Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny - poręczenie kredytowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Poznań, 31 maj 2012r. Prezentacja dla Pracowników Regionu Zachodniopomorskiego w Banku Zachodnim WBK S.A. Szczecin, 14 maja 2010 r. POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, Szczecin, tel / , fax / 1 1

2 Podstawowe informacje o POLFUND
Podstawowe informacje o POLFUND Największy Fundusz poręczeniowy w Polsce o charakterze makroregionalnym Działalność poręczeniowa od ponad 10 lat Kapitał poręczeniowy: 66 mln zł Umowy z EFI: W 2005r. - I Umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w ramach MAP, W 2011r. - II Umowa w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP) Umowy z Bankami: Od 2001r. – Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obszar całej Polski), W 2010r. – Umowa o Współpracy z Bankiem PKO BP (region zachodniopomorski), W 2011r. – Umowy o Współpracy z Bankiem PEKAO S.A. (region zachodniopomorski) oraz Bankiem Pocztowym S.A. (obszar całej Polski). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Poręczenia POLFUND Przedmiot zabezpieczenia: kredyty udzielane na finansowanie działalności gospodarczej Maksymalny poziom poręczenia: do 80% kwoty kredytu (poręczenia z regwarancją EFI) Najdłuższy okres ważności poręczenia: do 8 lat (poręczenia z regwarancją EFI) Kwota poręczenia dla MSP: od 5 tys. zł do 3 mln zł 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Kto może uzyskać poręczenie?
Podstawowe kryteria Kto może uzyskać poręczenie? Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy (MSP), którzy: Spełniają kryteria Banku w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu – posiadają zdolność kredytową Odpowiadają kryteriom „Polityki poręczeniowej” Funduszu 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Nowe produkty poręczeniowe – Program CIP
Nowe produkty poręczeniowe – Program CIP Poręczenie na START – instrument finansowy, który zabezpiecza kredyty udzielone Przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalność gospodarczą lub będących we wczesnej fazie rozwoju, działających nie dłużej niż 3 lata Poręczenie Biznes Ekspres – zabezpiecza udzielone Przedsiębiorcom MSP kredyty finansujące kapitał obrotowy lub kapitał obrotowy i inwestycje (kredyty o mieszanej strukturze) Poręczenie Micro Invest 2 – poręczenie zabezpiecza kredyty inwestycyjne 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Poręczenia POLFUND – porównanie
Poręczenia POLFUND – porównanie Poręczenia na standardowych warunkach Poręczenia na preferencyjnych warunkach – regwarancja EFI Poręczenie do 5 lat – maksymalny okres ważności poręczenia Poręczenie do 8 lat - maksymalny okres ważności poręczenia Poręczenie do 70% kwoty kredytu – maksymalny poziom poręczenia Poręczenie do 80% kwoty kredytu - maksymalny poziom poręczenia Opłaty z tytułu poręczeń – zgodnie z polityką cenową, możliwość obniżenia opłaty jednorazowej (Program Lojalnościowy) Opłaty z tytułu poręczeń – zgodnie z polityką cenową, możliwość obniżenia opłaty jednorazowej w ramach Programu Lojalnościowego i dodatkowo na podstawie regwarancji EFI Brak oferty dla start - up Specjalna oferta dla start - up 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 Korzyści z Programu CIP
Korzyści z Programu CIP Wartość umowy POLFUND z EFI: 200 mln zł. pozwoli na udzielenie co najmniej mln zł kredytów dla przedsiębiorców z sektora MSP Przyjazna dla Przedsiębiorców MSP procedura ubiegania się o poręczenie Wyższy poziom zabezpieczenia spłaty kredytów, niższe opłaty dla Klientów, dłuższy okres ważności poręczenia (oferta dostosowana do potrzeb Banku i Klienta) Możliwość ubiegania się o poręczenie kredytu przez Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, dynamicznie rozwijające się, inwestujące i innowacyjne Możliwość zastosowania poręczeń portfelowych, co przyspieszy wykorzystanie środków i jeszcze usprawni procedurę 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 Kryteria zakwalifikowania Klienta do Programu CIP - podsumowanie
Kryteria zakwalifikowania Klienta do Programu CIP - podsumowanie Poręczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji i/lub kapitału obrotowego i/lub inwestycji i kapitału obrotowego (mieszana struktura) o terminie spłaty co najmniej 18 miesięcy (kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe spłacane w ratach i kredyty Biznes Ekspres) Środki z kredytu nie będą przeznaczone na: finansowanie przedsięwzięć, dla których udzielono pomocy publicznej refinansowanie jednego kredytu innym kredytem Przedsiębiorcy MSP nie działają w sektorze rolniczym, rybołówstwa, akwakultury, drogowego transportu towarowego, przemysłu ciężkiego i nie prowadzą działalności uciążliwej dla środowiska 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 Praktyczne przykłady finansowania MSP – regwarancja EFI (przykład 1)
Praktyczne przykłady finansowania MSP – regwarancja EFI (przykład 1) Klient: Spółka Jawna zajmująca się świadczeniem usług medycznych Cel finansowania: kredyt na działalność gospodarczą o mieszanej strukturze finansowania przeznaczony na rozbudowę nieruchomości, w której znajduje się siedziba Firmy (rozwój działalności) i finansowanie kapitału obrotowego (struktura mieszana) Okres ważności poręczenia: ponad 5,5 roku Poziom poręczenia: 50% kwoty kredytu (zgodnie z wnioskowanym poziomem) Opłaty z tytułu udzielonego poręczenia: obniżone (Program Lojalnościowy dla stałych Klientów Funduszu i regwarancja EFI) Fundusz udzielił poręczenie Biznes Ekspres w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP) 9 9 9 9

10 Praktyczne przykłady finansowania MSP – regwarancja EFI (przykład 2)
Praktyczne przykłady finansowania MSP – regwarancja EFI (przykład 2) Klient: Spółka z o.o. powstała w maju 2010r. Firma działa w sektorze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni i świadczy ona usługi w zakresie budowy inżynierii finansowej dla tematów z dziedziny ekologii (możliwość sfinansowania inwestycji). Klient zatrudnia wysokiej klasy specjalistów polskich i zagranicznych Cel finansowania: kredyt na działalność gospodarczą Biznes Ekspres przeznaczony na budowę biogazowni (eko - innowacja) Okres ważności poręczenia: ponad 5 lat (wydłużony) Poziom poręczenia: 60% kwoty kredytu (zgodnie z wnioskiem o udzielenie poręczenia) Opłaty z tytułu udzielonego poręczenia: obniżone (regwarancja EFI) Fundusz udzielił poręczenie na START w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP) 10 10 10 10

11 Praktyczne przykłady finansowania MSP – regwarancja EFI (przykład 3)
Praktyczne przykłady finansowania MSP – regwarancja EFI (przykład 3) Klient: Spółka z o.o. zajmuje się głównie prowadzeniem działalności w zakresie budowy, remontów i konserwacji torów tramwajowych Cel finansowania: kredyt inwestycyjny przeznaczony na doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej oraz wybudowanie drogi dojazdowej Okres ważności poręczenia: poręczenie na okres 8 lat (maksymalny okres trwania poręczenia) Poziom poręczenia: 50% kwoty kredytu Opłaty z tytułu udzielonego poręczenia: obniżone (regwarancja EFI) Fundusz udzielił poręczenie Micro Invest 2 w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP) 11 11 11 11

12 Dotychczasowe wyniki POLFUND w Programie CIP (wg stanu na 30-11-2011)
Dotychczasowe wyniki POLFUND w Programie CIP (wg stanu na ) Od lipca 2011r. Fundusz udziela poręczenia w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP) Poręczenia Biznes Ekspres stanowiły 82% ilości udzielonych poręczeń, Poręczenia na START stanowiły 4% ilości udzielonych poręczeń, Poręczenia Micro Invest 2 stanowiły 14% ilości udzielonych poręczeń 12 12 12 12

13 Dotychczasowe wyniki POLFUND
Dotychczasowe wyniki POLFUND (od początku działalności) Do 31 marca 2012r. Fundusz udzielił blisko poręczeń na łączną kwotę ponad 532 mln zł, co pozwoliło na udzielenie kredytów dla MSP na łączną kwotę bliską mln zł 13 13 13

14 POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Kontakt z Funduszem POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, Szczecin Tel: ;Fax:

15 Dziękujemy Państwu za uwagę Zapraszamy do współpracy
Dziękujemy Państwu za uwagę Zapraszamy do współpracy 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


Pobierz ppt "Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google