Co to jest TISE? 2.Projekt Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) 3.Organizacja Funduszu Pożyczkowego

9 Co obejmuje projekt? Zarządzanie Funduszem Pożyczkowym w celu: udzielenia co najmniej 250 pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) we wszystkich województwach podzielonych na pięć makroregionów doradztwa na rzecz co najmniej 200 PES, z którymi zawarte zostaną umowy pożyczki

10 Cele programu pilotażowego zbadanie rynku usług finansowych i doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej – ocena popytu na pożyczki sprawdzenie w praktyce zaproponowanej przez BGK metodyki oceny ryzyka wykorzystywanej przy udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej

11 Beneficjenci pożyczek. Podmioty uprawnione: Podmioty ekonomii społecznej (PES) prowadzące działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę. Cel pożyczki: Pożyczka może być przeznaczona na przedsięwzięcia służące rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów lub zatrudnienia.

12 Parametry pożyczki Maksymalna kwota:100.000 PLN Oprocentowanie:od 25% do 50% redyskonta weksli Okres:Maksymalnie 60 miesięcy Karencja w spłacie kapitału:Maksymalnie 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania) Udział pożyczki:do 100% wartości przedsięwzięcia Prowizje i opłaty:brak

13 1.Co to jest TISE? 2.Projekt Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) 3.Organizacja Funduszu Pożyczkowego

14 Aktorzy projektu BGK TISE Partnerzy regionalni i lokalni, instytucje wspierające PES Podmioty ekonomii społecznej (co najmniej 250) Mentorzy Doradcy

15 Harmonogram Luty 2013r. - rozpoczęcie realizacji programu zamknięcie budowy sieci partnerów udzielenie pierwszych pożyczek dla PES Wrzesień 2013r. - zakończenie budowy sieci mentorów / doradców Grudzień 2013r. - udzielenie pożyczek na łączną kwotę 34% środków Funduszu Marzec 2014r. - udzielenie pożyczek na łączną kwotę 47% środków Funduszu Czerwiec 2015r. - udzielenie ostatniej pożyczki dla PES w ramach realizacji zamówienia

16 Sposób realizacji celu Budowa partnerstwa dla bezpośredniego dotarcia do PES Skorzystanie z potencjału doradców (program mentor 55+) Wykorzystanie potencjału zbudowanej sieci wsparcia dla ekonomii społecznej Zapewnienie ujednoliconych standardów oceny ryzyka (wystandaryzowane centrum analiz)

17 Proces funkcjonowania Funduszu Pomoc w przygotowaniu aplikacji pożyczkowych Zapewnienie jednolitych standardów oceny Doradztwo dla zapewnienia trwałości działania PES Bezpośrednie dotarcie do PES Wykorzystanie istniejących sieci wsparcia Jedno centrum analiz Partnerzy w projekcie, konsultanci TISE

18 Czynniki sukcesu Atrakcyjny produkt Podmiotowa różnorodność pożyczkobiorców (PES) Doświadczenie operatora Zapewnienie bezpośredniego dotarcia do klienta

19 Potencjalne ryzyka projektu Mniejszy niż zakładany popyt na zwrotne instrumenty finansowe wśród PES Ograniczona dostępność ze względu na wymogi projektu Zbyt restrykcyjne podejście do oceny ryzyka w zaproponowanej metodyce

20 Kontakt Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A. pes@tise.plpes@tise.pl; tise@tise.pl ul. Nalewki 8/27 00-158 Warszawa tel: (022) 636 07 40 www.tise.pl


Pobierz ppt "Realizacja programu pilotażowego Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google